Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

28. kapitola

1 Kto sa pomstí, zožne pomstu od Pána, on dôsledne zráta jeho hriechy.28,1-2 Mt 6,14-1528,1 Dt 32,35 2 Odpusť blížnemu spáchanú neprávosť, a keď sa budeš modliť, budú ti odpustené hriechy.28,2 Mt 6,12 3 Človek voči človeku prechováva hnev — a od Pána čaká uzdravenie?!28,3-4 Mt 18,21-35 4 S človekom, ktorému sa podobá, nemá zľutovanie, a za svoje hriechy sa modlí? 5 Hoci sám je z mäsa a krvi, prechováva v sebe hnev? Kto potom zahladí jeho hriechy? 6 Pamätaj na svoj koniec a skoncuj s nevraživosťou; mysli na záhubu a smrť a zostaň verný prikázaniam.28,6 Sir 7,36; Mt 5,25 7 Pamätaj na prikázania a nepomsti sa blížnemu, mysli na zmluvu Najvyššieho a prepáč previnenia z nevedomosti. 8 Drž sa ďaleko od škriepky a zmenšíš počet hriechov, lebo hnevlivý človek roznecuje škriepku28,8 Prís 29,22; Sir 8,16 9 a hriešnik znepriateľuje priateľov, vnáša rozbroj medzi ľudí, čo pokojne nažívajú. 10 Čím väčšia hŕba dreva, tým väčší oheň, čím väčšia zanovitosť, tým tuhšia škriepka. Čím mocnejší človek, tým prudšia je jeho zlosť, čím bohatší človek, tým silnejší je jeho hnev.28,10 Prís 26,20-25; Sir 8,3 11 Kto sa náhli do hádky, rozpaľuje oheň, kto sa náhli do bitky, ide prelievať krv.28,11 Sir 22,24; 27,15 12 Ak budeš dúchať do iskry, vzbĺkne, ak budeš na ňu pľuť, zhasne — a pritom oboje vyjde z tvojich úst.28,12 Jk 3,10

Zlý jazyk

13 Prekľajte klebetníka a človeka dvojtvárneho v reči, lebo zničil mnoho ľudí žijúcich pokojne.28,13-26 Sir 5,1328,13 Prís 16,28
14 Štvavý jazyk spôsobil otras v živote mnohých a hnal ich od národa k národu, ba zničil aj opevnené mestá a zbúral domy mocnárov.28,14 Prís 29,8 15 Štvavý jazyk vyhnal statočné ženy a obral ich o plody ich námah. 16 Kto mu venuje pozornosť, určite nenájde úľavu a nebude prebývať v pokoji. 17 Úder bičom spôsobuje modriny, ale úder jazykom drví kosti. 18 Mnohí padli ostrím meča, ale nie toľkí, čo padli pre jazyk.28,18 Prís 18,21 19 Šťastný, kto sa pred ním skryl, kto neprešiel cez jeho zúrenie, kto neniesol jeho jarmo a nebol zviazaný jeho putami.28,19-20 Sir 22,21-22 20 Veď jeho jarmo je zo železa a jeho putá z bronzu. 21 Smrť, ktorú jazyk spôsobuje, je zlá smrť a vítanejšie je peklo než taký jazyk. 22 Nad zbožnými nemá moc, v jeho plameni nebudú horieť. 23 Do jeho moci však upadnú tí, čo opúšťajú Pána, na nich sa rozhorí plameň jazyka a nezhasne. Vrhne sa na nich ako lev, roztrhá ich ako leopard. 24 Postaraj sa o svoj pozemok a ohraď ho plotom z tŕnia, spoľahlivo zamkni svoje striebro a zlato.28,24-26 Sir 22,27 25 Pre svoje slová si zadováž váhu so závažím, pred svoje ústa postav dvere so závorou. 26 Daj si pozor na jazyk, aby si sa nepotkol a nepadol pred toho, kto na teba striehne.