Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

27. kapitola

1 Pre ziskuchtivosť zhrešili mnohí; kto túži zbohatnúť, na nič neberie ohľad.27,1 Prís 28,20; Sir 31,5 2 Ako sa klin vráža do škáry medzi kameňmi, tak sa hriech votrie do predaja a kúpy. 3 Ak sa niekto nebude držať pevne bázne pred Pánom, jeho dom bude rýchlo zborený.27,3 Prís 15,27 4 Ako pri osievaní zostanú na riečici smeti, tak sa ukáže špina človeka pri jeho premýšľaní. 5 Ako pec preverí hrnčiarove nádoby, tak človeka preverí jeho uvažovanie.27,5 Mt 12,33-37 6 Ako ovocie stromu hovorí o tom, kto ho pestuje, tak premýšľanie prezrádza úvahy srdca človeka. 7 Nechváľ muža, skôr ako premýšľa, lebo to je skúška pre ľudí. 8 Ak sa budeš usilovať o spravodlivosť, dosiahneš ju a oblečieš si ju ako slávnostné rúcho. 9 Vtáky si sadajú k seberovným a pravda sa vráti k tým, čo v nej žijú. 10 Ako lev striehne na korisť, tak hriech striehne na tých, čo páchajú neprávosť.27,10 1Pt 5,8 11 Keď rozpráva zbožný, vždy je v tom múdrosť, ale blázon sa mení ako fázy mesiaca.27,11 Sir 5,9 12 Neplytvaj časom medzi nerozumnými, medzi rozumnými však zostaň čo najdlhšie. 13 Reč hlupákov je odporná a smejú sa v hriešnej roztopašnosti. 14 Pri reči tých, čo často prisahajú, vstávajú dupkom vlasy, pri ich hádkach si musíš zapchať uši.27,14 Sir 23,9 15 Škriepka pyšných vyústi do krviprelievania a je utrpením počúvať ich vzájomné urážky.27,15 Prís 27,3

Prezrádzanie tajomstiev

16 Kto prezrádza tajomstvá, stráca dôveru a už si nenájde priateľa.27,16 Prís 25,9; Sir 19,8-9
17 Miluj priateľa a buď mu verný, ak však prezradíš jeho tajomstvá, už za ním nebež.27,17 Sir 6,5-17 18 Veď ako človek stratil svojho mŕtveho, tak si stratil priateľstvo blížneho. 19 Akoby si vypustil vtáča zo svojej ruky, tak si sa vzdal blížneho a už ho späť nezískaš. 20 Nebež za ním, lebo už je ďaleko, utiekol ako srnka z osídla. 21 Lebo ranu možno obviazať a urážky odpustiť, ale kto prezradil tajomstvá, ten už stratil nádej. 22 Kto žmurká okom, kuje zlé veci a kto ho pozná, odvráti sa od neho.27,22 Prís 6,13-14 23 Zoči-voči tebe oplývajú jeho ústa sladkosťou, ba bude obdivovať tvoje slová, ale potom obráti svoje ústa a z tvojich vlastných slov bude škandál. 24 Je veľa vecí, ktoré nenávidím, ale nič tak ako jeho; a Pán ho bude tiež nenávidieť. 25 Kto hádže kameň do výšky, hádže si ho na vlastnú hlavu, kto rozdáva zákerné údery, zraní sám seba.27,25-26 Prís 26,27 26 Kto kope jamu, sám do nej spadne, kto kladie pascu, sám v nej uviazne. 27 Zlé činy, ktoré človek pácha, zvalia sa na neho, ani nebude vedieť, odkiaľ to prichádza. 28 Posmech a potupa stihne namysleného, odplata bude na neho striehnuť ako lev. 29 Do pasce sa chytia tí, čo sa radujú z pádu zbožných, bolesť ich utrápi, skôr než zomrú.

Proti zvadám

30 Aj hnev a zúrivosť sú ohavnosti, hriešnik sa nimi nechá ovládať.27,30–28,6 Prís 20,22