Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

26. kapitola

1 Šťastný je muž, ktorý má dobrú ženu, dvojnásobný je počet jeho dní.26,1-4 Prís 18,22; Sir 7,19; 26,13-18; 36,27-29 2 Statočná žena je radosťou pre svojho muža, jeho roky naplní pokojom. 3 Dobrá žena je cenný podiel, Pán ju dáva ako dar tým, čo sa ho boja. 4 Či bohatý, či chudobný, ak má dobrú myseľ, jeho tvár je jasná v každom čase. 5 Troch vecí sa bojí moje srdce a pohľad na štvrtú ma desí: klebety v meste, zhluk davu a osočovanie; to všetko je horšie ako smrť. 6 Bolesť srdca a zármutok prináša žena žiarlivá na inú ženu; bič jej jazyka má na tom všetkom podiel.26,6 Jk 3,2-10 7 Ako záprah strečkujúcich volov je zlá žena; kto by ju chcel zvládnuť, akoby lapal škorpióna. 8 Veľké rozhorčenie spôsobuje žena, ktorá sa opíja, a neskrýva ani svoju hanbu. 9 Smilstvo ženy poznať z jej vyzývavých očí a podľa mihalníc. 10 Dávaj dobrý pozor na svojhlavú dcéru, aby nevyužila príležitosť, čo sa jej naskytne,26,10-12 Sir 42,9.11 11 daj pozor na jej nehanebné oči, nediv sa, ak ťa podvedú. 12 Ako smädný pocestný otvorí ústa a napije sa z každej vody naporúdzi, tak i ona sa posadí pred každý kolík a pred šípom otvorí svoj tulec. 13 Pôvab usilovnej ženy poteší manžela a jej rozumnosť osvieži jeho kosti.26,13-18 Prís 14,1; 31,10-31; Sir 26,1-4 14 Darom od Pána je mlčanlivá žena, ničím sa nedá zaplatiť jej vychovaná duša. 15 Milosť nad milosť je cudná žena, nič nevyváži zdržanlivú dušu.26,15 1Tim 2,9-10 16 Slnkom vychádzajúcim na Pánových výšinách je krása dobrej ženy v jej usporiadanom dome. 17 Lampou svietiacou na posvätnom svietniku je krása tváre pri ladnej postave. 18 Zlaté stĺpy na striebornom základe sú pekné nohy na pevných členkoch.26,18 Var. + 19 Dieťa moje, uchovaj si zdravie v kvete svojej mladosti a cudzím ženám nedávaj svoju silu. 20 Ak si si vybral zo všetkých polí úrodný podiel, rozsievaj vlastné semeno a dôveruj svojmu dobrému pôvodu. 21 Tak bude okolo teba tvoje potomstvo a bude sa smieť chváliť svojím dobrým rodom. 22 Smilnicu treba klásť svini na roveň; ak je vydatá, bude vežou smrti pre svojich milencov. 23 Bezbožná žena bude daná ako podiel ničomníkovi, zbožnú však dostáva ten, kto sa bojí Pána. 24 Nehanebná žena bude tráviť život v potupe, ale cudná dcéra bude hanblivá aj pred manželom. 25 Neviazanú ženu budú pokladať za prostitútku, ale tá, čo pozná hanbu, bude sa báť Pána. 26 Žena, ktorá si ctí vlastného muža, bude múdra v očiach všetkých, ale tú, ktorá ho znevažuje a správa sa pyšne, budú všetci poznať ako bezbožnú. Šťastný muž, ktorý má dobrú ženu, dvojnásobný bude počet jeho rokov. 27 Ukričaná a jazyčná žena bude vyzerať ako poľnica, čo zaháňa na ústup. Každý muž v podobných pomeroch bude prežívať život ako v nepokojoch vojny.

Nebezpečenstvá obchodu

28 Moje srdce zarmucujú dve veci a pre tretiu sa ma zmocňuje hnev: ak bojovník trpí núdzu, ak opovrhujú rozumnými mužmi, ak sa niekto odvráti od spravodlivosti k hriechu, na takého Pán pripraví meč.
29 Obchodník sa sotva vyhne priestupkom a kupec neostane nedotknutý hriechom.