Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

25. kapitola

Zlý a dobrý manžel

1 Tri veci si zamilovala moja duša a tie sú krásne pred Pánom i ľuďmi: svornosť medzi bratmi, priateľstvo medzi susedmi a zhoda medzi manželkou a manželom.25,1 Ž 133,1
2 Tri druhy ľudí však z duše nenávidím, ich spôsob života mi je odporný: bedár chvastúň, boháč podvodník, starec cudzoložník, ktorý stratil rozum.25,2 Sir 42,8 3 Čo si si nenazhromaždil za mladi, ako chceš nájsť v starobe? 4 Ako pekne pristane šedinám súdnosť a starším schopnosť poradiť!25,4 Jób 32,7; Prís 16,31 5 Aká krásna je múdrosť starcov, rozvaha a rada významných ľudí! 6 Vencom starcov je bohatá skúsenosť a ich ozdobou je bázeň pred Pánom. 7 Deväť vecí, ktoré sú skutočným šťastím, mi zišlo na um. Desiatu vyslovím nahlas: Človek, ktorý má radosť zo svojich detí, človek, ktorý na vlastné oči zažije pád svojich nepriateľov. 8 Šťastný, kto žije s rozumnou ženou, kto sa nepotkýna jazykom, kto neotročí nehodnejšiemu od seba. 9 Šťastný, kto dospel k rozumnosti a môže sa prihovárať pozorným poslucháčom. 10 Aký veľký je ten, čo našiel múdrosť! Ale niet nad toho, čo má bázeň pred Pánom.25,10 Koh 12,13; Sir 10,24 11 Bázeň pred Pánom prevyšuje všetko. Ku komu možno prirovnať toho, čo sa jej pridŕža?25,11 Var. + 12 Bázeň pred Pánom je začiatkom lásky k nemu a viera je začiatkom pripútania sa k nemu.25,11 Prís 1,7; Sir 40,26-27

Zlá a dobrá žena

13 Akúkoľvek ranu, len nie ranu do srdca, akúkoľvek zlobu, len nie zlobu ženy!
14 Akýkoľvek útok, len nie útok nenávistníkov, akúkoľvek pomstu, len nie pomstu nepriateľov! 15 Niet jedu nad jed hada, niet hnevu nad hnev ženy. 16 Radšej by som býval s levom a drakom ako so zlou ženou.25,16-26 Sir 9,1-925,16 Prís 21,9 17 Zloba ženy znetvoruje jej výzor, takže jej tvár sa chmúri ako tvár medvedice. 18 Keď si jej muž sadne medzi svojich priateľov, chtiac-nechtiac si trpko zavzdychá. 19 Každá zloba je malá oproti zlobe ženy; kiež ju postihne údel hriešnika. 20 Ako trpia nohy starca, keď v piesku kráča hore kopcom, tak trpí tichý muž pri jazyčnej žene.25,20 Prís 5,3 21 Nedaj sa strhnúť ženskou krásou a nedychti vášnivo po krásavici.25,21 Prís 6,25 22 Ak žena musí vydržiavať svojho muža, je z toho hnev, hanba a veľká potupa. 23 Pokorené srdce, zamračená tvár a rana do srdca — to je zlá žena; ovisnuté ruky a podlomené kolená, taká veru neobšťastní svojho muža. 24 Hriech sa začal od ženy, preto všetci zomierame.25,24 Gn 3,6; 2Kor 11,3; 1Tim 2,14 25 Nepripusť, aby ti voda unikala, ani zlej žene nedávaj voľnosť. 26 Ak nejde s tebou ruka v ruke, oddeľ ju od svojho tela.25,26 Dt 24,1; Mk 10,2-9