Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

24. kapitola

Chvála múdrosti

1 Múdrosť bude chváliť sama seba a bude sa honosiť uprostred svojho ľudu.
2 V zhromaždení Najvyššieho otvorí svoje ústa a bude sa honosiť pred jeho mocnými zástupmi: 3 Ja som vyšla z úst Najvyššieho a ako opar som zahalila zem.24,3-11 Sir 1,1-9 4 Ja som sa usídlila na výsostiach a môj trón je na oblačnom stĺpe.24,4 Ex 33,9n; Múd 9,4.9 5 Sama som premerala klenbu neba a pochodila som hlbiny priepastí. 6 Získala som vládu nad vlnami mora i nad celou zemou, nad každým národom a kmeňom. 7 U týchto všetkých som hľadala miesto, kde sa zastavím, v dedičstve koho sa usadím. 8 Vtedy mi prikázal Stvoriteľ vesmíru, ten, čo ma stvoril a našiel miesto pre môj stan, povedal: Usídli sa v Jákobovi a v Izraelovi maj dedičný podiel.24,8 Bar 3,37n 9 Pán ma stvoril pred začiatkom vekov, neprestanem trvať naveky.24,9 Sir 1,4 10 Slúžila som v jeho prítomnosti vo svätom stane, a tak som sa pevne usadila na Sione.24,10 Ex 33,7-11; Múd 9,8 11 Dal mi spočinúť v meste, ktoré miloval ako mňa, v Jeruzaleme je moja moc. 12 Zapustila som korene v slávnom ľude, v Pánovom podiele, v jeho dedičstve.24,12 Ex 19,5n 13 Bola som vyvýšená ako céder na Libanone a ako cyprus v pohorí Chermónu.24,13 Ž 92,13 14 Vyrástla som do výšky ako palma v Én-Gedi, ako ružový sad v Jerichu, ako nádherná oliva na rovine a ako platan som bola vyvýšená. 15 Ako škorica a vonný balzam a ako ušľachtilá myrha som rozšírila vôňu, ako galban, ónyx a staktéa, ako dych tymianu v stane.24,15 Ex 30,34-38 16 Ako terebinta som rozprestrela svoje konáre a moje vetvy sú nádherné a utešené. 17 Som ako vinič, ktorý pôvabne pučí, a moje kvety vydávajú krásne a bohaté plody.24,17 Var. + 18 Som matka krásnej lásky, bázne, poznania a svätej nádeje; do daru ma dostali všetky moje deti, som tu vždy pre tých, ktorých on nazýva svojimi. 19 Pristúpte ku mne vy, čo túžite po mne, nasýťte sa mojimi plodmi.24,19 Prís 9,5; Iz 55,1-3 20 Lebo pomyslenie na mňa je sladšie ako med a moje dedičstvo je hodno viac ako plást medu.24,20 Ž 19,11; 119,103 21 Tí, čo ma jedia, ešte budú hladní, a tí, čo ma pijú, ešte budú smädní.24,21 Jn 6,35 22 Ten, kto ma poslúcha, nebude zahanbený, a tí, čo sa mnou zaoberajú, nebudú hrešiť.

Požehnanie Božieho zákona

23 Toto všetko je kniha zmluvy Boha Najvyššieho, Zákon, ktorý nám uložil Mojžiš ako dedičstvo pre Jákobove zhromaždenia.24,23 Var. + 24 Neprestaňte sa upevňovať v Pánovi, primknite sa k nemu, aby vás posilnil, Pán, Všemohúci, on jediný je Boh, okrem neho niet záchrancu.24,23 Dt 33,4; Múd 18,4; Sir 19,20; 21,11; Bar 4,1
25 Zákon oplýva múdrosťou ako rieka Píšon, ako Tigris na jar.24,25-27 Gn 2,10-14; Joz 3,15; Sir 39,22; 47,14 26 Preteká rozumnosťou ako Eufrat, ako Jordán v dňoch žatvy. 27 Vyžaruje poučenie ako svetlo24,27 V starom sýr. preklade Níl., je ako rieka Gichón v dňoch oberačiek. 28 Prvý človek ju nedokázal úplne poznať a ani posledný nebude schopný ju preskúmať. 29 Lebo jej myslenie siaha ďalej než šíre more a jej zámer siaha hlbšie ako veľká priepasť. 30 Ja som ako jarok odrazený z rieky, vyšla som z nej ako prívod vody do rajskej záhrady.24,30-32 Ez 47,1-12; Sir 50,27 31 Povedala24,31 Alt. Povedal. som: „Napojím svoju záhradu a zavlažím svoje hriadky,“ a hľa, môj jarok sa zmenil na rieku a moja rieka sa stala morom. 32 Tak budem svojou náukou svietiť ako ranná zora a rozhlásim tie veci doďaleka. 33 Aj naďalej budem vylievať poučenie ako proroctvo a zanechám ho pre večné pokolenia. 34 Pozrite, že som sa nenamáhala sama24,34 Alt. nenamáhal sám. pre seba, ale pre všetkých, čo hľadajú múdrosť.24,34 Sir 33,18