Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

23. kapitola

1 Pane, Otec a Vládca môjho života, nenechaj ma napospas ich svojvôli, nepripusť, aby mi privodili pád.23,1 Múd 2,16; Sir 51,10; Mt 6,9; Jk 3,9 2 Kto bude stáť s bičom nad mojimi myšlienkami a s múdrym napomínaním nad mojím srdcom, aby ma nešetrili za moje previnenia a aby moje hriechy nezostali bez trestu? 3 Len aby sa nezväčšovala moja nerozumnosť a nehromadili sa moje hriechy, aby som nepadol pred protivníkmi a aby sa neradoval nado mnou môj nepriateľ.23,3 Var. + Ďaleko od nich je nádej na tvoje milosrdenstvo. 4 Pán, Otec a Boh môjho života, nedovoľ, aby moje oči hľadeli povýšenecky, 5 odvráť odo mňa žiadostivosť. 6 Nech sa ma nezmocní pôžitkárstvo a smilstvo, nevydaj ma napospas nehanebným chúťkam.

O prísahe

7 Deti moje, počúvajte, ako si ovládať ústa; kto to dodrží, nebude nikdy dolapený.
8 Pre svoje pery bude pristihnutý hriešnik, kto osočuje a je nadutý, privodí si nimi pád.23,8 Sir 5,13 9 Nenavykaj svoje ústa na prísahu, vyslovovať meno Svätého si nezvykaj.23,9 Sir 27,14; Mt 5,34-37; Jk 5,12 10 Lebo ako otrok, ktorého ustavične trestajú, nezbaví sa krvných podliatin, tak ten, kto neustále prisahá a vyslovuje Božie meno, určite nebude očistený od hriechu. 11 Muž, čo často prisahá, je plný neprávosti a z jeho domu sa nevzdiali bič. Ak nedodrží prísahu, jeho hriech ostane na ňom, a ak si ju nebude všímať, zhreší dvojnásobne. Ak krivo prisahá, nebude ospravedlnený, lebo jeho dom sa naplní pohromami. 12 Je spôsob rozprávania, ktorý sa podobá na smrť, taký nech sa nevyskytne v Jákobovom dedičstve; lebo toto všetko nemá nič spoločné so zbožnými, tí sa nezapletú do hriechov. 13 Nenavykaj svoje ústa na hrubé a oplzlé slová, lebo v nich je príčina hriechu. 14 Pamätaj na svojho otca a matku, keď zasadáš s mocnými, aby si na nich nepozabudol a nestal sa bláznom kvôli svojim zlozvykom, aby si si nemusel priať: „Radšej som sa nemal narodiť!“ a nepreklínal deň svojho narodenia.23,14 Jób 3,3; Jer 20,14-18 15 Človek, ktorý si privykol na hanlivé reči, nedá sa prevychovať do konca života.

O cudzoložstve

16 Dva druhy ľudí hromadia hriechy a tretí priťahuje hnev.23,16-17 Sir 9,1-9 Duša rozpálená vášňou je ako horiaci oheň, nezhasne, kým ju oheň nepohltí. Človek, ktorý smilní vlastným telom, neprestane, kým ho oheň nestrávi.
17 Smilníkovi chutí každý chlieb, nebude mať dosť, kým nezomrie. 18 Človek, ktorý zrádza svoje manželské lôžko, si v duchu hovorí: „Kto ma vidí?“ Okolo mňa je tma a steny ma kryjú, nikto ma nevidí, prečo by som sa bál? Na moje hriechy si nespomenie ani Najvyšší.23,18 Jób 24,15; Dan 13,20 19 Bojí sa len očí ľudí, nevie, že Pánove oči sú tisíc ráz jasnejšie ako slnko, ony vidia všetky ľudské cesty a prenikajú aj do skrytých miest.23,19 Sir 17,15 20 Jemu bolo známe všetko, skôr ako to bolo stvorené, a nemenej potom, keď bolo všetko dokončené. 21 Taký človek bude pykať na uliciach mesta a prichytia ho tam, kde to ani netuší.23,21 Dt 22,22 22 Takisto aj žena, ktorá opúšťa muža a s cudzím privádza mu na svet dediča. 23 Predovšetkým: bola neposlušná zákonu Najvyššieho; po druhé: oklamala svojho muža; po tretie: smilstvom sa dopustila cudzoložstva a priviedla na svet deti od cudzieho muža.23,23 Ex 20,14; Prís 2,17 24 Takú predvedú pred zhromaždenie a jej deti budú vyšetrovať.23,24-25 Múd 3,16; Sir 41,5-7 25 Jej deti nezapustia korene a jej ratolesti neprinesú ovocie. 26 Svoju pamiatku zanechá ako kliatbu a jej potupa nebude zmazaná. 27 Tí, čo po nej zostanú, spoznajú, že nič nie je lepšie ako bázeň pred Pánom, nič sladšie ako zachovávať Pánove prikázania.23,27 Var. + 28 Veľká sláva je nasledovať Boha, jeho prijatie ti prinesie dlhé dni.23,27 Koh 12,13; Sir 46,10
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk