Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

22. kapitola

Lenivec a hlupák

1 Lenivec sa podobá zašpinenému kameňu, každý si odpľuje nad jeho odpornosťou.
2 Lenivec sa podobá kope hnoja a každý, kto ho zodvihne, zatrasie rukou.22,2 Prís 17,22.25 3 Pre otca je hanba mať nevychovaného syna, ak je však taká dcéra, je to škoda-preškoda.22,3-5 Sir 42,9 4 Rozvážna dcéra získa muža ako dobré dedičstvo, no nehanebnica je na zármutok tomu, čo ju splodil. 5 Drzá dcéra je hanbou pre otca i muža, obaja ňou pohrdnú.22,5 Prís 12,4 6 Poúčanie v nevhodnej chvíli je ako hudba v čase smútku, ale údery bičom a prísnosť sú v každom čase múdre.22,6 Var. + 7 Deti, ktoré vedú dobrý život a majú čo jesť, dávajú zabudnúť na nízky pôvod vlastných rodičov. 8 Deti, ktoré sa správajú pyšne, pohŕdavo a nevychovane, poškvrňujú urodzenosť vlastnej rodiny.22,6 Sir 30,1-13 9 Kto vyučuje blázna, zliepa črepy, budí spiaceho z hlbokého spánku. 10 Kto vysvetľuje niečo bláznovi, vysvetľuje neprebudenému, lebo ten sa po všetkom ešte spýta: „O čo vlastne ide?“ 11 Nariekaj nad mŕtvym, lebo mu zhaslo svetlo, nariekaj nad bláznom, lebo mu vyhasol rozum. Neplač tak trpko nad mŕtvym, veď našiel odpočinutie, zato život hlupáka je horší ako smrť. 12 Nad mŕtvym sa plače sedem dní, ale nad bláznom a bezbožným denne po celý jeho život.22,12 Gn 50,10; 1Sam 31,13; Jdt 16,24 13 Nehovor veľa s nerozumným a k nemúdremu ani nepristupuj22,13 Var. + lebo nechápavý ti všetko znivočí.. Stráň sa ho, aby si nemal ťažkosti a aby si sa nepoškvrnil, keď bude zo seba striasať špinu. Vyhni sa mu a nájdeš upokojenie, ani škodu neutrpíš pre jeho neuváženosti.22,13 Prís 26,4n 14 Čo ťaží viac ako olovo? Má to jediné meno: blázon.22,14-15 Prís 27,3; Sir 21,16 15 Piesok, soľ i kus železa sú ľahšie bremená ako nerozumný človek. 16 Pevne pospájané drevené trámy budovy sa neuvoľnia ani pri zemetrasení: rovnako srdce upevnené v zrelých úvahách sa nepreľakne v rozhodujúcej chvíli.22,16 Mt 7,24n 17 Pevné srdce je vďaka rozumnému premýšľaniu ako ozdoba vyrytá na hladkej stene. 18 Ako kamienky na výšine nevydržia nápor vetra, tak ani srdce ustráchané bláznivými predstavami nevydrží nijaký nával strachu.

Vernosť priateľa

19 Kto bodne do oka, vyvolá slzy, kto bodne do srdca, odhalí jeho pocity.
20 Kto hodí kameňom do vtákov, rozoženie ich, kto vyhreší priateľa, ruší priateľstvo. 21 Ak vytasíš meč na priateľa, nestrácaj nádej, lebo ešte jestvuje cesta späť.22,21-22 Sir 6,5-17 22 Ak si proti priateľovi otvoril ústa, neboj sa, lebo ešte jestvuje zmierenie. Ale pred potupovaním, pýchou, prezrádzaním tajomstiev a pred zraňujúcou zákernosťou ujde každý priateľ. 23 Získaj si dôveru blížneho v jeho chudobe, aby si spolu s ním mal hojnosť, keď sa mu bude dobre vodiť. Vytrvaj pri ňom v čase súženia, aby si mal spolu s ním podiel na jeho dedičstve.22,23 Var. + Nemalo by sa vždy pohŕdať zovňajškom, ale ani obdivovať boháča, ktorý nemá rozum. 24 Skôr ako vzbĺkne oheň, pec dymí a čmudí, skôr ako sa preleje krv, sypú sa nadávky.22,24 Prís 22,3; Sir 28,11 25 Nebudem sa hanbiť, že chránim priateľa, a neskryjem sa, keď sa s ním mám stretnúť. 26 Keby sa mi kvôli nemu prihodilo niečo zlé, tak každý, kto to počuje, bude sa ho strániť.

Modlitba

27 Kto dá stráž pred moje ústa a na moje pery pevnú pečať, aby ma uchránili pred pádom a môj jazyk ma nezničil?22,27 Sir 28,24n