Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

21. kapitola

Proti hriechom nespravodlivosti

1 Syn môj, zhrešil si? Ďalšie hriechy už nepridávaj a modli sa za odpustenie predchádzajúcich.21,1 Jn 8,11
2 Utekaj od hriechu ako od hada, lebo ak sa k nemu priblížiš, uhryzne ťa; jeho zuby sú zubami leva, veď berú ľuďom život. 3 Každá neprávosť je ako dvojsečný meč, po jeho rane niet uzdravenia. 4 Násilnosti a pýcha zničia bohatstvo: tak spustne aj dom domýšľavého človeka.21,4 Jób 20,10 5 Modlitba chudobného ide z úst až k ušiam Pána, od ktorého prichádza veľmi rýchlo rozhodnutie.21,5 Ž 34,7; Sir 35,21n 6 Kto nenávidí pokarhanie, kráča v stope hriešnika, ale kto má bázeň pred Pánom, obráti sa v srdci. 7 Zďaleka možno spoznať človeka, ktorý je obratný v reči, ale iba rozumný zbadá, keď sa pomýli. 8 Kto buduje svoj dom za cudzie prostriedky, je ako ten, čo zváža kamene na svoj hrob.21,8 Hab 2,6n 9 Zoskupenie bezbožníkov je ako nahromadená kúdeľ a plameň ohňa je ich koncom.21,9 Iz 1,31 10 Cesta hriešnikov je vydláždená kameňmi, ale na jej konci je priepasť podsvetia.21,10 Prís 7,27; 14,12; Mt 7,13

Múdry a blázon

11 Kto zachováva zákon, ovláda svoje myslenie a jeho múdrosť vrcholí v bázni pred Pánom.21,11 Sir 24,23
12 Kto nie je dôvtipný, nedá sa poučiť, ale je i dôvtipnosť, ktorá znásobuje trpkosť.21,12 Sir 19,23 13 Poznanie múdreho rastie ako rozvodnená rieka a jeho rada je ako životodarný prameň.21,13 Prís 18,4 14 Vnútro blázna je ako rozbitá nádoba, neudrží nijaké poznanie. 15 Keď rozumný počuje múdre slovo, pochváli ho a niečo k nemu pridá. Keď ho počuje zhýralec, pohrdne ním, zahodí ho za chrbát. 16 Reč blázna je ako bremeno pre pocestného, ale na perách rozumného sa nachádza potešenie,21,16 Sir 22,14-15 17 ústa zbožného budú vítané v zhromaždení, o jeho slovách budú rozvažovať v srdci. 18 Bláznovi sa múdrosť javí ako zrúcaniny domu a pre nerozumného je poznanie zhlukom slov bez súvislosti. 19 Výchova pre nevedomca je ako reťaze na nohách a ako putá na pravej ruke. 20 Keď sa smeje blázon, smeje sa z plného hrdla, ale rozhľadený muž sa len potichu pousmeje.21,20-21 Koh 7,6; Sir 6,29-31 21 Pre rozumného je vzdelanie zlatou ozdobou, je akoby náramkom na pravom ramene. 22 Noha blázna sa náhli do cudzieho domu, ale skúsený človek sa správa zdržanlivo. 23 Nemúdry už od dvier nazerá do domu, ale vychovaný muž ostane stáť vonku. 24 Nevychovanosťou je, keď človek načúva za dverami, ale rozumného by to ťažilo ako veľká hanba. 25 Pery nerozumných pretriasajú veci, ktoré sa ich netýkajú, ale rozumní prísne zvážia každé slovo. 26 Blázni myslia ústami, ale reč múdrych vychádza z mysle.21,26 Prís 13,3; Jk 3,6 27 Keď bezbožný preklína odporcu, preklína sám seba. 28 Ten, čo ohovára, poškvrňuje svoju dušu a okolie ho znenávidí.21,28 Sir 5,13-14