Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

15. kapitola

1 Kto sa bojí Pána, bude takto konať, a kto sa pridŕža zákona, získa múdrosť.15,1-10 Múd 6,12-1615,1 Sir 24,23-28 2 Múdrosť mu vyjde v ústrety ako matka a bude ho vyčkávať ako mladá manželka.15,2 Múd 8,2 3 Bude ho sýtiť chlebom rozumnosti a napájať vodou múdrosti.15,3 Prís 9,5; Sir 51,20 4 On sa o ňu pevne oprie a neskláti sa, spoľahne sa na ňu a nebude zahanbený. 5 Vyvýši ho nad jeho blížnych a uprostred zhromaždenia otvorí mu ústa. 6 Získa potechu i veniec plesania a večné meno do dedičstva.15,6 Sir 39,11 7 Nerozumní ľudia ju nedosahujú, ani hriešnici ju nevidia. 8 Má ďaleko k pýche a klamári nebudú na ňu pamätať. 9 Chválospev nepatrí do úst hriešnika, lebo od Pána na to poverenie nedostal.15,9 Am 5,23 10 Veď chválospev zaznie v múdrosti a sám Pán ho sprevádza úspechom. 11 Nehovor: „Pán spôsobil moje odpadnutie, lebo on nespôsobí, čo znenávidel.“15,11-20 Prís 19,3; Sir 17,1-14; Jk 1,13 12 Nehovor: „On ma zviedol, lebo on nepotrebuje hriešneho človeka.“ 13 Pán nenávidí každú ohavnosť. Milá nie je ani tým, čo sa ho boja. 14 On na začiatku stvoril človeka a dal mu slobodu rozhodovať sa.15,14 Gn 2,7.16n 15 Ak budeš chcieť, budeš zachovávať prikázania a budeš konať verne podľa dobrej vôle.15,15 1Jn 5,3 16 Pán ti predložil oheň i vodu: vystrieš ruku za tým, čo budeš chcieť.15,16-17 Dt 30,15-20; Sir 45,5 17 Pred človekom je život i smrť a bude mu dané to, pre čo sa rozhodne. 18 Lebo Pánova múdrosť je nesmierna: on je mocný vo svojej vláde a všetko vidí. 19 Jeho oči hľadia na tých, čo sa ho boja. On pozná každý čin človeka.15,19 Sir 17,15; 34,16 20 Nikomu neprikázal, aby bol bezbožný, a nikomu nedal povolenie hrešiť.