Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

8. kapitola

1 Keď zostúpil z vrchu, išlo za Ním mnoho národa. 2 A hľa, prišiel k Nemu malomocný, poklonil sa Mu a povedal: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. 3 Isus vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. A hneď bol očistený od svojho malomocenstva. 4 Potom mu Isus hovorí: Hľaď, aby si to nikomu nepovedal, ale choď, ukáž sa kňazovi a na svedectvo im obetuj dar, ktorý nariadil Mojžiš. 5 Keď vošiel do Kafarnaumu, pristúpil k Nemu stotník, prosil Ho a povedal: 6 Pane, môj sluha leží doma ochrnutý a hrozne sa trápi. 7 A Isus mu hovorí: Ja prídem a uzdravím ho. 8 Ale stotník Mu povedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a môj sluha sa uzdraví. 9 Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mne sú podriadení vojaci. Keď poviem jednému: Choď! - ide, a inému: Poď! - príde a svojmu otrokovi: Urob to! - urobí to. 10 Keď to Isus počul, zadivil sa a povedal tým, čo išli za Ním: Veru, hovorím vám, u nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru. 11 No hovorím vám, že mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v Kráľovstve nebeskom, 12 ale synovia Kráľovstva budú vyhodení do vonkajšej tmy; tam bude plač a škrípanie zubov. 13 A stotníkovi Isus povedal: Choď a ako si veril, nech sa ti stane! A v tom čase bol jeho sluha uzdravený. 14 A keď Isus prišiel do Petrovho domu, uvidel jeho svokru ležať s horúčkou. 15 Dotkol sa jej ruky a horúčka prestala; a (ona) vstala a posluhovala Mu. 16 Keď sa zvečerilo, priviedli k Nemu mnohých démonmi posadnutých. I vyhnal duchov slovom a uzdravil všetkých chorých, 17 aby sa tak splnilo, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša, ktorý hovorí: On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. 18 Keď Isus videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal (učeníkom) preplaviť sa na druhú stranu. 19 I prišiel nejaký zákonník a povedal Mu: Učiteľ, budem Ťa nasledovať, kam len pôjdeš. 20 A Isus mu hovorí: Líšky majú nory a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť. 21 Iný z Jeho učeníkov Mu povedal: Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať svojho otca. 22 Ale Isus mu povedal: Nasleduj ma, a prenechaj mŕtvym pochovávať svojich mŕtvych. 23 A keď nastúpil na loď, nasledovali Ho Jeho učeníci. 24 A hľa, veľká búrka strhla sa na mori, takže vlny prekrývali loď. On však spal. 25 I pristúpili Jeho učeníci, zobudili Ho a hovorili: Pane, zachráň nás, hynieme! 26 I povedal im: Čo sa bojíte, maloverní? Nato vstal, pohrozil vetrom i moru, a zavládlo hlboké ticho. 27 A ľudia sa divili a hovorili: Kto je Ten, že Ho vetry i more poslúchajú? 28 A keď prišiel na druhý breh, do krajiny Gadarčanov, stretli Ho dvaja démonmi posadnutí, ktorí vyšli z hrobiek, natoľko zúriví, že sa nikto neodvážil prejsť po tejto ceste. 29 A hľa, skríkli a hovorili: Čo ťa do nás, Isus, Syn Boží? Prišiel si sem predčasne nás mučiť? 30 Neďaleko nich pásla sa veľká črieda svíň. 31 Tu démoni Ho prosili a hovorili: Ak nás už vyháňaš, dovoľ nám vojsť do čriedy svíň. 32 I povedal im: Choďte! Oni vyšli a vošli do čriedy svíň. A hľa, celá črieda svíň sa rútila dolu svahom do mora a zahynula vo vodách. 33 Pastieri ušli, prišli do mesta a vyrozprávali všetko, aj o posadnutých démonmi. 34 Tu celé mesto vyšlo v ústrety Isusovi a keď Ho uzreli, prosili Ho, aby odišiel z ich kraja.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk