Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

1 Nesúďte, aby ste neboli súdení; 2 lebo akým súdom súdite, takým budete súdení a akou mierou meriate, takou sa nameria vám. 3 A prečo vidíš smietku v oku svojho brata, ale brvno vo svojom oku necítiš? 4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, nech ti vyberiem smietku z oka! - a hľa, brvno je v tvojom oku? 5 Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata. 6 Nedávajte sväté psom, ani nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nepošliapali svojimi nohami, neobrátili sa a neroztrhali vás. 7 Proste a bude vám dané, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. 8 Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a tomu, kto klope, bude otvorené. 9 Alebo je medzi vami človek, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? 10 A keby prosil rybu, či by mu dal hada? 11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš nebeský Otec dobré dary tým, ktorí Ho prosia. 12 Všetko teda, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im; lebo to je Zákon i proroci. 13 Vchádzajte tesnou bránou. Lebo priestranná je brána a široká cesta, ktorá vedie do záhuby. A mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. 14 Tesná je brána a úzka cesta, ktorá vedie k životu. A nemnohí sú, ktorí ju nachádzajú. 15 Chráňte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú draví vlci. 16 Po ich ovocí poznáte ich. Či snáď oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? 17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. 18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani planý strom rodiť dobré ovocie. 19 Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 20 Poznáte ich teda po ich ovocí. 21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do Kráľovstva nebeského, ale iba ten, kto vykonáva vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 22 Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v Tvojom mene démonov? Nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov? 23 A vtedy im vyznám: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. 24 Každý teda, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobá sa rozumnému mužovi, ktorý postavil svoj dom na skale. 25 I spustil sa dážď, vyliali sa rieky, strhli sa vetry a narazili na onen dom, ale nezrútil sa, lebo bol založený na skale. 26 A každý, kto počúva tieto moje slová a neplní ich, podobá sa bláznivému mužovi, ktorý postavil svoj dom na piesku. 27 I spustil sa dážď, vyliali sa rieky, strhli sa vetry a narazili na onen dom. Ten sa zrútil a jeho pád bol veľký. 28 A keď Isus skončil tieto slová, zástupy sa divili Jeho učeniu, 29 lebo ich učil ako Ten, kto má moc, a nie ako ich zákonníci.