Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

1 Nesúďte, aby ste neboli súdení; 2 lebo akým súdom súdite, takým budete súdení a akou mierou meriate, takou sa nameria vám. 3 A prečo vidíš smietku v oku svojho brata, ale brvno vo svojom oku necítiš? 4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, nech ti vyberiem smietku z oka! - a hľa, brvno je v tvojom oku? 5 Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata. 6 Nedávajte sväté psom, ani nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nepošliapali svojimi nohami, neobrátili sa a neroztrhali vás. 7 Proste a bude vám dané, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. 8 Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a tomu, kto klope, bude otvorené. 9 Alebo je medzi vami človek, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? 10 A keby prosil rybu, či by mu dal hada? 11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš nebeský Otec dobré dary tým, ktorí Ho prosia. 12 Všetko teda, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im; lebo to je Zákon i proroci. 13 Vchádzajte tesnou bránou. Lebo priestranná je brána a široká cesta, ktorá vedie do záhuby. A mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. 14 Tesná je brána a úzka cesta, ktorá vedie k životu. A nemnohí sú, ktorí ju nachádzajú. 15 Chráňte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú draví vlci. 16 Po ich ovocí poznáte ich. Či snáď oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? 17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. 18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani planý strom rodiť dobré ovocie. 19 Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 20 Poznáte ich teda po ich ovocí. 21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do Kráľovstva nebeského, ale iba ten, kto vykonáva vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 22 Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v Tvojom mene démonov? Nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov? 23 A vtedy im vyznám: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. 24 Každý teda, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobá sa rozumnému mužovi, ktorý postavil svoj dom na skale. 25 I spustil sa dážď, vyliali sa rieky, strhli sa vetry a narazili na onen dom, ale nezrútil sa, lebo bol založený na skale. 26 A každý, kto počúva tieto moje slová a neplní ich, podobá sa bláznivému mužovi, ktorý postavil svoj dom na piesku. 27 I spustil sa dážď, vyliali sa rieky, strhli sa vetry a narazili na onen dom. Ten sa zrútil a jeho pád bol veľký. 28 A keď Isus skončil tieto slová, zástupy sa divili Jeho učeniu, 29 lebo ich učil ako Ten, kto má moc, a nie ako ich zákonníci.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk