Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

1 Dbajte na to, aby ste svoj milodar nedávali pred ľuďmi len preto, aby vás videli, inak nemáte odmenu od vášho Otca, ktorý je v nebesiach. 2 Keď teda dávaš milodar, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Veru, hovorím vám: Už majú svoju odplatu. 3 Ale keď ty dávaš milodar, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí tvoja pravá, 4 aby tvoj milodar zostal v skrytosti; a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. 5 A keď sa modlíš, nebuď ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlia v synagógach a na rohoch námestí, aby sa ukázali ľuďom. Veru, hovorím vám: Už majú svoju odplatu. 6 Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. 7 Keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. 8 Nebuďte im teda podobní! Veď váš Otec vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho prosíte. 9 Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, 10 príď Kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na Zemi. 11 Chlieb náš každodenný daj nám dnes 12 a odpusť nám naše dlhy, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom. 13 A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Lebo Tvoje je Kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amin. 14 Lebo ak odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec. 15 Ale ak neodpustíte ľuďom ich previnenia, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše previnenia. 16 Keď sa postíte, netvárte sa zachmúrene ako pokrytci. Predstierajú skormútenú tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už majú svoju odplatu. 17 Ale keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy svoju tvár, 18 aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. 19 Nezhromažďujte pre seba poklady na Zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú. 20 Ale zhromažďujte pre seba poklady v nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza neničia a kde sa zlodeji neprekopávajú a nekradnú. 21 Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. 22 Lampou tela je oko. Ak je teda tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude svetlé. 23 Ale ak je tvoje oko zlé, celé tvoje telo bude v tme. Keď teda svetlo, ktoré je v tebe, je tmou, aká veľká je sama tma?! 24 Nikto nemôže dvom pánom slúžiť; lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržiavať a druhým pohŕdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone. 25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a čo budete piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac ako odev? 26 Pozrite sa na nebeských vtákov! Ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, ale váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony? 27 Kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť vek čo i len o jediný lakeť? 28 A prečo ste takí ustarostení o odev? Pozrite sa na poľné ľalie ako rastú! Nenamáhajú sa ani nepradú; 29 no hovorím vám, ani Šalamún vo všetkej svojej sláve nebol zaodetý tak, ako jedna z nich. 30 Keď teda Boh tak oblieka poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či tým viac neoblečie vás, maloverní? 31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čo si oblečieme? 32 Veď toto všetko hľadajú pohania. A váš nebeský Otec vie, že toto všetko potrebujete. 33 Ale hľadajte najprv Kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a všetko toto vám bude pridané. 34 Preto nebuďte ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa o seba postará. Dosť má každý deň vlastného trápenia.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk