6. kapitola

1 Dbajte na to, aby ste svoj milodar nedávali pred ľuďmi len preto, aby vás videli, inak nemáte odmenu od vášho Otca, ktorý je v nebesiach. 2 Keď teda dávaš milodar, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Veru, hovorím vám: Už majú svoju odplatu. 3 Ale keď ty dávaš milodar, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí tvoja pravá, 4 aby tvoj milodar zostal v skrytosti; a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. 5 A keď sa modlíš, nebuď ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlia v synagógach a na rohoch námestí, aby sa ukázali ľuďom. Veru, hovorím vám: Už majú svoju odplatu. 6 Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. 7 Keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. 8 Nebuďte im teda podobní! Veď váš Otec vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho prosíte. 9 Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, 10 príď Kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na Zemi. 11 Chlieb náš každodenný daj nám dnes 12 a odpusť nám naše dlhy, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom. 13 A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Lebo Tvoje je Kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amin. 14 Lebo ak odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec. 15 Ale ak neodpustíte ľuďom ich previnenia, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše previnenia. 16 Keď sa postíte, netvárte sa zachmúrene ako pokrytci. Predstierajú skormútenú tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už majú svoju odplatu. 17 Ale keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy svoju tvár, 18 aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. 19 Nezhromažďujte pre seba poklady na Zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú. 20 Ale zhromažďujte pre seba poklady v nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza neničia a kde sa zlodeji neprekopávajú a nekradnú. 21 Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. 22 Lampou tela je oko. Ak je teda tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude svetlé. 23 Ale ak je tvoje oko zlé, celé tvoje telo bude v tme. Keď teda svetlo, ktoré je v tebe, je tmou, aká veľká je sama tma?! 24 Nikto nemôže dvom pánom slúžiť; lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržiavať a druhým pohŕdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone. 25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a čo budete piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac ako odev? 26 Pozrite sa na nebeských vtákov! Ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, ale váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony? 27 Kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť vek čo i len o jediný lakeť? 28 A prečo ste takí ustarostení o odev? Pozrite sa na poľné ľalie ako rastú! Nenamáhajú sa ani nepradú; 29 no hovorím vám, ani Šalamún vo všetkej svojej sláve nebol zaodetý tak, ako jedna z nich. 30 Keď teda Boh tak oblieka poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či tým viac neoblečie vás, maloverní? 31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čo si oblečieme? 32 Veď toto všetko hľadajú pohania. A váš nebeský Otec vie, že toto všetko potrebujete. 33 Ale hľadajte najprv Kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a všetko toto vám bude pridané. 34 Preto nebuďte ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa o seba postará. Dosť má každý deň vlastného trápenia.