Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

6. kapitola

1 Dbajte na to, aby ste svoj milodar nedávali pred ľuďmi len preto, aby vás videli, inak nemáte odmenu od vášho Otca, ktorý je v nebesiach. 2 Keď teda dávaš milodar, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Veru, hovorím vám: Už majú svoju odplatu. 3 Ale keď ty dávaš milodar, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí tvoja pravá, 4 aby tvoj milodar zostal v skrytosti; a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. 5 A keď sa modlíš, nebuď ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlia v synagógach a na rohoch námestí, aby sa ukázali ľuďom. Veru, hovorím vám: Už majú svoju odplatu. 6 Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. 7 Keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. 8 Nebuďte im teda podobní! Veď váš Otec vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho prosíte. 9 Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, 10 príď Kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na Zemi. 11 Chlieb náš každodenný daj nám dnes 12 a odpusť nám naše dlhy, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom. 13 A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Lebo Tvoje je Kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amin. 14 Lebo ak odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec. 15 Ale ak neodpustíte ľuďom ich previnenia, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše previnenia. 16 Keď sa postíte, netvárte sa zachmúrene ako pokrytci. Predstierajú skormútenú tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už majú svoju odplatu. 17 Ale keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy svoju tvár, 18 aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. 19 Nezhromažďujte pre seba poklady na Zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú. 20 Ale zhromažďujte pre seba poklady v nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza neničia a kde sa zlodeji neprekopávajú a nekradnú. 21 Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. 22 Lampou tela je oko. Ak je teda tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude svetlé. 23 Ale ak je tvoje oko zlé, celé tvoje telo bude v tme. Keď teda svetlo, ktoré je v tebe, je tmou, aká veľká je sama tma?! 24 Nikto nemôže dvom pánom slúžiť; lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržiavať a druhým pohŕdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone. 25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a čo budete piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac ako odev? 26 Pozrite sa na nebeských vtákov! Ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, ale váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony? 27 Kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť vek čo i len o jediný lakeť? 28 A prečo ste takí ustarostení o odev? Pozrite sa na poľné ľalie ako rastú! Nenamáhajú sa ani nepradú; 29 no hovorím vám, ani Šalamún vo všetkej svojej sláve nebol zaodetý tak, ako jedna z nich. 30 Keď teda Boh tak oblieka poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či tým viac neoblečie vás, maloverní? 31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čo si oblečieme? 32 Veď toto všetko hľadajú pohania. A váš nebeský Otec vie, že toto všetko potrebujete. 33 Ale hľadajte najprv Kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a všetko toto vám bude pridané. 34 Preto nebuďte ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa o seba postará. Dosť má každý deň vlastného trápenia.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk