Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

5. kapitola

1 Keď Isus videl zástupy ľudí, vystúpil na vrch, a keď si sadol, pristúpili k Nemu Jeho učeníci. 2 I otvoril ústa, začal ich učiť a hovoril: 3 Blažení chudobní duchom, lebo ich je Kráľovstvo nebeské. 4 Blažení, ktorí žalostia, lebo oni budú potešení. 5 Blažení tichí, lebo oni zdedia zem. 6 Blažení, ktorí sú hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. 7 Blažení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. 8 Blažení čistí srdcom, lebo oni uvidia Boha. 9 Blažení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú nazývať Božími synmi. 10 Blažení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je Kráľovstvo nebeské. 11 Blažení ste, keď vás budú pre mňa hanobiť a prenasledovať i všetko zlé na vás lživo hovoriť. 12 Radujte sa a veseľte sa, lebo veľká je vaša odmena v nebesiach. Tak prenasledovali aj prorokov pred vami. 13 Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí svoju slanosť, čím sa osolí? Na nič už nie je súca, len aby bola vyhodená von a pošliapaná ľuďmi. 14 Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nemôže ukryť. 15 Ani lampu nezažíhajú a nestavajú pod mericu, ale na svietnik a svieti všetkým, čo sú v dome. 16 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. 17 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. 18 Veru, hovorím vám, pokiaľ nepominie nebo a Zem, nepominie sa jediné písmeno alebo jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nestane. 19 Keď teda niekto zruší čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a tak bude učiť ľudí, bude nazvaný najmenším v Kráľovstve nebeskom. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude nazvaný veľkým v Kráľovstve nebeskom. 20 Lebo hovorím vám, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do Nebeského kráľovstva. 21 Počuli ste, že predkom bolo povedané: Nezabiješ! Kto by však zabil, podlieha súdu. 22 Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa hnevá na svojho brata (bez príčiny), podlieha súdu. Kto by povedal bratovi: Hlupák!, podlieha Veľrade. Kto by povedal: Blázon!, podlieha ohnivému peklu. 23 Keď teda prinesieš svoj dar k oltáru a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, 24 nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď najprv zmieriť sa so svojím bratom a potom príď a prines svoj dar. 25 Pokonaj sa rýchlo so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa azda protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a neuvrhli ťa do väzenia. 26 Veru, hovorím ti, nevyjdeš odtiaľ, kým nesplatíš aj posledný halier. 27 Počuli ste, že predkom bolo povedané: Nescudzoložíš! 28 Ale ja vám hovorím, že každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou vo svojom srdci. 29 Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a odhoď od seba. Lebo je pre teba užitočnejšie, aby zahynul jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. 30 Ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odsekni ju a odhoď od seba. Lebo je pre teba užitočnejšie, aby zahynul jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. 31 Bolo tiež povedané: Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá rozvodový list! 32 Ale ja vám hovorím, že každý, kto prepustí svoju manželku, okrem dôvodu smilstva, vystavuje sa cudzoložstvu, a kto si vezme prepustenú, cudzoloží. 33 Opäť ste počuli, že bolo povedané predkom: Nebudeš krivo prisahať, ale splníš Pánovi svoje prísahy. 34 Ale ja vám hovorím, aby ste vôbec neprisahali; ani na nebo, lebo je Božím trónom, 35 ani na Zem, lebo je podnožkou Jeho nôh, ani na Jeruzalem, lebo je mestom veľkého Kráľa. 36 Neprisahaj ani na svoju hlavu, lebo nemôžeš ani jeden vlas urobiť bielym alebo čiernym. 37 Ale vaša reč nech je áno - áno, nie - nie, čo je však navyše, je od Zlého. 38 Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko, zub za zub! 39 Ale ja vám hovorím: Neprotivte sa zlému! Ale ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. 40 A tomu, kto sa chce súdiť s tebou a vziať ti spodné rúcho, nechaj mu aj plášť. 41 Ak ťa niekto núti (k službe) na jednu míľu, choď s ním dve. 42 Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba požičať. 43 Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. 44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, žehnajte tým, ktorí vás preklínajú, robte dobro tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás hanobia a prenasledujú. 45 aby ste boli synmi vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo On dáva svojmu slnku vychádzať nad zlých i dobrých a zosiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. 46 Lebo ak budete milovať tých, ktorí vás milujú, akú odmenu dostanete? Či to isté nerobia aj mýtnici? 47 A ak budete zdraviť len svojich priateľov, čo robíte navyše? Či tak nerobia aj mýtnici? 48 Buďte teda dokonalí, ako je dokonalý váš Otec, ktorý je v nebesiach.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk