Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

27. kapitola

1 A keď bolo ráno, uzniesli sa všetci veľkňazi a starší ľudu o Isusovi, že Ho usmrtia. 2 A tak Ho zviazali, odviedli Ho a vydali vladárovi Pilátovi Pontskému. 3 Keď Judáš, ktorý Ho zradil, videl, že Ho odsúdili, pohnutý ľútosťou vrátil tridsať strieborných veľkňazom a starším 4 a hovoril: Zhrešil som, lebo som vydal nevinnú krv. Oni však povedali: Čo nás do toho? To je tvoja vec. 5 I zahodil strieborné peniaze v chráme a vzdialil sa; potom odišiel a obesil sa. 6 Veľkňazi však vzali peniaze a povedali: Nesmieme ich vložiť do chrámovej pokladnice, lebo je to cena za krv. 7 Keď sa poradili, kúpili za ne hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. 8 Preto sa to pole až dodnes volá Pole krvi. 9 Vtedy sa splnilo, čo bolo povedané skrze proroka Jeremiáša: I vzali tridsať strieborných, cenu ceneného, ktorého takto ocenili synovia Izraela, 10 a dali ich za hrnčiarovo pole, ako mi prikázal Pán. 11 Isus však stal pred vladárom. A vladár sa Ho spýtal: Si ty kráľ Židov? Isus mu odpovedal: Ty (to) hovoríš. 12 A keď Ho veľkňazi a starší obviňovali, nič neodpovedal. 13 Vtedy Mu Pilát hovorí: Nepočuješ, čo všetko svedčia proti Tebe? 14 Ale On mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval. 15 Na Sviatok mal vladár vo zvyku prepúšťať jedného väzňa, ktorého si žiadali. 16 Vtedy tam mali povestného väzňa, ktorý sa volal Barabbáš. 17 Keď sa zhromaždili, povedal im Pilát: Ktorého chcete, aby som vám prepustil? Barabbáša, alebo Isusa, ktorý sa volá Christos? 18 Lebo vedel, že Ho vydali zo závisti. 19 Keď teda sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho žena: Nemiešaj sa do súdu nad týmto Spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre Neho. 20 Veľkňazi a starší však nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabbáša a Isusa aby zahubili. 21 Vladár sa ich opýtal: Ktorého z tých dvoch chcete, aby som vám prepustil? Oni odpovedali: Barabbáša! 22 Pilát im hovorí: Čo teda mám urobiť s Isusom, ktorý sa volá Christos? Všetci mu odpovedali: Ukrižovať Ho! 23 Vladár však povedal: A čo zlého urobil? Ale oni tým väčšmi kričali: Ukrižovať Ho! 24 Keď teda Pilát videl, že tu už nič nepomôže, ba že pobúrenie ešte silnie, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a hovoril: Nenesiem vinu za krv tohto Spravodlivého. Teraz je to na vás! 25 A všetok ľud odpovedal a volal: Jeho krv na nás a na naše deti! 26 Vtedy im prepustil Barabbáša, Isusa však dal zbičovať a vydal Ho, aby Ho ukrižovali. 27 Vtedy vladárovi vojaci odviedli Isusa do vládnej budovy a zhromaždili okolo Neho celý prápor. 28 A keď Ho vyzliekli, obliekli Ho do purpurového plášťa, 29 z tŕnia uplietli veniec a vsadili Mu ho na hlavu. Do pravej ruky Mu dali trstinu, padali pred Ním na kolená, posmievali sa Mu a hovorili: Buď pozdravený, kráľ Židov! 30 I pľuli na Neho, brali Mu trstinu a bili Ho po hlave. 31 A keď sa Mu naposmievali, vyzliekli Ho z plášťa, obliekli Mu Jeho rúcho a viedli Ho, aby Ho ukrižovali. 32 Keď vychádzali, stretli človeka z Kyrény, menom Šimon. Toho prinútili niesť Jeho kríž. 33 A keď prišli na miesto, zvané Golgota - to znamená Lebečné miesto, 34 dali Mu piť ocot zmiešaný so žlčou. Ale keď to ochutnal, nechcel piť. 35 Tí, čo Ho ukrižovali, losovaním si podelili Jeho odev. 36 Potom si tam posadali a strážili Ho. 37 A nad Jeho hlavu upevnili nápis s udaním Jeho viny: Toto je Isus, kráľ Židov. 38 Vtedy spolu s Ním ukrižovali dvoch zločincov: jedného správa a druhého zľava. 39 Tí, čo tade prechádzali, sa Mu rúhali, potriasali svojimi hlavami 40 a hovorili: Ty, čo boríš chrám a za tri dni ho postavíš, zachráň sám seba! Ak si Syn Boží, zostúp z kríža! 41 Podobne sa Mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi, staršími a farizejmi, a hovorili: 42 Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť! Ak je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v Neho! 43 Spoliehal sa na Boha, nech Ho teraz vyslobodí, ak je Mu milý. Veď povedal: Som Boží Syn. 44 Tak isto Ho hanobili aj zločinci, ktorí boli s Ním ukrižovaní. 45 Od šiestej hodiny nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny. 46 Okolo deviatej hodiny zvolal Isus silným hlasom a hovoril: Éli, Éli, limá savachthani?, čo znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 47 Keď to však počuli niektorí z tých, čo tam stáli, hovorili: Tento volá Eliáša! 48 A jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplnil ju octom, nasadil na trstinu a dával Mu piť. 49 Ostatní však hovorili: Nechaj, nech uvidíme, či Ho Eliáš príde zachrániť. 50 Ale Isus znova zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. 51 A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, odvrchu až dospodku, zem sa triasla a skaly pukali. 52 Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali. 53 A keď vyšli z hrobov po Jeho zmŕtvychvstaní, vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. 54 Keď stotník a tí, čo s ním strážili Isusa, videli zemetrasenie a to, čo sa dialo, veľmi sa zľakli a hovorili: Tento bol naozaj Syn Boží. 55 Boli tam aj mnohé ženy prizerajúce sa zďaleka, ktoré nasledovali Isusa z Galiley a slúžili Mu. 56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, matka Jakubova a Jozefova, a matka synov Zebedejových. 57 Keď nastal večer, prišiel bohatý človek z Arimatie, menom Jozef, ktorý bol tiež Isusovým učeníkom. 58 Ten zašiel k Pilátovi a prosil telo Isusovo. Vtedy Pilát rozkázal vydať mu telo. 59 A Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna 60 a položil do svojho nového hrobu, ktorý vytesal do skaly. I privalil veľký kameň na dvere hrobu a odišiel. 61 Bola tam Mária Magdaléna a iná Mária, ktoré sedeli oproti hrobu. 62 Na druhý deň, ktorý nasleduje po piatku, zhromaždili sa veľkňazi a farizeji k Pilátovi 63 a hovorili: Pane, spomenuli sme si, že tento zvodca ešte zaživa povedal: Po troch dňoch vstanem z mŕtvych. 64 Rozkáž teda zabezpečiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli v noci Jeho učeníci, neukradli Ho a nepovedali ľudu, že vstal z mŕtvych. A bude posledný blud horší ako prvý. 65 Pilát im povedal: Máte stráž, choďte a zabezpečte ho ako viete. 66 I odišli a zabezpečili hrob: zapečatili kameň a postavili stráž.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk