Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

24. kapitola

1 Vtedy Isus vyšiel z chrámu a odchádzal odtiaľ. I pristúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali chrámové stavby. Isus im však povedal: 2 Či nevidíte toto všetko? Veru, hovorím vám, nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 3 A keď sedel na Olivovej hore, pristúpili k Nemu osve učeníci a hovorili: Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením Tvojho príchodu a konca sveta? 4 Isus im odpovedal a hovoril: Dávajte pozor, aby vás niekto neoklamal. 5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Christos, a mnohých oklamú. 6 Budete však počuť (priebeh) vojen a zvesti o vojnách. Dávajte pozor, aby ste sa nepreľakli, lebo to všetko musí byť, ale to ešte nie je koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu a miestami bude hlad, choroby a zemetrasenia. 8 Ale toto všetko je iba začiatok útrap. 9 Vtedy vás vystavia súženiu, zabijú vás a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. 10 A vtedy sa mnohí pohoršia a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11 Povstanú aj mnohí falošní proroci a oklamú mnohých. 12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, láska mnohých vychladne. 13 Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. 14 A toto Evanjelium Kráľovstva bude sa hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. 15 Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, o ktorej hovorí prorok Daniel - kto to číta, nech pochopí! -, 16 vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú na hory. 17 Kto bude na streche, nech nezostúpi vziať si niečo z domu. 18 A kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 19 Beda však tehotným a dojčiacim (ženám) v tých dňoch. 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu. 21 Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, a ani viac nebude. 22 A keby tie dni neboli skrátené, nebol by nikto zachránený. Avšak kvôli vyvoleným budú tie dni skrátené. 23 Keď vám vtedy niekto povie: Hľa, tu je Christos, alebo: Tam je - neverte! 24 Lebo povstanú falošní christovia a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby klamali, ak je to možné, aj vyvolených. 25 Hľa, vopred vám o tom hovorím. 26 Ak vám teda povedia: Hľa, je na púšti - nevychádzajte! Hľa, skrýva sa v dome- neverte! 27 Lebo ako blesk vychádza z východu a vidieť ho až po západ, tak bude aj príchod Syna človeka. 28 Lebo kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj supy. 29 Hneď po útrapách týchto dní Slnko sa zatmie a Mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30 A vtedy sa zjaví na nebi znamenie Syna človeka. Všetky kmene Zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka prichádzajúceho na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. 31 A pošle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného konca nebies až po druhý. 32 Od figovníka sa naučte podobenstvo: Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že leto je blízko. 33 Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 34 Veru, hovorím vám, nepominie toto pokolenie, kým sa to všetko stane. 35 Nebo a Zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 36 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, iba môj Otec jediný. 37 Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 38 Ako totiž v dňoch pred potopou jedli, pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do korábu, 39 a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40 Vtedy dvaja budú na poli: Jeden bude vzatý a druhý ponechaný. 41 Dve (ženy) budú mlieť na mlyne: Jedna bude vzatá a druhá ponechaná. 42 Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. 43 Vedzte však toto: Keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. 44 Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v deň, keď sa nenazdáte. 45 Kto je teda verný a rozumný sluha, ktorého ustanovil Pán nad svojou čeľaďou, aby jej dával načas pokrm? 46 Blažený sluha, ktorého Pán pri svojom príchode nájde tak konať. 47 Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. 48 Ale keď zlý sluha povie vo svojom srdci: Môj pán mešká, 49 a začne biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, 50 pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká a v hodinu, o ktorej nevie, 51 rozpoltí ho a určí mu údel s pokrytcami. Tam bude plač a škrípanie zubami.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk