Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

22. kapitola

1 A Isus im znova odpovedal v podobenstvách a hovoril: 2 Kráľovstvo nebeské je podobné človeku - kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. 3 I poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu; ale nechceli prísť. 4 Opäť poslal iných sluhov a hovoril: Povedzte pozvaným: Hľa, pripravil som obed, moje voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu. 5 Ale oni nedbali na to a odišli: jeden na svoje pole, druhý za svojím obchodom; 6 ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a pozabíjali. 7 Keď to kráľ počul, rozhneval sa, poslal svoje vojská, tých vrahov zahubil a ich mesto spálil. 8 Vtedy hovorí svojim sluhom: Svadba je pripravená, ale pozvaní neboli hodní. 9 Choďte na rázcestia a koho len nájdete, pozvite na svadbu. 10 Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých. I naplnila sa svadobná sieň hosťami. 11 Keď však vošiel kráľ, aby si pozrel hostí, uvidel tam človeka neoblečeného do svadobného odevu. 12 I hovorí mu: Priateľu, ako si sem vošiel bez svadobného odevu? On však zanemel. 13 Vtedy kráľ povedal sluhom: Zviažte mu nohy aj ruky, vezmite ho a vyhoďte do vonkajšej tmy; tam bude plač a škrípanie zubami. 14 Lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. 15 Vtedy farizeji odišli a radili sa, ako Ho uchopiť v reči. 16 I poslali k Nemu svojich učeníkov s herodiánmi, aby hovorili: Učiteľ, vieme, že hovoríš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo sa nepozeráš na osobu človeka. 17 Povedz nám teda, čo si myslíš: Je dovolené platiť daň cisárovi alebo nie? 18 Isus však poznal ich zlobu a povedal: Čo ma pokúšate, pokrytci? 19 Ukážte mi daňový peniaz. Oni Mu priniesli denár. 20 I hovorí im: Čí je tento obraz a nápis? Oni Mu hovoria: Cisárov. 21 Vtedy im hovorí: Dávajte teda cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. 22 A keď to počuli, zadivili sa, nechali Ho a odišli. 23 V ten deň prišli k Nemu sadukeji, ktorí hovoria, že niet vzkriesenia, a pýtali sa Ho: 24 Učiteľ, Mojžiš povedal: Ak niekto zomrie bezdetný, jeho brat si vezme jeho ženu a splodí svojmu bratovi potomka. 25 Bolo u nás sedem bratov. Prvý sa oženil a umrel, a keďže nemal potomka, zanechal ženu svojmu bratovi. 26 Podobne aj druhý aj tretí až do siedmeho. 27 Napokon, po všetkých zomrela aj žena. 28 Ktorého z tých siedmych bude po zmŕtvychvstaní ženou? Veď ju mali všetci. 29 Isus im však odpovedal: Blúdite, lebo nepoznáte Písma, ani Božiu moc. 30 Lebo pri vzkriesení sa neženia, ani nevydávajú, ale sú ako Boží anjeli v nebi. 31 A o vzkriesení mŕtvych, či ste nečítali, čo vám povedal Boh, ktorý hovorí: 32 Ja som Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov? Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. 33 A keď to počuli zástupy, divili sa Jeho učeniu. 34 Keď farizeji počuli, že umlčal sadukejov, zišli sa dovedna. 35 A jeden z nich, znalec Zákona, pokúšal Ho a položil Mu otázku: 36 Učiteľ, ktoré prikázanie je najväčšie v Zákone? 37 Isus mu odpovedal: Miluj Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou i celou svojou mysľou. 38 Toto je prvé a najväčšie prikázanie. 39 Druhé je mu podobné: Miluj svojho blížneho ako seba samého. 40 Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i proroci. 41 Keď sa farizeji zhromaždili, Isus sa ich opýtal a 42 hovoril: Čo si myslíte o Christovi? Čí syn je? Hovoria Mu: Dávidov. 43 Hovorí im: Akože Ho potom Dávid v Duchu nazýva Pánom, keď hovorí: 44 Povedal Pán môjmu Pánovi: Seď mi po pravici, kým Ti nepoložím nepriateľov pod nohy? 45 Ak Ho teda Dávid nazýva Pánom, ako to, že je jeho synom? 46 A nikto Mu nedokázal odpovedať ani slovo, ani sa Ho od toho dňa nikto viac neodvážil vypytovať.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk