Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

21. kapitola

1 A keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli až po Betfage na Olivovom vrchu, vtedy Isus poslal dvoch učeníkov 2 a hovoril im: Choďte do dediny, čo je naproti vám, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko. Odviažte a priveďte mi ich. 3 A keď vám niekto niečo povie, odpovedzte, že Pán ich potrebuje; a hneď ich pošle. 4 Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo bolo povedané skrze proroka: 5 Povedzte dcére Siona: Hľa, tvoj kráľ ti prichádza, tichý a sediaci na oslovi, na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa. 6 Učeníci odišli a urobili, ako im Isus prikázal. 7 Priviedli oslicu aj osliatko, pokládli na ne svoje plášte a On sa na ne posadil. 8 Veľký zástup prestieral na ceste svoje plášte, iní stínali vetvy zo stromov a stlali ich na cestu. 9 Zástupy, ktoré išli pred Ním i za Ním, volali: Hosanna Synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach. 10 A keď vstúpil do Jeruzalema, otriaslo to celým mestom a hovorili: Kto je Tento? 11 Zástupy však hovorili: Tento je prorok Isus, z galilejského Nazareta. 12 I vošiel Isus do Božieho chrámu a vyhnal všetkých, čo predávali a kupovali v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly, predavačom holubov lavice 13 a hovoril im: Je napísané: Môj dom sa bude volať domom modlitby, vy ste však z neho urobili pelech lotrov. 14 I pristúpili k Nemu v chráme chromí a slepí a On ich uzdravoval. 15 Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré urobil, a deti, ktoré hlasno volali v chráme a hovorili: Hosanna Synovi Dávidovmu!, nahnevali sa 16 a povedali Mu: Počuješ, čo títo hovoria? Isus im však odpovedal: Áno! Nikdy ste nečítali: Z úst nemluvniat a dojčiat pripravil si si chválu? 17 I zanechal ich, vyšiel von z mesta do Betánie a tam prenocoval. 18 Ráno, keď sa vracal do mesta, pocítil hlad. 19 A keď videl pri ceste figovník, prišiel k nemu, ale nenašiel na ňom nič, iba samé lístie. I hovoril mu: Nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie. A figovník hneď vyschol. 20 Keď to učeníci videli, divili sa a hovorili: Ako to, že figovník tak zrazu vyschol?! 21 Isus im však odpovedal: Veru, hovorím vám, ak máte vieru a nepochybujete, nielen s figovníkom to urobíte, ale aj keď poviete tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora!, stane sa. 22 A všetko, o čo budete v modlitbe prosiť s vierou, dostanete. 23 Keď vošiel do chrámu a učil, pristúpili k Nemu veľkňazi a starší ľudu a hovorili: Akou mocou toto robíš a kto Ti dal túto moc? 24 Isus im však odpovedal: Aj ja sa vás na niečo opýtam. Ak mi na to odpoviete, aj ja vám poviem, akou mocou to robím. 25 Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba, či od ľudí? Oni uvažovali medzi sebou a hovorili: Ak povieme: Z neba, povie nám: Prečo ste mu teda neuverili? 26 Ale ak povieme: Od ľudí, máme sa čo obávať zástupu, lebo všetci považujú Jána za proroka. 27 I odpovedali Isusovi: Nevieme. A On im povedal: Ani ja vám nepoviem, akou mocou to robím. 28 A čo si myslíte o tomto? Istý človek mal dvoch synov. I prišiel k prvému a povedal: Dieťa, choď dnes a pracuj v mojej vinici. 29 On však odpovedal: Nechce sa mi. Potom to oľutoval a šiel. 30 I pristúpil k druhému a povedal to isté. Ten však odpovedal: Idem, pane. Ale nešiel. 31 Ktorý z tých dvoch splnil otcovu vôľu? Hovoria Mu: Prvý. Isus im hovorí: Veru, hovorím vám, že mýtnici a smilnice vás predchádzajú do Kráľovstva Božieho. 32 Lebo prišiel k vám Ján cestou spravodlivosti, ale neuverili ste mu. Avšak mýtnici a smilnice mu uverili. Vy však, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali, aby ste mu uverili. 33 Počujte iné podobenstvo: Bol človek - hospodár, ktorý vysadil vinicu, ohradil ju plotom, vykopal v nej lis a vybudoval vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odišiel. 34 Keď sa však priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby mu prevzali úrodu. 35 No vinohradníci pochytali jeho sluhov, jedného zbili, druhého zabili a ďalšieho ukameňovali. 36 Znovu poslal iných sluhov, viacerých ako predtým, a urobili im to isté. 37 Napokon poslal k nim svojho syna, lebo si povedal: Budú sa hanbiť pred mojím synom. 38 Ale keď vinohradníci uzreli syna, povedali si: Toto je dedič! Poďte, zabime ho a zmocníme sa jeho dedičstva. 39 I chytili ho, vyviedli von z vinice a zabili. 40 Keď teda príde pán vinice, čo urobí týmto vinohradníkom? 41 Hovoria Mu: Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu. 42 Hovorí im Isus: Nikdy ste nečítali v Písmach: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa uholným kameňom; Pán to urobil a je to divné v našich očiach? 43 Preto vám hovorím: Vám sa Kráľovstvo Božie vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať jeho úrodu. 44 Kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho on padne, toho rozmliaždi. 45 Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto Jeho podobenstvá, pochopili, že hovorí o nich. 46 Chceli Ho zlapať, len sa báli zástupov, lebo Ho považovali za proroka.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk