Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

1 V tých dňoch, keď opäť bol pri Ňom veľký zástup a nemali čo jesť, zvolal učeníkov a povedal im: 2 Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť. 3 Ak ich prepustím domov hladných, poomdlievajú na ceste, lebo niektorí z nich prišli zďaleka. 4 A Jeho učeníci Mu odpovedali: Odkiaľ bude môcť niekto nasýtiť ich chlebom tu na púšti? 5 Opýtal sa ich: Koľko máte chlebov? Oni odpovedali: Sedem. 6 Tu prikázal zástupu uložiť sa na zem. A vzal sedem chlebov, vzdával vďaky, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali; a oni ich rozdali zástupu. 7 Mali aj zopár rybičiek. Keď ich požehnal, kázal aj tie rozdať. 8 I jedli a nasýtili sa. A ešte nazbierali sedem košov zvyšných odrobín. 9 Tých, čo jedli, bolo asi štyritisíc. Potom ich prepustil. 10 Hneď nato nastúpil so svojimi učeníkmi na loď a priplával do Dalmanutského kraja. 11 Prišli k Nemu farizeji a začali sa s Ním dohadovať. Žiadali od Neho znamenie z neba, aby Ho pokúšali. 12 I vzdychol si v duchu a hovoril: Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane. 13 Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a preplavil sa na druhý breh. 14 Pritom Jeho učeníci zabudli si vziať so sebou chleba a na lodi mali iba jediný chlieb. 15 A On ich varoval: Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesovho! 16 I rozmýšľali o tom medzi sebou a hovorili: To preto, že nemáme chleba. 17 Isus to poznal a hovoril im: Prečo premýšľate o tom, že nemáte chleba? Či ešte nechápete a nerozumiete? Ešte máte zatvrdnuté srdce? 18 Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a nepočujete? Ani sa už nepamätáte, 19 koľko košov, plných odrobín, ste nazbierali, keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom? Odpovedali mu: Dvanásť. 20 A koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som oných sedem rozlámal štyrom tisícom? Odpovedali mu: Sedem. 21 A povedal im: Ešte nerozumiete? 22 Tak prišiel do Betsaidy. I priviedli k Nemu slepca a prosili Ho, aby sa ho dotkol. 23 On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za dedinu, naslinil mu oči, vložil naňho ruky a opýtal sa ho, či niečo vidí. 24 Ten sa pozrel a povedal: Vidím ľudí, sú ako stromy, ale chodia. 25 Potom mu znova položil svoje ruky na oči; a slepý tým prehliadol, bol uzdravený a všetko videl celkom jasne. 26 I poslal ho domov so slovami: Do dediny ani nevchádzaj a nikomu z dediny o tom nehovor! 27 A Isus vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: Za koho ma ľudia pokladajú? 28 Oni Mu odpovedali: Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a niektorí za jedného z prorokov. 29 Tu sa ich opýtal: A za koho ma pokladáte vy? Odpovedal Mu Peter a povedal: Ty si Christos. 30 I prikázal im, aby nikomu o Ňom nerozprávali. 31 A začal ich učiť, že Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý od starších, veľkňazov a zákonníkov, byť zabitý a po troch dňoch vstať z mŕtvych. 32 Hovoril im o tom otvorene. Peter si Ho vzal nabok a začal Mu odporovať. 33 On sa však obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov, Petra prísne pokarhal a povedal: Choď mi z očí, Satan, lebo nemyslíš na to, čo je Božie, ale čo je ľudské! 34 I zvolal zástup aj s učeníkmi svojimi a povedal im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. 35 Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, kto však stratí svoj život pre mňa a pre Evanjelium, zachráni si ho. 36 Veď čo osoží človekovi, keby celý svet získal, ale svojej duši uškodí? 37 Alebo čo dá človek ako výmenu za svoju dušu? 38 Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová v tomto cudzoložnom a hriešnom pokolení, za toho sa aj Syn človeka bude hanbiť, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.