Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

6. kapitola

1 odtiaľ odišiel a prišiel do svojej vlasti; išli za Ním aj Jeho učeníci. 2 Keď nadišla sobota, začal vyučovať v synagóge. A mnohí, ktorí Ho počúvali, žasli a hovorili: Odkiaľ to má Tento? Aká to múdrosť, ktorá je Mu daná? A aké mocné činy sa dejú Jeho rukami? 3 Či to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj Jeho sestry? I pohoršovali sa na Ňom. 4 A Isus im povedal: Prorok nie je bez úcty, iba ak vo svojej vlasti, medzi svojimi príbuznými a vo vlastnom dome. 5 A nemohol tam urobiť nijaký mocný čin, ibaže na niekoľko chorých položil svoje ruky a uzdravil ich. 6 A divil sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil. 7 I zvolal svojich Dvanástich, začal ich posielať po dvoch a dal im moc nad nečistými duchmi. 8 Prikázal im, aby si na cestu nebrali nič okrem palice: ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opasku, 9 ale aby si obuli sandále a neobliekali si dvoje šiat. 10 A hovoril im: Kdekoľvek vojdete do domu, zostaňte tam, až kým odtiaľ neodídete. 11 A keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim. 12 I vyšli a kázali, aby robili pokánie. 13 Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazávali olejom veľa chorých a uzdravovali. 14 Dopočul sa o Ňom aj kráľ Herodes, lebo Jeho meno sa už stalo známym. Hovoril: Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto pôsobia v ňom také sily. 15 Iní však hovorili: To je Eliáš. A iní zasa vraveli: Je to prorok alebo ako jeden z prorokov. 16 Keď to Herodes počul, povedal: To je Ján, ktorého som dal sťať; on vstal z mŕtvych. 17 Herodes totiž nariadil Jána chytiť a vrhnúť v putách do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. 18 Ján totiž dohováral Herodesovi: Je nedôstojné mať pri sebe ženu svojho brata! 19 Herodias však zanevrela na neho a chcela ho zabiť, ale nemohla. 20 Lebo Herodes sa Jána bál, vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil; keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval. 21 Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. 22 Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i jeho spolustolovníkom. Tu kráľ povedal dievčine: Žiadaj si odo mňa, čo len chceš, a dám ti. 23 A prisahal jej: O čokoľvek budeš prosiť, dám ti, hoci aj polovicu svojho kráľovstva. 24 Ona vyšla a vravela svojej matke: Čo si mám žiadať? A tá jej povedala: Hlavu Jána Krstiteľa. 25 Hneď nato sa ponáhľala dnu ku kráľovi a žiadala: Chcem, aby si mi ihneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa. 26 Kráľ sa veľmi zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolovníkom nechcel jej to odmietnuť. 27 Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, 28 priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. 29 Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu. 30 Apoštoli sa zišli k Isusovi a porozprávali Mu všetko, aj čo robili, aj čomu (ľudí) naučili. 31 On im povedal: Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte. Lebo stále bolo mnoho tých, ktorí prichádzali a odchádzali, takže sa nemali kedy ani najesť. 32 Odobrali sa teda loďou na pusté miesto do ústrania. 33 Zástupy však videli, že odchádzajú a mnohí ich poznali; i zbehli sa tam pešo zo všetkých miest a predbehli ich. 34 Keď Isus vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. 35 Keď už bolo neskoro, pristúpili k Nemu Jeho učeníci a hovorili: Toto miesto je pusté a je už veľa hodín. 36 Rozpusť ich, nech idú do okolitých osád a dedín kúpiť si chleba, lebo nemajú čo jesť. 37 On im však odpovedal a hovoril: Vy im dajte jesť! Vraveli Mu: Máme ísť nakúpiť za dvesto denárov chleba a dať im jesť? 38 Opýtal sa ich: Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť! Keď to zistili, povedali: Päť chlebov a dve ryby. 39 Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú trávu. 40 A posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat. 41 Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým. 42 Všetci jedli a nasýtili sa. 43 A ešte nazbierali dvanásť plných košov odrobín a zvyškov z rýb. 44 Tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov. 45 Potom hneď prinútil svojich učeníkov nastúpiť na loď a preplaviť sa pred Ním na druhý breh k Betsaide, kým On rozpustí ľud. 46 A keď sa s nimi rozlúčil, odišiel na vrch modliť sa. 47 Keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora a On sám na zemi. 48 Videl ich, ako sa namáhajú pri veslovaní, lebo vietor dul proti nim. A okolo štvrtej nočnej stráže, kráčajúc po mori, blížil sa k nim a chcel ich obísť. 49 Keď Ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to prízrak, a vykríkli; 50 všetci Ho totiž videli a zľakli sa. Ale On sa im hneď prihovoril a povedal im: Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa! 51 I vstúpil k nim na loď a vietor utíchol. A oni tým viac žasli a divili sa. 52 Nepochopili, ako to bolo s chlebmi, lebo ich srdce bolo zatvrdnuté. 53 Keď sa preplavili k druhému brehu, došli do kraja Genezaret a tam pristáli. 54 Len čo vystúpili z lode, ľudia Ho hneď spoznali. 55 Rozbehli sa po celom kraji a na nosidlách začali znášať svojich chorých na miesta, o ktorých počuli, že tam práve je. 56 A kamkoľvek prišiel, či už do dedín, miest alebo osád, kládli na ulice chorých a prosili Ho, aby sa mohli dotknúť aspoň obruby Jeho odevu. A všetci, čo sa Ho dotkli, boli uzdravení.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk