Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

15. kapitola

1 Hneď ráno radili sa veľkňazi so staršími a zákonníkmi, i celá Veľrada. Isusa spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi. 2 A Pilát sa Ho opýtal: Si Ty kráľ židovský? On mu odpovedal a hovoril: Sám to hovoríš. 3 Veľkňazi mnoho žalovali na Neho. 4 A Pilát sa Ho znova pýtal a hovoril: Nič neodpovieš? Pozri, čo všetko na Teba žalujú! 5 Ale Isus už nič nepovedal, takže sa Pilát divil. 6 Na každý Sviatok im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. 7 S povstalcami, ktorí sa pri vzbure dopustili vraždy, bol vo väzení muž, ktorý sa volal Barabbáš. 8 Zástup vykrikoval a dožadoval si (od Piláta) to, čo im vždy robieval. 9 A Pilát im povedal: Chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa? 10 Lebo vedel, že Ho veľkňazi vydali zo závisti. 11 Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabbáša. 12 Pilát odpovedal a znova sa ich opýtal: Čo mám teda, podľa vás, urobiť s Tým, ktorého nazývate kráľom židovským? 13 A oni opäť skríkli: Ukrižuj Ho! 14 A Pilát im povedal: Čo zlého urobil? Oni však ešte hlasnejšie kričali: Ukrižuj Ho! 15 Vtedy Pilát, keďže chcel urobiť ľudu po vôli, prepustil im Barabbáša. Isusa však dal zbičovať a vydal Ho, aby Ho ukrižovali. 16 Vojaci Ho odviedli dnu do vnútra nádvoria, do takzvaného pretória, a zvolali celú kohortu. 17 Obliekli Ho do purpurového plášťa, z tŕnia uplietli korunu, nasadili Mu ju na hlavu 18 a začali Ho pozdravovať: Buď zdravý, kráľ židovský! 19 Bili Ho po hlave trstinou, pľuvali na Neho, kľakali pred Ním na kolená a klaňali sa Mu. 20 A keď sa Mu naposmievali, vyzliekli Ho z purpuru a obliekli Mu Jeho odev. Potom Ho vyviedli, aby Ho ukrižovali. 21 Prinútili istého Šimona z Kyrény, otca Alexandra a Rúfa, ktorý sa vracal z poľa, aby niesol Jeho kríž. 22 I priviedli Ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebečné miesto. 23 Dávali Mu víno zmiešané s myrhou, ale On ho neprijal. 24 Tí, čo Ho ukrižovali, rozdelili si Jeho odev; losovaním určili, kto si čo má vziať. 25 Bola deviata hodina, keď Ho ukrižovali. 26 Jeho vinu označili nápisom: Kráľ židovský. 27 Spolu s Ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného sprava a druhého zľava. 28 I splnilo sa Písmo, ktoré hovorí: Pripočítali Ho k zločincom. 29 A tí, čo šli okolo, rúhali sa Mu, potriasali hlavami a vraveli: Hej, Ty, čo boríš chrám a za tri dni Ho postavíš. 30 Zachráň sám seba, zostúp z kríža! 31 Podobne sa Mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: Iných zachraňoval a sám seba nemôže zachrániť. 32 Christos, kráľ Izraela, nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili. Potupovali Ho ešte aj tí, ktorí boli spolu s Ním ukrižovaní. 33 O dvanástej hodine nastala tma po celej Zemi až do tretej hodiny popoludní. 34 O tretej hodine zvolal Isus mocným hlasom: Eloi, Eloi, lima savachthani?, čo v preklade znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 35 Keď to niektorí z okolostojacich počuli, vraveli: Pozrite, Eliáša volá. 36 Jeden z nich odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával Mu piť a hovoril: Počkajte, uvidíme, či príde Eliáš, aby Ho sňal. 37 Isus však zvolal mocným hlasom a vydýchol. 38 Chrámová opona sa roztrhla na dvoje, zhora až dolu. 39 Keď stotník, ktorý stál naproti Nemu, videl, ako zvolal a vydýchol, povedal: Tento človek bol naozaj Boží Syn. 40 Boli tam aj ženy, ktoré sa zďaleka pozerali, medzi ktorými bola Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Mladšieho a Jozesa, a Salomé, 41 ktoré Ho nasledovali a posluhovali Mu, keď bol v Galilei; a mnohé iné, čo s Ním prišli do Jeruzalema. 42 A keď sa zvečerilo a bol piatok, prípravný deň pred sobotou, 43 prišiel Jozef z Arimatey, významný člen Veľrady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo, smelo predstúpil pred Piláta a vyžiadal si Isusovo telo. 44 Pilát sa divil, že (Isus) už zomrel. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či je ozaj mŕtvy. 45 Keď mu to stotník potvrdil, vydal telo Jozefovi. 46 Ten kúpil plátno a keď Ho sňal, zavinul Ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného do skaly. A ku vchodu do hrobu privalil kameň. 47 Mária Magdaléna a Mária Jozesova sa pozerali, kde Ho uložili.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk