Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

14. kapitola

1 Po dvoch dňoch bola Pascha a sviatok Nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali (spôsob), ako by sa Ho lesťou zmocnili a zabili. 2 Ale hovorili: No nie vo Sviatok, aby nevznikla medzi ľudom vzbura. 3 A keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou pravého vzácneho nardového oleja. Nádobu rozbila a olej Mu vyliala na hlavu. 4 Niektorým sa to neľúbilo a medzi sebou hovorili: Načo táto strata oleja?! 5 Veď tento olej sa mohol predať za viac ako tristo denárov a tie rozdať chudobným. A reptali proti nej. 6 Ale Isus povedal: Dajte jej pokoj. Čo ju za to sužujete? Veď urobila pre mňa dobrý skutok. 7 Chudobných máte vždy medzi sebou, a ak chcete, môžete im robiť dobre. Mňa však vždy nemáte. 8 Urobila, čo mohla. Už vopred pomazala moje telo na pohreb. 9 Veru, hovorím vám, kdekoľvek na celom svete sa bude zvestovať toto Evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila. 10 A Judáš Iškariotský, jeden z Dvanástich, odišiel k veľkňazom, aby im Ho zradil. 11 Keď to počuli, zaradovali sa a sľúbili mu dať peniaze. A on hľadal vhodnú príležitosť, ako Ho zradiť. 12 V prvý deň Nekvasených chlebov, keď obetovali paschálneho baránka, povedali Mu Jeho učeníci: Kde chceš, aby sme šli pripraviť Paschu? Kde ju chceš jesť? 13 I poslal dvoch zo svojich učeníkov a povedal im: Choďte do mesta a tam vás stretne človek, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za ním 14 a pánovi domu, do ktorého vojde, povedzte: Učiteľ odkazuje: Kde je pre mňa miestnosť, v ktorej by som mohol jesť Paschu so svojimi učeníkmi? 15 On vám ukáže veľkú hornú sieň, prestretú a pripravenú. Tam nám prichystajte. 16 Učeníci odišli, prišli do mesta a našli všetko tak, ako im povedal. A pripravili Paschu. 17 Keď sa zvečerilo, prišiel s Dvanástimi. 18 A keď boli pri stole a jedli, Isus povedal: Veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí, ten, čo je so mnou. 19 Zosmutneli a začali sa Ho jeden po druhom vypytovať: Azda som to ja? 20 On im však odpovedal: Jeden z Dvanástich, ktorý so mnou namáča v mise. 21 Syn človeka síce ide, ako je o Ňom napísané, ale beda tomučloveku, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. 22 A keď jedli, vzal Isus chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im so slovami: Vezmite, jedzte, toto je moje Telo! 23 Potom vzal kalich, vzdal vďaku, dal im ho a všetci z neho pili. 24 A povedal im: Toto je moja Krv Novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. 25 hovorím vám, že už nebudem piť z plodu viniča až do toho dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve. 26 A keď zaspievali chválospev, vyšli na Olivový vrch. 27 im Isus povedal: Vy všetci sa v tú noc na mne pohoršite, lebo je napísané: Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu. 28 Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galiley. 29 Peter Mu však povedal: Aj keď sa všetci pohoršia, ja nie. 30 A Isus mu povedal: Veru, hovorím ti, že dnes, tejto noci, skôr ako kohút dva razy zaspieva, ty ma tri razy zaprieš. 31 Ale on (Ho) ešte rozhodnejšie uisťoval: Aj keby som mal s Tebou umrieť, nezapriem Ťa. Tak hovorili všetci. 32 Došli na miesto zvané Getsemani. A povedal svojim učeníkom: Sadnite si tu, kým sa pomodlím. 33 A so sebou vzal Petra, Jakuba a Jána. I doľahla naňho hrôza a úzkosť. 34 Vtedy im povedal: Moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte tu a bdejte! 35 A keď trochu poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby Ho, ak je možné, minula táto hodina. 36 Hovoril: Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. Avšak nie čo ja chcem, ale čo Ty. 37 A keď sa vrátil, našiel ich spať. I povedal Petrovi: Šimon, spíš? Ani len hodinu si nemohol bdieť? 38 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. 39 Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami. 40 A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy a nevedeli, čo Mu povedať. 41 Keď prišiel tretí raz, povedal im: Ešte spíte a odpočívate? Je koniec, prišla hodina: hľa, Syn človeka sa vydáva do rúk hriešnikov. 42 Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca je blízko. 43 A hneď, kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním zástup s mečmi a kyjmi, od veľkňazov, zákonníkov a starších. 44 Jeho zradca dal im znamenie, keď hovoril: Koho pobozkám, to je On. Chyťte Ho a obozretne odveďte! 45 Keď prišiel, hneď pristúpil k Nemu a povedal: Rabbi! A pobozkal Ho. 46 Oni položili Naň ruky a zajali Ho. 47 Tu jeden z okolostojacich vytasil meč, udrel ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. 48 Isus im povedal: Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca, aby ste ma zajali. 49 Denne som bol s vami a vyučoval u vás v chráme, a nezajali ste ma. To preto, aby sa naplnili Písma. 50 Vtedy Ho všetci opustili a rozutekali sa. 51 Istý mladík, odetý plachtou na holom tele, išiel za Ním, a chytili ho. 52 On však pustil plachtu a utiekol im nahý. 53 A Isusa priviedli veľkňazovi. Zhromaždili sa tam všetci veľkňazi, starší a zákonníci. 54 Peter šiel zďaleka za Ním až dnu do veľkňazovho dvora. Sedel so sluhami a zohrieval sa pri ohni. 55 Veľkňazi a celá Veľrada zháňali svedectvo proti Isusovi, aby Ho mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli. 56 Mnohí proti Nemu krivo svedčili, ale ich svedectvá sa nezhodovali. 57 Tu niektorí vstali a krivo proti Nemu svedčili: 58 My sme ho počuli hovoriť: Ja zborím tento chrám zhotovený rukou a za tri dni postavím iný, nie rukou zhotovený. 59 Ale ani tak sa ich svedectvo nezhodovalo. 60 Vtedy vstal veľkňaz, postavil sa uprostred nich a opýtal sa Isusa: Nič neodpovieš nato, čo títo svedčia proti Tebe? 61 On však mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa Ho znova pýtal a hovoril: Ty si Christos, Syn Požehnaného? 62 Isus odpovedal: Ja som. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi. 63 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: Načo ešte potrebujeme svedkov? 64 Počuli ste rúhanie. Čo na to poviete? A oni všetci vyniesli nad Ním súd, že je hoden smrti. 65 Niektorí Naň začali pľuť, zakrývali Mu tvár, bili Ho a hovorili Mu: Prorokuj! Aj sluhovia Ho bili po tvári. 66 Keď bol Peter dolu na nádvorí, prišla jedna z veľkňazových slúžok, 67 uvidela Petra, ako sa zohrieva, pozrela sa naňho a povedala: Aj ty si bol s tým Nazaretčanom, Isusom. 68 On to však poprel a povedal: Ani neviem, ani nerozumiem, čo hovoríš. Vyšiel von pred nádvorie a zaspieval kohút. 69 Keď ho tam videla slúžka, znova začala hovoriť okolostojacim: Tento je z nich. 70 Ale on opäť zapieral. Po krátkej chvíli okolostojaci znova hovorili Petrovi: Naozaj si z nich, veď si Galilejec a aj tvoja reč je podobná. 71 On sa však začal zaklínať a prisahať: Nepoznám toho človeka, o ktorom hovoríte. 72 Vtom kohút zaspieval druhý raz. I spomenul si Peter na slovo, ktoré mu bol povedal Isus: Skôr než kohút dvakrát zaspieva, tri razy ma zaprieš. I rozplakal sa.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk