Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

9. kapitola

1 Zvolal však Dvanástich a dal im silu a moc nad všetkými démonmi a uzdravovať neduhy. 2 Poslal ich hlásať Kráľovstvo Božie a uzdravovať chorých. 3 A povedal im: Nič si neberte na cestu, ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte. 4 Do ktoréhokoľvek domu vojdete, zostaňte tam a odtiaľ odchádzajte. 5 A ktoríkoľvek vás neprijmú, pri odchode z tohto mesta straste si aj ten prach z vašich nôh, na svedectvo proti nim. 6 Vyšli teda, chodili po dedinách, hlásali Evanjelium a všade uzdravovali. 7 Aj tetrarcha Herodes sa dopočul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili, že Ján vstal z mŕtvych, 8 iní však, že sa zjavil Eliáš a ešte iní, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. 9 Herodes však povedal: Jána som dal stať. Kto je však Ten, o ktorom počúvam takéto veci? A chcel Ho vidieť. 10 Keď sa apoštoli vrátili, vyrozprávali Mu všetko, čo vykonali. I vzal ich a odišiel na pusté miesto v okolí mesta nazývaného Betsaida. 11 Keď sa to zástupy dozvedeli, išli za Ním. Prijal ich, rozprával im o Kráľovstve Božom a uzdravoval tých, čo sa potrebovali liečiť. 12 Avšak deň sa začal schyľovať (ku koncu). Tu pristúpili k Nemu Dvanásti a povedali: Rozpusť zástup, nech sa rozídu do okolitých dedín a osád a nech si nájdu nocľah a jedlo, lebo tu sme na pustom mieste. 13 On im však povedal: Vy im dajte jesť! Ale oni vraveli: Nemáme viac ako päť chlebov a dve ryby. Iba ak by sme šli nakúpiť jedlo pre všetkých tých ľudí. 14 Bolo ich totiž asi päťtisíc mužov. Povedal teda svojim učeníkom: Zoraďte ich do skupín asi po päťdesiatich! 15 I urobili tak a všetkých usadili. 16 Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, požehnal ich, lámal a dával učeníkom, aby ich rozdávali zástupom. 17 Všetci jedli a nasýtili sa. A zo zvyšných odrobín sa nazbieralo dvanásť košov. 18 Keď sa raz modlil osamote, boli s Ním aj Jeho učeníci. I opýtal sa ich: Za koho ma pokladajú zástupy ľudí? 19 Oni Mu odpovedali: Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a ďalší hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. 20 Nato im povedal: A za koho ma pokladáte vy? Odpovedal Peter a vravel: Za Christa Božieho. 21 On ich však dôrazne žiadal, aby o tom nikomu nehovorili, 22 a (ďalej) vravel, že je nutné, aby Syn človeka mnoho trpel, aby bol zavrhnutý staršími z ľudu, veľkňazmi a zákonníkmi, aby bol zabitý a tretieho dňa vstal z mŕtvych. 23 Všetkým potom povedal: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. 24 Lebo kto si chce zachrániť život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. 25 Veď čože osoží človeku, keby celý svet získal, ale seba samého by zahubil alebo poškodil? 26 Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojej, svojho Otca i svätých anjelov. 27 Veru, hovorím vám, sú niektorí z tých, čo tu stoja, ktorí neokúsia smrť, kým neuvidia Kráľovstvo Božie. 28 Potom, za osem dní po týchto slovách vzal Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. 29 Ako sa modlil, výzor Jeho tváre sa zmenil a Jeho odev zažiaril bielobou. 30 A hľa, rozprávali sa s Ním dvaja muži; boli to Mojžiš a Eliáš. 31 Zjavili sa v sláve a zhovárali sa o Jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. 32 Petra však a tých, čo boli s Ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli Jeho slávu a tých dvoch mužov, čo stáli pri Ňom. 33 Keď potom odchádzali od Neho, povedal Peter Isusovi: Učiteľ, dobre je nám tu. Postavme tri stánky: Tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden! Nevedel (totiž), čo hovorí. 34 Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. I báli sa, keď vošli do oblaku. 35 A z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, Jeho počúvajte! 36 Keď hlas doznel, ostal Isus sám. A oni mlčali a v tých dňoch nikomu nič nevyzradili z toho, čo videli. 37 Keď na druhý deň zostúpili z vrchu, prišiel Mu naproti veľký zástup (ľudí). 38 A hľa, istý muž zo zástupu zvolal: Učiteľ, prosím Ťa, pozri na môjho syna, moje jediné dieťa! 39 Zmocňuje sa ho (zlý) duch, takže nečakane kričí, lomcuje ním, až sa mu pení z úst; len ťažko od neho odchádza a tak ho morí. 40 Prosil som Tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli. 41 Tu sa Isus ozval a povedal: Ó, neveriace a skazené pokolenie, dokedy budem medzi vami a znášať vás? Priveď sem svojho syna! 42 Ako chlapec prichádzal, démon ho hodil (na zem) a lomcoval ním. Isus však pohrozil nečistému duchu, uzdravil chlapca a vrátil ho jeho otcovi. 43 A všetci žasli nad veľkou mocou Božou. Keď sa všetci divili tomu všetkému, čo robil, povedal svojim učeníkom: 44 Dobre si zapamätajte tieto slová: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. 45 Ale oni nerozumeli týmto slovám; boli totiž pred nimi zahalené, takže ich nepochopili. A báli sa Ho na to vypytovať. 46 No zrodila sa v nich myšlienka, kto by bol medzi nimi najväčší. 47 Isus však poznal zmýšľanie ich srdca, vzal dieťa, postavil ho vedľa seba 48 a povedal im: Kto prijme toto dieťa v mojom mene, mňa prijme. A kto mňa prijme, prijme Toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi všetkými vami najmenší, ten je veľký. 49 I ozval sa Ján a povedal: Učiteľ, videli sme, ako ktosi v Tvojom mene vyháňa zlých duchov, a bránili sme mu v tom, lebo Ťa s nami nenasleduje. 50 Isus mu však povedal: Nebráňte (mu), lebo kto nie je proti vám, je za vás. 51 Keď sa však približovali dni Jeho vznesenia sa (na nebo), pevne sa rozhodol vystúpiť do Jeruzalema. 52 I vyslal pred sebou poslov. Cestou vošli do samaritánskej dediny, aby Mu pripravili miesto. 53 Tam Ho však neprijali, lebo si predsavzal ísť do Jeruzalema. 54 Keď to videli Jeho učeníci Jakub a Ján, povedali: Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich, ako urobil Eliáš? 55 Ale On sa obrátil, pokarhal ich a povedal: Neviete, čieho ducha ste; 56 lebo Syn človeka neprišiel zatratiť ľudské duše, ale zachrániť. A odišli do inej dediny. 57 Keď tak šli cestou, ktosi Mu povedal: Pôjdem za Tebou, kam sa len pohneš. 58 A Isus mu odvetil: Líšky majú nory a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde skloniť hlavu. 59 Inému zasa povedal: Poď za mnou! On však odpovedal: Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. 60 Ale Isus mu povedal: Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych; ty však choď a zvestuj Kráľovstvo Božie! 61 A ešte iný povedal: Pôjdem za Tebou, Pane, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s domácimi! 62 Isus mu však povedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Kráľovstvo Božie.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk