Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

5. kapitola

1 Raz, keď sa zástup valil na Neho, aby počúval slovo Božie, stál vedľa Genezaretského jazera. 2 I uzrel dve lode stáť pri (brehu) jazera; rybári však vystúpili z nich a prali si siete. 3 Vstúpil teda na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a požiadal ho, aby máličko odrazil od brehu. Potom si sadol a z lode učil zástupy. 4 A keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: Postup na hlbinu a spusťte svoje siete na lov! 5 Tu sa ozval Šimon a povedal Mu: Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili; ale na Tvoje slovo spustím siete. 6 Len čo tak urobili, zahrnuli veliké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. 7 I zakývali na spoločníkov, ktorí boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali. 8 Keď to však videl Šimon Peter, padol Isusovi k nohám a povedal: Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešny človek. 9 Hrôza sa ho totiž zmocnila, i všetkých, ktorí boli s ním, nad lovom rýb, ktoré boli ulovili; 10 podobne i Jakuba a Jána, synov Zebedejových, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. A Šimonovi Isus povedal: Neboj sa! Odteraz budeš loviť ľudí. 11 I vytiahli lode na breh, všetko zanechali a nasledovali Ho. 12 I stalo sa, keď bol (Isus) v ktoromsi meste, a bol tam muž plný malomocenstva, a keď uzrel Isusa, padol na tvár a prosil Ho: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. 13 A On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý! A hneď ho malomocenstvo opustilo. 14 I prikázal mu, aby o tom nikomu nehovoril a (dodal): Choď teda, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očistenie, ako nariadil Mojžiš, im na svedectvo! 15 No chýr o Ňom sa tým väčšmi šíril a veľké zástupy sa schádzali, aby Ho počúvali a aby ich uzdravoval z ich neduhov. 16 Sám sa však uťahoval na púšť a modlil sa. 17 A keď ktorýsi deň učil, sedeli tam aj farizeji a učitelia Zákona, ktorí sa poschádzali zo všetkých galilejských a judských mestečiek i z Jeruzalema. A moc Pánova sa prejavovala v uzdravovaní. 18 A hľa, muži prinášali na nosidlách porazeného človeka a snažili sa ho vniesť a položiť pred Neho. 19 Keď ho však pre zástup nemali kadiaľ vniesť, vystúpili na dom a spolu s nosidlami spustili ho cez otvor na povale do prostriedku pred Isusa. 20 Keď videl ich vieru, povedal mu: Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy. 21 Nato zákonníci a farizeji začali premýšľať a hovorili si: Kto je tento, že sa takto rúha? Kto môže odpúšťať hriechy okrem samého Boha? 22 Ale Isus poznal ich myšlienky, odpovedal im a hovoril: O čom premýšľate vo svojich srdciach? 23 Čo je ľahšie povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy!, alebo povedať: Vstaň a choď!? 24 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na Zemi moc odpúšťať hriechy - povedal porazenému: Hovorím ti: Vstaň, vezmi si nosidlá a choď domov! 25 A on hneď pred nimi vstal, vzal, na čom ležal, a odišiel do svojho domu, velebiac Boha. 26 Všetkých sa zmocnil úžas a oslavovali Boha. A naplnení bázňou si hovorili: Dnes sme videli predivné veci. 27 Po tomto vyšiel von, a keď uvidel mýtnika, menom Lévi, sedieť v mýtnici, povedal mu: Poď za mnou! 28 Ten nechal všetko, vstal a šiel za Ním. 29 A Lévi Mu vo svojom dome pripravil veľkú hostinu. Bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s Ním stolovali. 30 Avšak farizeji a ich zákonníci reptali a Jeho učeníkom hovorili: Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi? 31 Isus im odpovedal a hovoril: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. 32 Neprišiel som zvať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali. 33 Oni Mu na to povedali: Prečo Jánovi učeníci sa často postia a vykonávajú modlitby, podobne aj (učeníci) farizejov; tí Tvoji však jedia a pijú? 34 Isus im k tomu povedal: Či môžete žiadať, aby sa svadobní synovia postili, kým je ženích s nimi? 35 No prídu dni, keď ženích im bude vzatý, a vtedy, v tých dňoch sa budú postiť. 36 Povedal im aj podobenstvo: Nikto neodtrhne látku z nového odevu, aby ju prišil na starý odev, lebo tak roztrhá aj nové, a na starý sa ani nehodí záplata z nového. 37 Ani nikto nenalieva mladé víno do starých (kožených) mechov; ináč nové víno roztrhá mechy a aj samo vytečie, aj mechy zničí. 38 Ale nové víno sa má nalievať do nových mechov, a oboje sa zachová. 39 A nikto, kto pije staré (víno), nechce hneď nové, lebo si povie: Staré je lepšie.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk