Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

4. kapitola

1 Isus však, naplnený Duchom Svätým, vrátil sa od Jordánu a Duch Ho viedol na púšť, 2 kde bol štyridsať dní pokúšaný od diabla. V tých dňoch nič nejedol, a keď sa pominuli, konečne pocítil hlad. 3 Vtedy Mu diabol povedal: Ak si Syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom! 4 A Isus mu odpovedal: Napísané je: Nie samým chlebom žiť bude človek, ale každým slovom Božím. 5 Tu Ho diabol vyviedol na vysoký vrch a odrazu ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta. 6 I povedal Mu diabol: Dám Ti všetku túto moc a ich slávu, lebo som ju dostal, a dám ju komu chcem. 7 Ak sa teda pokloníš predo mnou, všetko to bude Tvoje. 8 Isus mu však odpovedal a hovoril: Odíď odo mňa, Satan, lebo napísané je: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine Jemu budeš slúžiť! 9 Potom Ho zaviedol do Jeruzalema, postavil Ho na vrchol chrámu a povedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa odtiaľto. 10 Veď je napísané: Anjelom svojim prikáže o Tebe, aby Ťa chránili. 11 Oni Ťa vezmú na ruky, aby si azda neudrel svoju nohu o kameň. 12 Isus mu odpovedal a hovoril: Povedané je: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! 13 Keď diabol skončil všetko to pokúšanie, odišiel na čas od Neho. 14 Isus sa v moci Ducha vrátil do Galiley a zvesť o Ňom sa rozšírila po celom okolí. 15 Vyučoval v ich synagógach a všetci Ho oslavovali. 16 Tak prišiel (Isus) do Nazareta, kde bol vychovaný a podľa svojho zvyku vošiel v sobotňajší deň do synagógy. Keď vstal, aby čítal, 17 podali Mu knihu proroka Izaiáša. A keď ju rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: 18 Duch Pánov je nado mnou, preto ma pomazal zvestovať chudobným Evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, oznámiť zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaných prepustiť na slobodu, 19 a zvestovať vzácny rok Pánov. 20 Keď zvinul knihu, vrátil ju služobníkovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge upierali sa na Neho. 21 A On začal im hovoriť: Dnes sa naplnilo Písmo, ktoré ste práve počuli. 22 Všetci Mu prisviedčali a divili sa slovám blahodati, ktoré vychádzali z Jeho úst, a hovorili: Či tento nie je syn Jozefov? 23 I povedal im: Iste mi poviete príslovie: Lekár, uzdrav sám seba! Počuli sme, čo sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej otčine! 24 A ešte dodal: Veru, hovorím vám, ani jeden prorok nie je uznávaný vo svojej otčine. 25 Ale popravde vám vravím: Mnoho vdov bolo za dní Eliášových v Izraeli, keď sa nebo na tri roky a šesť mesiacov zatvorilo, takže veľký hlad nastal po celej Zemi, 26 ale ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba do Sarepty Sidónskej k žene vdove. 27 A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizeja, ale ani jeden z nich nebol očistený, iba Náman Sýrsky. 28 A všetci v synagóge vzplanuli hnevom, keď to počuli; 29 povstali, vyhnali Ho von z mesta a viedli až na kraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby Ho odtiaľ zhodili. 30 On však prešiel pomedzi nich a vzdialil sa. 31 Potom zišiel do galilejského mesta Kafarnaum a po sobotách ich vyučoval. 32 I žasli nad Jeho učením, lebo s Jeho slovom sa spájala moc. 33 Bol však v synagóge človek posadnutý duchom nečistého démona, ktorý silným hlasom vykríkol: 34 Hej, čo Ťa do nás, Isus Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si: Svätý Boží. 35 Isus mu pohrozil a povedal: Mlč a vyjdi z neho! Tu ho démon hodil medzi nich, (potom) vyšiel z neho a neuškodil mu. 36 I zmocnila sa všetkých hrôza, dohadovali sa medzi sebou a hovorili: Čo je to za slovo, že takou mocou a silou rozkazuje nečistým duchom, a oni vychádzajú? 37 A rozniesla sa povesť o Ňom po celom tom kraji. 38 Vstal, odišiel zo synagógy a vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a prosili Ho za ňu. 39 Zastal teda nad ňou, pohrozil horúčke a tá prestala. (Ona) ihneď vstala a posluhovala im. 40 Keď však slnko zapadlo, všetci, ktorí mali nemocných na rozličné neduhy, privádzali ich k Nemu, a On kládol ruky na každého z nich a uzdravoval ich. 41 Z mnohých však vychádzali démoni, kričali a volali: Ty si Christos, Syn Boží! Ale On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že On je Christos. 42 Keď však nastal deň, vyšiel (z domu) a odobral sa na osamelé miesto. A zástupy Ho hľadali. Prišli až k Nemu a zdržiavali Ho, aby neodchádzal od nich. 43 On im však povedal: Aj iným mestám musím zvestovať Kráľovstvo Božie, lebo na to som bol poslaný. 44 A kázal po synagógach galilejských.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk