Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

23. kapitola

1 Nato všetci, čo boli zhromaždení, povstali a viedli Ho k Pilátovi. 2 A začali na Neho žalovať: Tohto sme pristihli, ako rozvracia náš národ, zakazuje dávať dane cisárovi a hovorí o sebe, že je Christos kráľ. 3 Pilát sa Ho však spýtal: Ty si židovský kráľ? On mu odpovedal: Ty to hovoríš. 4 Pilát na to povedal veľkňazom a zástupom: Na tomto človeku nenachádzam žiadnu vinu. 5 Ale oni naliehali a hovorili: Poburuje ľud, keď učí po celom Judsku, počnúc Galileou až sem. 6 Keď však Pilát počul o Galilei, spýtal sa, či je ten človek Galilejec. 7 A keď sa dozvedel, že patrí pod právomoc Herodesovu, poslal Ho k Herodesovi, ktorý v tých dňoch taktiež bol v Jeruzaleme. 8 Keď Herodes uvidel Isusa, veľmi sa zaradoval, keďže už dávno želal si Ho vidieť, lebo o Ňom mnoho počul a dúfal, že Ho uvidí urobiť nejaké znamenie. 9 Kládol Mu mnohé otázky, ale On mu nič neodpovedal. 10 Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a vášnivo žalovali na Neho. 11 Herodes potom, čo Ho so svojimi vojakmi znevážil a naposmieval sa Mu, dal Ho obliecť do lesklého rúcha a poslal Ho späť k Pilátovi. 12 V ten deň sa Herodes a Pilát medzi sebou spriatelili; predtým boli navzájom znepriatelení. 13 Pilát zvolal teda veľkňazov, popredných mužov a ľud 14 a povedal im: Priviedli ste mi tohto človeka, že rozvracia ľud. A hľa, ja som Ho pred vami vypočul a nenašiel som na tomto človeku žiadnu vinu, z ktorej Ho obviňujete. 15 Ale ani Herodes, veď som Ho poslal k nemu. Neurobil teda nič, za čo by si zasluhoval smrť. 16 Potrescem Ho teda a prepustím. 17 Na každý Sviatok bol totiž nútený prepustiť im jedného (väzňa). 18 A celý zástup skríkol: Vezmi si tohto, nám však prepusť Barabbáša! 19 Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu. 20 Pilát k nim znova prehovoril, lebo chcel Isusa prepustiť. 21 Ale oni kričali a hovorili: Ukrižuj Ho, ukrižuj Ho! 22 On im však po tretí raz povedal: Ale čo zlého urobil Tento? Nenašiel som na Ňom nič, pre čo by si zasluhoval smrť. Preto Ho potrescem a prepustím. 23 Oni však veľkým krikom naliehali na neho a žiadali, aby Ho dal ukrižovať. A ich krik aj veľkňazov prevládol. 24 A tak Pilát rozhodol, aby sa vyhovelo ich žiadosti. 25 Prepustil teda toho, ktorý bol uväznený pre vzburu a vraždu, ktorého si žiadali, ale Isusa vydal ich zvoli. 26 A keď Ho odvádzali, zadržali istého Šimona Kyrenejského, ktorý sa vracal z poľa, a položili naňho kríž, aby ho niesol za Isusom. 27 Nasledoval Ho veľký zástup ľudu a žien, ktoré plakali a nariekali nad Ním. 28 Tu sa Isus k nim obrátil a povedal: Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale radšej plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi! 29 Lebo, hľa, prichádzajú dni, v ktorých sa bude hovoriť: Blažené sú neplodné (ženy) a loná, ktoré nerodili, a prsia, ktoré nekojili. 30 Vtedy začnú hovoriť vrchom: Padnite na nás! a kopcom: Prikryte nás! 31 Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? 32 A viedli aj iných dvoch zločincov, aby ich popravili s Ním. 33 A keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, tam ukrižovali Jeho i zločincov, jedného sprava a druhého zľava. 34 Vtedy Isus povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Oni však delili si Jeho rúcha a losovali o ne. 35 A ľud stál a díval sa. Poprední muži sa Mu s nimi posmievali a hovorili: Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak On je Christos, Boží vyvolený. 36 Posmievali sa Mu aj vojaci, keď prichádzali, podávali Mu ocot 37 a hovorili: Ak si židovský kráľ, zachráň samého seba! 38 Nad Ním bol nápis napísaný gréckymi, latinskými a hebrejskými písmenami: Tento je židovský kráľ. 39 Tu jeden zo zločincov, čo tam viseli, rúhal sa Mu a hovoril: Keď si Ty Christos, zachráň seba i nás. 40 Druhý mu však odpovedal, karhal ho a hovoril: Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? 41 Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili, ale Tento neurobil nič zlé. 42 A Isusovi povedal: Rozpomeň sa na mňa, Pane, keď prídeš do svojho Kráľovstva. 43 A Isus mu povedal: Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. 44 Bolo už okolo šiestej hodiny a nastala tma po celej Zemi až do deviatej hodiny. 45 I zatemnilo sa Slnko a chrámová opona sa roztrhla napoly. 46 Tu zvolal Isus mocným hlasom a hovoril: Otče, do Tvojich rúk odovzdávam svojho ducha. A keď to povedal, dokonal. 47 No keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a hovoril: Veru, tento človek bol spravodlivý! 48 A všetky zástupy, ktoré sa zbehli na toto divadlo a videli, čo sa stalo, bili sa do pŕs a vracali sa (domov). 49 Všetci Jeho známi stáli však zďaleka, a ženy, ktoré Ho nasledovali z Galiley, sa na to pozerali. 50 A hľa, muž menom Jozef, člen Veľrady, muž dobrý a spravodlivý, 51 z judského mesta Arimatie, ktorý nesúhlasil s ich radou a skutkami, ale očakával Kráľovstvo Božie, 52 ten prišiel k Pilátovi a vyžiadal si Isusovo telo. 53 Keď ho sňal, zavinul ho do plátna a položil do hrobu vytesaného (v skale), v ktorom ešte nikto nikdy neležal. 54 A bol deň piatku a nastávala sobota. 55 Nasledovali ho ženy, ktoré prišli s Isusom z Galiley, videli hrob a to, ako bolo položené Jeho telo. 56 A keď sa vrátili, pripravili voňavé látky a masti. Ale v sobotu zachovali pokoj podľa prikázania.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk