Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

19. kapitola

1 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. 2 A hľa, muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, 3 snažil sa uvidieť Isusa, kto On je. Avšak nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. 4 Bežal teda napred a vyšiel na divý figovník, aby Ho odtiaľ videl, lebo tadiaľ mal ísť. 5 Keď Isus prišiel na to miesto, pozrel hore, uvidel ho a povedal mu: Zachej, zostup rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. 6 A on rýchlo zišiel a s radosťou Ho prijal. 7 Všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili: Prijal pohostinstvo u hriešneho človeka. 8 Ale Zachej povedal Pánovi: Hľa, Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim štvornásobne. 9 Isus mu však povedal: Dnes nastala spása tohto domu, lebo aj on je synom Abrahámovým. 10 Syn človeka totiž prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. 11 Keď to oni počúvali, pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema, a oni si mysleli, že sa hneď zjaví Kráľovstvo Božie. 12 Povedal teda: Istý vznešený človek odchádzal do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo a zase sa vrátil. 13 Zavolal si teda desať sluhov, dal im desať mín a povedal im: Obchodujte s nimi, kým neprídem. 14 Ale občania ho nenávideli a poslali za ním posolstvo s odkazom: Nechceme, aby tento kraľoval nad nami. 15 Keď prevzal kráľovstvo a vrátil sa, dal zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko ktorý zarobil. 16 I prišiel prvý a hovoril: Pane, tvoja mína získala desať mín. 17 On mu povedal: Správne, dobrý sluha, keďže si bol verný v malom, budeš mať moc nad desiatimi mestami. 18 Nato prišiel druhý a hovoril: Pane, tvoja mína získala päť mín. 19 I tomu povedal: Aj ty buď nad piatimi mestami. 20 A ešte iný prišiel a hovoril: Pane, hľa, tvoja mína, ktorú som mal odloženú v šatke. 21 Bál som sa ťa, lebo si prísny človek; vyberáš, čo si neuložil, a žneš, čo si nezasial. 22 Tomu však povedal: Ty zlý sluha, podľa tvojej reči budem ťa súdiť. Vedel si, že som prísny človek, že vyberám, čo som neuložil, a žnem, čo som nezasial. 23 Prečo si teda nedal moje peniaze kupcom, aby som si ich po príchode vzal s úrokmi? 24 A tým, čo tam stáli, povedal: Vezmite mu mínu a dajte tomu, ktorý má desať mín. 25 Oni mu povedali: Pane, veď ten má desať mín! 26 Hovorím vám: Každému, kto má, bude dané, ale tomu, kto nemá, bude vzaté aj to, čo má. 27 Avšak tých mojich nepriateľov, ktorí nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou. 28 A keď to dohovoril, podišiel napred a vystupoval do Jeruzalema. 29 Keď sa potom priblížil k Betfagé a Betánii, k vrchu, ktorý sa volá Olivový, poslal dvoch svojich učeníkov 30 a povedal: Choďte do dediny, ktorá je naproti. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nikto nikdy nesedel. Odviažte ho a priveďte! 31 A keď sa vás niekto spýta: Prečo ho odväzujete?, povedzte mu takto: Pán ho potrebuje. 32 Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. 33 Keď však odväzovali osliatko, jeho majitelia im povedali: Čo odväzujete osliatko? 34 Oni odpovedali: Pán ho potrebuje. 35 I priviedli ho k Isusovi, položili na to osliatko svoje rúcha a posadili naň Isusa. 36 Ako však šiel, prestierali svoje rúcha na cestu. 37 Keď sa už približoval k úpätiu Olivového vrchu, začal všetok zástup učeníkov radostne a mohutným hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy, ktoré videli, 38 a volali: Požehnaný je Kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na zemi a sláva na výsostiach! 39 Ale niektorí farizeji zo zástupu Mu hovorili: Učiteľ, zakáž to svojim učeníkom! 40 I odpovedal im a hovoril: Hovorím vám, ak títo budú mlčať, kamene budú kričať. 41 A keď sa priblížil a uzrel mesto, zaplakal nad ním 42 a povedal: Kiežby si aj ty poznalo, aspoň v tento tvoj deň, čo ti prináša pokoj! Ale teraz je to skryté pred tvojimi očami. 43 Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán. 44 Zboria ťa, deti tvoje pobijú a nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia. 45 A keď vošiel do chrámu, začal z neho vyháňať predavačov a kupujúcich. 46 A povedal im: Je napísané, môj dom je domom modlitby; vy však ste z neho urobili pelech lotrov. 47 A deň čo deň učil v chráme. No veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa Ho usilovali zahubiť. 48 Ale nenachádzali, čo by Mu mali urobiť, lebo všetok ľud sa Ho pridŕžal a počúvali Ho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk