Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

13. kapitola

1 V tom čase prišli niektorí a rozprávali Mu o Galilejcoch, ktorých krv Pilát zmiešal s ich obeťami. 2 Isus im odpovedal a riekol: Myslíte si, že títo Galilejci, keďže toľko vytrpeli, boli väčší hriešnici ako všetci ostatní Galilejci? 3 Nie, hovorím vám; ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. 4 Alebo si myslíte, že tí osemnásti, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako všetci tí, čo bývajú v Jeruzaleme? 5 Nie, hovorím vám; ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. 6 Povedal im aj toto podobenstvo: Ktosi mal vo vinici zasadený figovník. I prišiel a hľadal na ňom ovocie, ale nenašiel. 7 Povedal preto vinárovi: Hľa, už je to tretí rok, čo prichádzam a hľadám ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo zbytočne vyčerpáva zem? 8 Ten sa však ozval a povedal mu: Pane, ponechaj ho ešte i tento rok. Keď ho okopem a pohnojím, 9 azda prinesie ovocie. Ak však nie, v nasledujúcom (roku) ho vytneš. 10 Potom učil v sobotu v ktorejsi synagóge. 11 Bola tam žena, čo už osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a vôbec sa nemohla narovnať. 12 Keď ju však Isus zbadal, zavolal si ju a povedal jej: Žena, si oslobodená od svojho neduhu! 13 I položil na ňu ruky a hneď sa vzpriamila a oslavovala Boha. 14 Vtedy predstavený synagógy, pobúrený nad tým, že (ju) Isus uzdravil v sobotu, ozval sa a povedal zástupu: Šesť dní je na to, aby sa pracovalo; v tie teda prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, ale nie v sobotný deň. 15 Pán mu však odpovedal: Pokrytci! Či každý z vás neodväzuje v sobotu svojho vola alebo osla od jasiel a nevodí ho napájať? 16 A či túto Abrahámovu dcéru, ktorú Satan osemnásť rokov držal spútanú, nebolo treba z tohto puta vyslobodiť v sobotný deň? 17 A keď to povedal, všetci Jeho protivníci sa zahanbili a celý zástup sa radoval zo všetkých Jeho slávnych skutkov, ktoré konal. 18 Potom hovoril: Čomu je podobné Kráľovstvo Božie a k čomu ho prirovnám? 19 Podobné jehorčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade; i vyrástlo a bolo veľkým stromom a nebeskí vtáci hniezdili na jeho konároch. 20 A znova povedal: K čomu prirovnám Kráľovstvo Božie? 21 Podobá sa kvasu, ktorý žena vzala a zapravila do troch mier múky, až všetko nakyslo. 22 I prechádzal cez mestá a dediny, učil a poberal sa do Jeruzalema. 23 Ktosi sa ho spýtal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? On im však povedal: 24 Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú môcť. 25 Keď už pán domu vstane a zavrie dvere, zostanete stáť vonku, budete klopať na dvere a hovoriť: Pane, otvor nám! Ale On vám odpovie: Nepoznám vás, odkiaľ ste. 26 Vtedy začnete hovoriť: Pred Tebou sme jedávali a pili a na našich uliciach si vyučoval. 27 A povie: Hovorím vám, neviem, odkiaľ ste! Odstúpte odo mňa všetci páchatelia neprávosti! 28 Tam bude plač a škrípanie zubami, keď uvidíte, že Abrahám, Izák a Jákob i všetci proroci sú v Kráľovstve Božom a vás z neho vyhodili. 29 A prídu od východu a západu, od severu a juhu a budú stolovať v Kráľovstve Božom. 30 A hľa, sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými. 31 V ten deň pristúpili niektorí farizeji a hovorili Mu: Vyjdi a odíď odtiaľto, lebo Herodes Ťa chce zabiť. 32 Povedal im: Choďte a povedzte tej líške: Hľa, vyháňam démonov, uzdravujem dnes a zajtra, a tretieho dňa dokončím. 33 Avšak dnes, zajtra i pozajtra musím ísť ďalej, lebo je nemožné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema. 34 Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste. 35 Hľa, váš dom sa vám ponecháva pustý. A hovorím vám, že ma neuvidíte, až príde (čas), keď poviete: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk