Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

1 Medzitým, keď sa zhromaždilo ľudu na tisíce, takže sa navzájom šliapali, začal hovoriť najprv svojim učeníkom: Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva. 2 Lebo nič nie je tak skryté, aby nevyšlo najavo, ani utajené, čo by sa neprezvedelo. 3 Preto, čo ste povedali v tme, bude počuté na svetle, a čo ste šepkali do ucha v komorách, bude sa rozhlasovať zo striech. 4 Vám však, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale potom už nič viac nemôžu urobiť! 5 No ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte! 6 Či nepredávajú päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. 7 Ale ešte aj vlasy na vašej hlave sú spočítané. Nebojte sa, vy ste drahší ako mnoho vrabcov. 8 Ale hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. 9 Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred anjelmi Božími. 10 A každému, kto povie slovo proti Synovi človeka, bude odpustené, ale tomu, kto by sa rúhal Duchu Svätému, nebude odpustené. 11 Keď vás však privedú do synagóg, pred úrady a vrchnosti, netrápte sa, ako a čo odpoviete alebo čo máte hovoriť. 12 Lebo Duch Svätý vás v tej chvíli poučí, čo máte hovoriť. 13 Ktosi zo zástupu Mu povedal: Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo. 14 On mu však povedal: Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo deliča medzi vami? 15 On im však povedal:: Dajte si pozor a chráňte sa lakomstva! Lebo život kohokoľvek nezávisí od nadbytku jeho majetku. 16 Povedal im tiež podobenstvo a hovoril: Istému bohatému človeku prinieslo pole hojnú úrodu. 17 Rozmýšľal teda a povedal si: Čo urobím? Veď nemám kde zhromaždiť svoju úrodu. 18 A nato povedal: Urobím toto: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie. Tam potom uložím všetku úrodu i svoje dobrá. 19 A svojej duši poviem: Duša, máš mnoho dobra uloženého na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pi a veseľ sa! 20 Boh mu však povedal: Blázon! Túto noc požiadajú tvoju dušu od teba; a čo si pripravil, pre koho bude? 21 Tak býva s každým, kto zhŕňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu. 22 Nato povedal svojim učeníkom: Preto vám hovorím: Nerobte si starosti o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. 23 Veď život je viac ako pokrm a telo (viac) ako odev. 24 Pozrite sa na havrany! Ani nesejú, ani nežnú, ani nemajú komory, ani sýpky, a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáky! 25 A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o lakeť? 26 Ak teda nezmôžete ani to najmenšie, prečo ste ustarostení o ostatné? 27 Pozorujte poľné ľalie, ako rastú! Nenamáhajú sa, ani nepradú, ale hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak zaodetý ako jedna z nich. 28 Keď teda trávu, ktorá je dnes na poli a zajtra ju hodia do pece, Boh takto oblieka, o čo skôr vás, maloverní! 29 A tak nehľadajte, čo budete jesť alebo čo budete piť, ani sa neznepokojujte. 30 Veď toto všetko zháňajú národy sveta. Váš Otec predsa vie, že to potrebujete. 31 Ale hľadajte radšej Kráľovstvo Božie a toto všetko vám bude pridané. 32 Neboj sa, malé stádočko, lebo sa zaľúbilo vášmu Otcovi dať vám Kráľovstvo. 33 Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nepominuteľný poklad v nebesiach, kde sa zlodej nepribližuje a kde moľ neničí. 34 Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. 35 Majte bedrá opásané a lampy zažaté! 36 Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa vráti zo svadby, aby mu hneď otvorili, len čo príde a zaklope. 37 Blažení tí sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám, opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. 38 A či príde o druhej alebo tretej stráži a tak ich nájde, blažení sú títo sluhovia. 39 Jedno si však uvedomte: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, iste by bdel a nedovolil by mu vlámať sa do svojho domu. 40 Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. 41 Tu Mu Peter povedal: Pane, toto podobenstvo hovoríš nám alebo aj všetkým? 42 Pán však odpovedal:Kto je teda ten verný a rozumný správca, ktorého ustanovil pán nad svojou čeľaďou, aby (jej) na čas dával určený pokrm? 43 Blažený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde takto si počínať. 44 Veru, hovorím vám, ustanoví ho nad celým svojím majetkom. 45 Keď si však tento sluha povedal v srdci: Môj pán otáľa s príchodom, a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, 46 pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie. I rozpoltí ho a dá mu podiel s nevernými. 47 Ten sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, ale nič nepripravil, ani neurobil podľa jeho vôle, bude veľmi bitý. 48 Avšak ten, ktorý ju nepoznal a urobil by niečo, čo si zaslúži bitku, bude menej bitý. Lebo od každého, komu mnoho bolo dané, mnoho sa bude požadovať, a komu mnoho zverili, bude sa žiadať viac. 49 Oheň som prišiel vrhnúť na Zem, a želám si, aby už zbĺkol. 50 Krstom mám byť pokrstený, a ako mi je ťažko, kým nebude vykonaný! 51 Nazdávate sa, že som prišiel Zemi dať pokoj? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. 52 Lebo odteraz piati v jednom dome budú rozdelení: traja proti dvom a dvaja proti trom. 53 Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre. 54 Potom hovoril aj zástupom: Keď vidíte oblak vychádzať od západu, hneď hovoríte: Prichádza lejak; a býva to tak. 55 A keď veje južný vietor, hovoríte: Bude horúčava; a býva. 56 Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete rozoznať, ale terajší čas neviete rozoznať? 57 A prečo aj sami od seba nerozsudzujete, čo je spravodlivé? 58 Lebo keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, snaž sa s ním cestou pokonať, aby ťa azda neodviedol k sudcovi, a sudca by ťa odovzdal dozorcovi a dozorca by ťa uvrhol do väzenia. 59 Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš aj posledný halier.