Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

11. kapitola

1 Raz sa (Isus) na ktoromsi mieste modlil. A keď skončil, povedal Mu jeden z Jeho učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako i Ján naučil svojich učeníkov. 2 Povedal im teda: Keď sa modlíte, hovorte: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje; príď Kráľovstvo Tvoje; buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. 3 Chlieb náš každodenný dávaj nám každý deň, 4 a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi; a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. 5 A potom im hovoril: Ak niekto z vás má priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľ, požičaj mi tri chleby, 6 lebo mi priateľ prišiel z cesty a nemám mu čo predložiť. 7 A keby mu ten zvnútra odpovedal: Neobťažuj ma! Dvere sú už zatvorené a moje deti sú so mnou na posteli. Nemôžem vstať a dať ti. 8 Hovorím vám: Keď aj nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť jednako vstane a dá mu, koľko prosí. 9 Aj ja vám hovorím: Proste, a bude vám dané; hľadajte, a nájdete; klopte, a bude vám otvorené! 10 Lebo každý, kto prosí, dostáva, a kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, bude otvorené. 11 Keď však niektorého z vás, otcov, syn prosí o chlieb, či mu podá kameň? Alebo o rybu, či mu miesto ryby podá hada? 12 Alebo ak prosí o vajce, či mu podá škorpióna? 13 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr Otec, ktorý je v nebesiach, dá Ducha Svätého tým, čo ho prosia. 14 Raz vyhnal démona, ktorý bol nemý. Keď však démon vyšiel, nemý prehovoril, a ľudia sa divili. 15 Ale niektorí z nich hovorili: Mocou Belzebula, kniežaťa démonov, vyháňa démonov. 16 Iní zas, aby Ho pokúšali, žiadali od Neho znamenia z neba. 17 On však poznal ich zmýšľanie a povedal im: Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené pustne, a rozdelený dom sa zrúti. 18 Ak je teda aj Satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Lebo hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam démonov. 19 No ak ja vyháňam démonov mocou Belzebula, potom prostredníctvom koho (ich) vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. 20 Ale ak ja Božím prstom vyháňam démonov, potom k vám prišlo Kráľovstvo Božie. 21 Keď mocný so zbraňou stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. 22 Ale keď príde silnejší ako on a premôže ho, odoberie mu všetku zbraň, na ktorú sa spoliehal, a čo ukoristil, porozdáva. 23 Kto nie je so mnou, je proti mne; a kto so mnou nezhromažďuje, ten rozhadzuje. 24 Keď nečistý duch vyjde z človeka, chodí po bezvodných miestach a hľadá odpočinok. A keď ho nenájde, povie si: Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. 25 A keď príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. 26 Vtedy ide a pojme so sebou sedem iných duchov, horších ako je sám, vojdú a prebývajú tam. A posledný stav toho človeka je horší ako prvý. 27 Stalo sa však, keď to hovoril, že ktorási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala Mu: Blažený život, ktorý Ťa nosil, a prsia, ktoré Ťa kojili. 28 On však odpovedal: Veru, blažení sú skôr tí, čo počúvajú slovo Božie a zachovávajú ho. 29 A zástupom, ktoré sa (k Nemu) hrnuli, začal hovoriť: Toto pokolenie je zlé pokolenie. Hľadá znamenie, ale nedostane ho, iba ak znamenie proroka Jonáša. 30 Lebo ako sa Jonáš stal znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie. 31 Kráľovná Juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich, lebo od končín Zeme prišla počuť múdrosť Šalamúnovu; a hľa, tu je Niekto väčší ako Šalamún. 32 Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie; a hľa, tu je Niekto väčší ako Jonáš. 33 Nikto nezažne svetlo (nato), aby ho postavil na skryté miesto alebo pod nádobu, ale na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. 34 Lampou tela je tvoje oko. Ak teda tvoje oko bude prosté, celé telo tvoje bude svetlé. Ale ak tvoje oko bude zlé, bude aj tvoje telo tmavé. 35 Hľaď teda, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou. 36 Ak je tvoje telo celé svetlé a ani jedna jeho časť nebude temná, celé bude jasné, ako keď ťa lampa ožiari svojím svetlom. 37 Keď to hovoril, poprosil Ho istý farizej, aby u neho obedoval. Vošiel teda a posadil sa k stolu. 38 No farizej sa zadivil, keď videl, že sa pred obedom neumyl. 39 Pán mu však povedal: Vy, farizeji, teraz čistíte vonkajšok pohára a misy, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. 40 Blázni! Či Ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro? 41 Ale rozdávajte ako almužnu z toho, čo je vo vás a hľa, všetko vám bude čisté. 42 No beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeliny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. 43 Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvé miesta v synagógach a pozdravy na trhoviskách. 44 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo ste ako nenápadné hroby a ľudia ani nevedia, že po nich chodia. 45 Nato Mu ktorýsi zo zákonníkov odpovedal a hovoril: Učiteľ, keď takto hovoríš, potupuješ aj nás. 46 On však povedal: Aj vám, zákonníkom, beda, lebo zaťažujete ľudí neznesiteľnými bremenami, ale sami sa tých bremien ani jedným prstom nedotknete. 47 Beda vám, že staviate hrobky prorokom, ktorých vaši otcovia zabíjali. 48 Takto sami dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov. Oni ich zabíjali a vy im staviate náhrobky. 49 Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov, a z nich jedných zabijú a druhých budú prenasledovať, 50 aby sa od tohto pokolenia vyžadovala krv všetkých prorokov, čo bola vyliata od stvorenia sveta, 51 od krvi Ábelovej až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám, bude vyžadovaná od tohto pokolenia. 52 Beda vám zákonníci, lebo ste prevzali kľúč poznania; sami ste nevošli a tým, čo chceli vojsť, ste v tom zabránili. 53 Keď im to hovoril, zákonníci a farizeji začali na Neho prudko dorážať a dotieravo sa Ho na všeličo vypytovať. 54 Strojili Mu úklady a hľadali, ako by Ho chytili na slove a obvinili.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk