11. kapitola

29 A zástupom, ktoré sa (k Nemu) hrnuli, začal hovoriť: Toto pokolenie je zlé pokolenie. Hľadá znamenie, ale nedostane ho, iba ak znamenie proroka Jonáša.
Čítať celú kapitolu
© Vedecká grantová agentúra Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Prvé vydanie, Prešov 2013.