Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

8. kapitola

1 Isus odišiel na Olivový vrch. 2 Ale na úsvite znova vošiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k Nemu. Sadol si a učil ich. 3 Zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku 4 a povedali Mu: Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. 5 Mojžiš nám v Zákone prikázal takéto (ženy) ukameňovať. Čo teda povieš Ty? 6 Ale to hovorili, aby Ho pokúšali a mohli obžalovať. Isus sa však zohol a písal prstom po zemi. 7 A keďže sa Ho neprestali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. 8 A znovu sa zohol a písal po zemi. 9 Keď to počuli, pre výčitky svedomia jeden po druhom odchádzali, počnúc od najstarších až po posledných; a Isus zostal sám so ženou stojacou uprostred. 10 Keď sa Isus vzpriamil a nikoho z nich, okrem ženy, nevidel, povedal jej: Žena, kde sú tí, čo na teba žalovali? Nikto ťa neodsúdil? 11 Ona odpovedala: Nikto, Pane. A Isus jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem; choď a viac už nehreš! 12 A opäť im Isus povedal: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. 13 Vtedy Mu farizeji povedali: Ty svedčíš sám o sebe, Tvoje svedectvo nie je pravdivé. 14 A Isus im odpovedal: Ak aj sám svedčím o sebe, moje svedectvo je pravdivé, pretože viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Vy však neviete, odkiaľ prichádzam, ani kam idem. 15 Vy súdite podľa tela, ja nesúdim nikoho. 16 A ak aj súdim, môj súd je pravdivý, lebo nie som sám, ale ja a Otec, ktorý ma poslal. 17 Aj vo vašom Zákone je napísané, že svedectvo dvoch ľudí je pravdivé. 18 Ja som Ten, ktorý svedčí o sebe, a svedčí o mne aj Otec, ktorý ma poslal. 19 Vtedy Mu povedali: Kde je Tvoj Otec? Isus odpovedal: Nepoznáte ani mňa, ani môjho Otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca. 20 Tieto slová Isus povedal pri pokladnici, keď učil v chráme. A nikto Ho nechytil, lebo ešte neprišla Jeho hodina. 21 A znova im povedal: Ja odchádzam a budete ma hľadať; a zomriete vo svojom hriechu. Kam ja idem, tam vy nemôžete prísť. 22 Vtedy Židia povedali: Azda sa sám zabije, že vraví: Kam ja idem, tam vy nemôžete prísť? 23 I povedal im: Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. 24 Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch. 25 Pýtali sa Ho teda: Kto si Ty? Isus im odpovedal: Ten, ktorý je od počiatku, ako vám aj hovorím. 26 Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. Ale Ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja hovorím svetu to, čo som počul od Neho. 27 A nerozumeli, že im hovorí o Otcovi. 28 Isus im teda povedal: Keď povýšite Syna človeka, vtedy poznáte, že Ja Som, že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. 29 A Ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Otec ma nenechal samého, lebo ja robím vždy to, čo je milé Jemu. 30 Keď to hovoril, mnohí uverili v Neho. 31 Tým Židom, ktorí Mu uverili, Isus povedal: Ak zotrváte v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi; 32 a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. 33 Odpovedali Mu: Sme potomstvo Abrahámovo a nikdy sme nikomu neslúžili. Akože hovoríš: Budete slobodní? 34 Isus im povedal: Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. 35 Otrok však neostáva v dome naveky; syn ostáva naveky. 36 Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. 37 Viem, že ste potomstvo Abrahámovo, ale usilujete sa ma zabiť, lebo pre moje slovo niet vo vás miesta. 38 Ja hovorím to, čo som videl u môjho Otca, a vy robíte, čo ste videli u vášho otca. 39 Odpovedali mu: Naším otcom je Abrahám. Isus im povedal: Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove. 40 A teraz sa usilujete zabiť ma - človeka, ktorý vám povedal pravdu, ktorú som počul od Boha. Toto Abrahám nerobil. 41 Vy robíte skutky svojho otca. Povedali Mu: My sme sa nenarodili zo smilstva; máme jedného Otca, Boha. 42 Isus im povedal: Keby bol Boh vaším Otcom, milovali by ste ma, lebo ja som vyšiel a prichádzam od Boha. Neprišiel som sám od seba, ale On ma poslal. 43 Prečo nechápete moju reč? Pretože nemôžete počuť moje slovo. 44 Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť žiadosti svojho otca. On bol od počiatku vrahom ľudí a nestál v pravde, lebo pravdy v ňom niet. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, lebo je luhár a otec lži. 45 A keďže ja hovorím pravdu, mne neveríte. 46 Kto z vás ma usvedčí z hriechu? A keď vám hovorím pravdu, prečo mi neveríte?! 47 Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate preto, lebo nie ste z Boha. 48 Židia mu odpovedali: Či nehovoríme dobre, že si Samaritán a posadnutý zlým duchom? 49 Isus odpovedal: Ja nie som posadnutý zlým duchom, ale ctím si svojho Otca; a vy mňa znevažujete. 50 Ja nehľadám svoju slávu; je však Ten, kto ju hľadá a súdi. 51 Veru, veru, hovorím vám, kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky. 52 Židia mu povedali: Teraz už vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abrahám zomrel, aj proroci, a Ty hovoríš: Kto zachová moje slovo, neokúsi smrť naveky. 53 Si azda väčší ako náš otec Abrahám, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kýmže sa robíš? 54 Isus odpovedal: Ak sám seba oslavujem, moja sláva nestojí za nič. Je tu môj Otec, ktorý ma oslavuje a o ktorom hovoríte, že je to váš Boh. 55 Vy Ho však nepoznáte, ale ja Ho poznám. A keby som povedal, že Ho nepoznám, bol by som luhárom vám podobným. Ale ja Ho poznám a Jeho slovo zachovávam. 56 Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa. 57 Židia mu však povedali: Nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma? 58 Isus im povedal: Veru, veru, hovorím vám, prv ako bol Abrahám, Ja Som. 59 Vtedy zdvihli kamene, aby ich hádzali do Neho. Ale Isus sa skryl a vyšiel z chrámu; prešiel pomedzi nich a odišiel.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk