21. kapitola

1 Potom sa Isus znova zjavil svojim učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: 2 Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymos, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z Jeho učeníkov. 3 Šimon Peter im povedal: Idem loviť ryby. Povedali mu: Pôjdeme aj my s tebou. Odišli a vystúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. 4 Pred svitaním Isus stál na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Isus. 5 A Isus im povedal: Dietky, nemáte niečo na jedenie? Odpovedali mu: Nie. 6 On im povedal: Hoďte sieť na pravú stranu od lode a nájdete. Hodili teda, ale pre množstvo rýb už ju nevládali vytiahnuť. 7 Učeník, ktorého Isus miloval, povedal Petrovi: To je Pán. Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, opásal sa odevom, lebo bol nahý, a skočil do mora. 8 Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou. 9 Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. 10 Isus im povedal: Doneste z rýb, ktoré ste teraz chytili! 11 Šimon Peter vystúpil (na loď) a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. 12 Isus im povedal: Poďte a jedzte! A nik z učeníkov sa Ho neodvážil opýtať: Kto si?, lebo vedeli, že je to Pán. 13 Isus pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. 14 Bolo to už tretí raz, čo sa Isus zjavil svojim učeníkom po tom, čo vstal z mŕtvych. 15 Keď jedli, povedal Isus Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma viac než oni? Odpovedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. (Isus) mu povedal:Pas moje baránky. 16 Povedal mu znova, po druhý raz: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma? Odpovedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. (Isus) mu povedal: Pas moje ovečky! 17 Povedal mu aj po tretí raz: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma? Petra zarmútilo, že mu hovorí už po tretí raz: Miluješ ma? a odpovedal Mu: Pane, Ty vieš všetko, Ty dobre vieš, že Ťa milujem.Isus mu povedal: Pas moje ovečky! 18 Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. 19 To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, vyzval ho: Poď za mnou! 20 Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Isus miloval, ten, ktorý sa pri večeri naklonil k Jeho hrudi a opýtal sa: Pane, kto je ten, ktorý Ťa zrádza? 21 Keď ho uvidel, povedal Isusovi: Pane, a čo bude s týmto? 22 Isus mu odpovedal: Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou! 23 A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník nezomrie. No Isus mu nepovedal: Nezomrie, ale: Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? 24 Je to ten učeník, ktorý vydáva svedectvo o týchto veciach a ktorý ich aj zapísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. 25 Je však ešte mnoho iného, čo Isus urobil. Keby sa to všetko malo jednotlivo opísať, myslím, že by ani celý svet nemal dosť miesta pre knihy o tom napísané.