Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

1 Potom sa Isus znova zjavil svojim učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: 2 Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymos, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z Jeho učeníkov. 3 Šimon Peter im povedal: Idem loviť ryby. Povedali mu: Pôjdeme aj my s tebou. Odišli a vystúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. 4 Pred svitaním Isus stál na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Isus. 5 A Isus im povedal: Dietky, nemáte niečo na jedenie? Odpovedali mu: Nie. 6 On im povedal: Hoďte sieť na pravú stranu od lode a nájdete. Hodili teda, ale pre množstvo rýb už ju nevládali vytiahnuť. 7 Učeník, ktorého Isus miloval, povedal Petrovi: To je Pán. Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, opásal sa odevom, lebo bol nahý, a skočil do mora. 8 Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou. 9 Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. 10 Isus im povedal: Doneste z rýb, ktoré ste teraz chytili! 11 Šimon Peter vystúpil (na loď) a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. 12 Isus im povedal: Poďte a jedzte! A nik z učeníkov sa Ho neodvážil opýtať: Kto si?, lebo vedeli, že je to Pán. 13 Isus pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. 14 Bolo to už tretí raz, čo sa Isus zjavil svojim učeníkom po tom, čo vstal z mŕtvych. 15 Keď jedli, povedal Isus Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma viac než oni? Odpovedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. (Isus) mu povedal:Pas moje baránky. 16 Povedal mu znova, po druhý raz: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma? Odpovedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. (Isus) mu povedal: Pas moje ovečky! 17 Povedal mu aj po tretí raz: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma? Petra zarmútilo, že mu hovorí už po tretí raz: Miluješ ma? a odpovedal Mu: Pane, Ty vieš všetko, Ty dobre vieš, že Ťa milujem.Isus mu povedal: Pas moje ovečky! 18 Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. 19 To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, vyzval ho: Poď za mnou! 20 Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Isus miloval, ten, ktorý sa pri večeri naklonil k Jeho hrudi a opýtal sa: Pane, kto je ten, ktorý Ťa zrádza? 21 Keď ho uvidel, povedal Isusovi: Pane, a čo bude s týmto? 22 Isus mu odpovedal: Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou! 23 A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník nezomrie. No Isus mu nepovedal: Nezomrie, ale: Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? 24 Je to ten učeník, ktorý vydáva svedectvo o týchto veciach a ktorý ich aj zapísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. 25 Je však ešte mnoho iného, čo Isus urobil. Keby sa to všetko malo jednotlivo opísať, myslím, že by ani celý svet nemal dosť miesta pre knihy o tom napísané.