17. kapitola

Čítať celú kapitolu
© Vedecká grantová agentúra Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Prvé vydanie, Prešov 2013.