Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

1 Toto som vám hovoril, aby ste sa nepohoršovali. 2 Vyženú vás zo synagóg. Prichádza však hodina, keď sa každý, kto vás usmrtí, bude domnievať, že tým slúži Bohu. 3 A toto urobia, pretože nepoznali Otca, ani mňa. 4 Hovoril som vám to preto, aby ste si spomenuli, keď príde tá hodina, že som vám to povedal. Spočiatku som vám o tom nehovoril, lebo som bol s vami. 5 No teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma nepýta: Kam ideš? 6 Ale pretože som vám to povedal, žiaľ naplnil vaše srdce. 7 Ja vám však hovorím pravdu: Pre vás je lepšie, keď odídem, lebo ak neodídem, Utešiteľ k vám nepríde, keď však odídem, pošlem Ho k vám. 8 A keď príde, vydá svedectvo proti svetu o hriechu, o spravodlivosti a o súde. 9 O hriechu, že neveria vo mňa; 10 o spravodlivosti, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte; 11 a o súde, že knieža tohto sveta je odsúdené. 12 Ešte vám mám toho veľa povedať, ale teraz to nemôžete zniesť. 13 Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť to, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. 14 On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. 15 Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. 16 Ešte krátky čas a neuvidíte ma; a zasa krátky čas a uvidíte ma. 17 Niektorí z Jeho učeníkov si medzi sebou hovorili: Čo je to, keď nám hovorí: Ešte krátky čas a neuvidíte ma; a zasa krátky čas a uvidíte ma, a: Idem k Otcovi? 18 Hovorili teda: Čo je to, keď hovorí: Ešte krátky čas. Nevieme, čo hovorí. 19 Isus spoznal, že sa Ho chcú (na to) opýtať a povedal im: Dopytujete sa jeden druhého, prečo som povedal: Ešte krátky čas a neuvidíte ma; a zasa krátky čas a uvidíte ma? 20 Veru, veru, hovorím vám, že vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete smútiť, ale váš smútok sa premení na radosť. 21 Keď žena rodí, cíti smútok, lebo prišla jej hodina. Ale keď porodí dieťa, už si nepamätá na trápenie pre radosť, že sa človek narodil na svet. 22 Tak aj vy máte teraz smútok, ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa zaraduje; a vašu radosť vám nikto nevezme. 23 V ten deň sa ma už nebudete na nič pýtať. Veru, veru, hovorím vám, ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. 24 Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. 25 Toto som vám hovoril v podobenstvách, no prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v podobenstvách, ale budem vám otvorene hlásať o Otcovi. 26 V ten deň budete prosiť v mojom mene, a nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. 27 Veď sám Otec vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. 28 Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a opäť opúšťam svet a idem k Otcovi. 29 Jeho učeníci povedali: Hľa, teraz už hovoríš otvorene a nevyjadruješ sa v podobenstvách. 30 Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa Ťa niekto opytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha. 31 Isus im odpovedal: Teraz veríte? 32 Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete každý svojou stranou, a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. 33 Toto som vám povedal, aby ste mali vo mne pokoj. Vo svete budete sužovaní, ale nebojte sa, ja som zvíťazil nad svetom !