Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

1 Lebo zlá povesť prináša hanbu a potupu a to je biľag hriešnika dvojakej reči. 2 Neoddávaj sa výstredne nijakej vášni, lebo vášne tvoju dušu roztrhajú (ako zúrivý býk), 3 zožerú ti lístie, zničia ovocie a nechajú ťa ako vyschnutý strom. 4 Zlá vášeň ničí človeka, ktorý jej holduje, a vyvedie ho na posmech u jeho nepriateľov.

Priateľstvo

5 Milé slová rozmnožujú priateľov a prívetivý jazyk získava vľúdne odpovede.
6 Pozdrav prijmi od hocikoho, ale za poradcu iba jedného z tisícich. 7 Ak si želáš priateľa, začni ho skúšať a priskoro sa mu nezdôveruj. 8 Niektorí priatelia sú verní, keď sa to hodí im, ale v tvŕdzi ťa opustia. 9 Niektorí priatelia sa zmenia na nepriateľov a vyjavia váš spor na tvoju hanbu. 10 Niekto sedáva za tvojím stolom, ale v čase trápenia ho niet. 11 V šťastí bude ti dvojníkom, dôverne bude rozprávať s tvojimi domácimi, 12 ale v tvojom ponížení sa obráti proti tebe a pred tebou sa skryje. 13 Od svojich nepriateľov sa vzdiaľ a dávaj si pozor aj na svojich priateľov. 14 Verný priateľ je mocná opora; kto ho našiel, našiel si poklad. 15 Verného priateľa nemožno doceniť; nemožno mu hodnotu určiť. 16 Verný priateľ je elixír života, nájdu ho tí, čo si Boha uctia. 17 Nábožný človek nájde pravých priateľov, lebo s blížnym zaobchádza ako so sebou samým.

Nadobúdanie múdrosti

18 Syn môj! Daj sa na učenie múdrosti, zakiaľ si mladý a keď budeš mať biele vlasy, ešte ju budeš mať.
19 Venuj sa jej ako roľník: or a seje a potom čakaj na jej hojnú žatvu. Ak ju budeš takto pestovať, krátky čas sa budeš namáhať, ale čoskoro budeš jesť z jej plodov. 20 Zaiste, nevychovancom je múdrosť veľmi ťažká a nerozvážny človek pri nej nevytrvá. 21 Bude ho ťažiť ako ťažká skala a čím skôr ju odhodí. 22 Lebo múdrosť je hodná svojho mena: len málokto ju nadobúda. 23 Počúvaj, syn môj, prijmi moje myšlienky a nezavrhuj moju radu! 24 Vlož si nohy do pút múdrosti a šiju do jej reťaze! 25 Podlož si plece pod jej jarmo, jej liace nezunuj! 26 Celou svojou dušou k nej sa približuj a všetkými silami drž sa na jej ceste! 27 Pusť sa po jej stopách a hľadaj ju! Ona sa ti dá poznať. Keď ju raz uchopíš, už ju viac nepúšťaj! 28 Lebo napokon u nej nájdeš odpočinutie, premení sa ti na radosť. 29 Jej putá sa ti stanú mocnou oporou, jej reťaz vzácnou ozdobou, 30 jej jarmo šperkom zo zlata, jej liace stuhami z purpuru. 31 Odeješ sa ňou ako odevom slávy. Ovenčíš sa ňou ako diadémom cti. 32 Ak chceš, syn môj, môžeš sa stať múdrym, ak sa potrápiš, dosiahneš učenosť. 33 Ak rád počúvaš, naučíš sa; ak budeš pozorný, staneš sa múdrym. 34 Keď si v zhromaždení starších a vidíš, že niekto je múdry, pridaj sa k nemu. 35 Počúvaj rád slovo, čo pochádza od Boha. Nech ti neujdú výroky múdrych. 36 Ak objavíš múdreho človeka, choď k nemu za rána, nech tvoje kroky zoderú prah jeho dverí! 37 Rozmýšľaj o Božích príkazoch, ustavične sa zapodievaj Božími výrokmi. Boh ti posilní srdce a dá ti múdrosť, po ktorej túžiš.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk