Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

1 Syn môj, neukracuj chudobného o jeho živobytie, ani neodvracaj oči od chudobného! 2 Nenechaj trpieť hladujúceho človeka, v núdzi ho nedoháňaj do zúfalstva! 3 Nezahriakni zúfalého človeka! Nenechaj úbožiaka čakať na svoj dar! 4 Neodbi prosebníka ťažko skúšaného. Neodvráť svoj zrak od chudobného. 5 Neodvráť mrzuto svoje oči od bedára, nedaj nikomu príležitosť, aby ťa klial. 6 Ak ťa niekto prekľaje vo svojom súžení, jeho Stvoriteľ vyslyší jeho kliatbu. 7 Získaj si obľubu v spoločenstve, skloň si hlavu pred mocným. 8 Vypočuj chudobného bez odkladu a jeho pozdrav splať milým pozdravom. 9 Vysloboď utláčaného z rúk utláčateľa a nebuď zbabelý, keď máš súdiť ty! 10 Sirotám buď otcom. Ako manžel pomáhaj vdovám. Tak budeš synom Najvyššieho, ktorý ťa bude milovať viac ako vlastná mať.

Múdrosť – vychovávateľka

11 Múdrosť vychováva svojich synov k veľkosti a stará sa o tých, čo ju hľadajú.
12 Kto ju miluje, miluje život. Tí, čo kvôli nej vstávajú zavčasu, budú naplnení radosťou. 13 Človek, ktorý ju dosiahne, získa si uznanie; Božie požehnanie spočíva na každom mieste, kam vkročí. 14 Slúžiť jej znamená slúžiť Svätému, preto Boh miluje tých, čo ju milujú. 15 Kto jej slúži verne, bude súdiť národy a pretože ju poslúcha, jeho dom bude bezpečný. 16 Ak jej dôveruje, dostane ju za podiel a ona zostane aj v majetku jeho potomkov. 17 Najprv ho povodí krivolakou cestou, zošle naň strach a hrôzu. Jej disciplína bude preň trápením a jej zákony tvrdou skúškou, kým jej on celkom nezverí svoje srdce. 18 Vtedy sa rovno k nemu vráti, poteší ho a odhalí mu svoje tajnosti. 19 Ak od nej odíde, aj ona ho opustí a nechá ho napospas jeho skaze.

Hanba a ľudské ohľady

20 Syn môj, využi čas, chráň sa zlého, aby si sa nemusel hanbiť za svoj život.
21 Lebo je hanba, ktorá vedie k hriechu, a je ostýchavosť, ktorá prináša úctu a obľubu. 22 Nenadŕžaj inému proti vlastnému záujmu, ani sa nedaj zastrašiť na svoju škodu. 23 Nikdy nemlč, keď slovo môže uviesť veci na pravú mieru a neskrývaj svoju múdrosť, 24 lebo múdrosť sa pozná podľa reči a učenosť sa ukáže v slovách. 25 Nikdy neprotireč pravde, radšej si uvedom a priznaj svoju nevedomosť. 26 Nikdy sa nehanbi uznať svoje viny; proti prúdu neplávaj! 27 Nepodkladaj sa hlupákovi. Mocným nenadŕžaj! 28 Až do smrti sa bor za pravdu; Pán Boh bude zápasiť za teba. 29 Nebuď silácky rečami, slabý a lenivý skutkami! 30 Nebuď ako leva vo svojom dome a strašidlo pre svojich sluhov! 31 Nemaj ruku otvorenú na prijímanie a zatvorenú, keď máš dávať ty!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk