Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Vládca

1 Múdry vládca národ vychováva a vláda rozumného muža je pevná.
2 Aký vládca, takí podriadení. Aký správca mesta, takí obyvatelia. 3 Nevzdelaný vládca je záhubou svojho ľudu. Mesto za svoj rozkvet vďačí rozumnosti vodcov. 4 Vláda sveta je v Božích rukách, v pravý čas určí pravého človeka, aby mu vládol. 5 Všetok ľudský úspech je tiež v rukách Božích, aj vykladačovi zákona Boh dáva slávu.

Proti pýche

6 Neprechovávaj hnev proti blížnemu za jeho urážky, neuchýľ sa k násilným skutkom!
7 Pýcha sa protiví Bohu i ľuďom a obidvom je odporná nespravodlivosť. 8 Vláda prechádza z národa na národ pre nespravodlivosti, násilia a hrabivosť. 9 Na čo má byť človek pyšný? Je len prach a popol a už zaživa sa mu telo rozkladá. 10 Dlhá choroba sa posmieva lekárovej múdrosti; dnešný kráľ je zajtra mŕtvolou. 11 Keď človek zomrie, zdedí ho hmyz, šelmy a červy. 12 Pýcha začína, keď človek odpadne od Boha a v srdci sa postaví proti Stvoriteľovi. 13 Lebo pýchou sa začína hriech. Kto v nej vytrvá, zapríčiní záplavu zla. Preto Boh na pyšných dopúšťa pozoruhodné tresty a navnivoč ich obracia. 14 Boh vyvracia tróny mocných a na ich miesto posadí tichých. 15 Boh vytŕha pyšné národy aj s koreňmi a miesto nich sadí pokorných. 16 Boh pustoší územia národov a ničí ich až do samých základov zeme. 17 Niektoré z nich zachytil a znivočil tak, že pamiatku po nich zotrel z povrchu zeme. 18 Pýcha nepristane človeku ani zúrivý hnev narodeným zo ženy.

Ľudia hodní pocty

19 Ktoré pokolenie je hodné cti? Ľudské pokolenie. Ktoré pokolenie je hodné cti? To, čo si uctí Boha. Ktoré pokolenie je hodné opovrhnutia? Ľudské pokolenie. Ktoré pokolenie je hodné opovrhnutia? To, čo prestupuje zákon.
20 Ako členovia rodiny si uctia hlavu rodiny, tak Boh si ctí tých, čo si jeho uctia. 21 22 Bohatý, slávny alebo biedny, všetci sa môžu chváliť jedine tým, že si uctia Boha. 23 Nespravodlivé je opovrhovať múdrym pre jeho chudobu. Nesprávne je oslavovať hriešnika. 24 Veľmož, sudca a mocnár sú hodní cti, ale nik nie je väčší ako ten, kto si uctí Boha. 25 Múdremu otrokovi slúžia slobodní ľudia a rozumný človek na to nešomre.

Pokora a pravda

26 Nevypínaj sa, keď si nádenníkom; nechvastaj sa, keď nemáš čo do úst položiť!
27 Lepší je človek, čo skromne pracuje, ale má viac než dosť, ako chvastúň, čo nemá chlieb. 28 Syn môj, pri všetkej pokore maj úctu k sebe, oceňuj sa svojou správnou cenou. 29 Kto by sa ujal toho, čo sa sám zhadzuje, a cenil si takého, čo pohŕda sám sebou? 30 Chudobného si môžu vážiť pre jeho múdrosť, bohatého pre jeho bohatstvo. 31 Koho si ctia v chudobe, o čo viac v bohatstve! Kým pohŕdajú v bohatstve, o čo viac v chudobe!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk