Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

30. kapitola

Výchova

1 Kto má rád svojho syna, neprestane mu dávať bičom, aby sa neskôr dožil radosti z neho.30,1-13 Prís 13,24; 26,3; Sir 7,23; 30,830,1 Sir 22,6; Ef 6,4
2 Kto vychováva svojho syna, bude sa tešiť z jeho úspechu a bude sa ním chváliť medzi známymi.30,2 Prís 10,1 3 Kto vyučuje svojho syna, vzbudí závisť nepriateľa, ale sám bude žiariť radosťou pred priateľmi. 4 Ak jeho otec skoná, akoby nezomrel, veď po sebe zanechal sebe podobného syna. 5 Za svojho života sa tešil, kedykoľvek ho videl, a ani pri svojom skone nepocítil zármutok. 6 Nepriateľom zanechal pomstiteľa, ale priateľom zanechal toho, čo sa odvďačuje za priazeň. 7 Kto rozmaznáva syna, obväzuje mu každú boľačku a pri každom zjajknutí sa mu rozbúši srdce. 8 Neskrotený kôň sa stáva neovládateľným a samopašný syn sa správa svojhlavo. 9 Maznaj sa s dieťaťom a sklame ťa, pohrávaj sa s ním a zarmúti ťa. 10 Keď sa ono smeje, ty sa nesmej, aby si s ním nemusel aj bedákať a napokon škrípať zubami. 11 Nedaj mu v mladosti voľnosť30,11 Var. + a nezatváraj oči nad jeho činmi z nevedomosti, 12 ohýnaj mu šiju od mladi., 12 udri ho cez boky, kým je ešte malé, aby sa nestalo zanovitým a neposlušným voči tebe30,12 Var. + a mal by si z neho len bolesť na duši.. 13 Vychovávaj si syna a zaoberaj sa ním, aby si nebol zhrozený jeho neslušnosťou.

Zdravie a bohatstvo

14 Lepšie je na tom chudobný, ak je stále zdravý a silný, ako neduhmi tela bičovaný boháč.
15 Zdravie a pohoda sú lepšie ako všetko zlato a silný duch je lepší ako nesmierne vlastníctvo. 16 Bohatstvo nie je nad telesné zdravie a radovánky nad radosť srdca. 17 Smrť je lepšia ako trpký život a večný odpočinok ako trvalá chorľavosť.30,17 Jób 3,21; Sir 41,2; 2Kor 12,9 18 Lahôdky predložené pred zatvorené ústa sú ako pokrmové obety položené na hrob. 19 Aký osoh má modla z obety plodov? Veď nebude ani jesť, ani vôňu nezacíti. Tak je to s tým, koho chorobou stíha Pán.30,19 Dt 4,28; Iz 44,9-20; Dan 14,6 20 Vidí jedlo očami a vzdychá, ako vzdychá eunuch, ktorý objíma dievča.30,20 Var. + Tak je to s tým, kto sa snaží správne konať nasilu. 21 Nepoddávaj sa zármutku a nesužuj sa pre to, čo zamýšľaš.30,21-25 Koh 11,9n 22 Radosť srdca je život pre človeka a veselá myseľ predlžuje jeho vek.30,22 Prís 17,22 23 Dopraj svojej duši30,23 Var. maj rád dušu., potešuj si srdce a odožeň od seba veľký zármutok, veď zármutok už mnohých zahubil a nie je z neho nijaký úžitok.30,23 2Kor 7,10; Sir 38,18; Flp 4,4 24 Závisť a prchkosť zmenšujú počet dní a ustarostenosť vedie k predčasnej starobe. 25 Žiarivá a dobrá nálada pri stolovaní sa postará o chuť pokrmov.30,25 Koh 2,24n