Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

12. kapitola

1 Ak preukazuješ dobro, uváž, komu to robíš, a za svoju dobrotu sa dožiješ vďaky.12,1 Mt 7,6 2 Preukazuj dobro zbožnému a dostaneš odmenu, ak nie od neho, tak od Najvyššieho. 3 Nedočká sa dobrého, kto zotrváva v zlom, ani ten, kto nepreukazuje milosrdenstvo. 4 Dávaj zbožnému, ale neujímaj sa hriešnika.12,4-5 Tob 4,17 5 Preukazuj dobro poníženému, ale nedávaj bezbožnému, odopri mu i chlieb, nedaj mu ho, aby tak nad tebou nezískal vládu. Postihne ťa totiž dvojnásobné zlo za všetko dobro, čo si mu preukázal. 6 Veď aj Najvyšší nenávidí hriešnikov a bezbožných spravodlivo potrestá.12,6 Var. + Zachováva ich totiž pre deň ich odplaty.12,6 Prís 24,19n; Múd 3,10; Sir 16,11n; Mt 5,44-48 7 Dávaj dobrému, ale neujímaj sa hriešnika.

Praví a falošní priatelia

8 V dobrom položení nemusíš hľadať priateľa, no v zlom sa nepriateľ nebude skrývať.12,8 Prís 19,4; Sir 13,21
9 Keď sa človeku vodí dobre, jeho nepriatelia smútia, ak sa mu zle vodí, ešte aj priateľ sa mu vyhýba.12,9 Sir 6,8.10-12 10 Nikdy never svojmu nepriateľovi, lebo ako hrdza ničí kov, taká je jeho zloba. 11 Ak sa aj pokorí a bude sa hrbiť, dávaj si pozor a varuj sa ho, správaj sa voči nemu ako ten, čo čistí kovové zrkadlo, a spoznáš, že neprestáva hrdzavieť12,11 Preklad zodpovedá kontextu. Dosl. preklad v. 11d: spoznáš, že navždy nezhrdzavel alebo že načisto nezhrdzavel.. 12 Nestavaj ho vedľa seba, aby ťa nezvalil a nepostavil sa na tvoje miesto. Neusádzaj ho po pravici, aby sa neusiloval obsadiť tvoje kreslo. Nakoniec pochopíš moje slová a moje reči ťa bodnú pri srdci.12,12 Sir 11,33 13 Kto ľutuje zaklínača, keď ho uštipne had, i všetkých tých, čo sa prismelo blížia k šelmám?12,13 Koh 10,11 14 Tak sa bude vodiť tomu, kto sa spolčuje s hriešnikom a zapletá sa do jeho hriechov. 15 Zostane s tebou nejaký čas, ale keď zakolíšeš, nevydrží pri tebe. 16 Nepriateľ má sladké pery, ale v srdci zamýšľa sotiť ťa do jamy. Z očí bude roniť slzy, ale keď nájde príležitosť, bude sa nenásytne spíjať krvou. 17 Ak ťa stihne nešťastie, nájdeš ho tam ako prvého, predstierajúc pomoc, podrazí ti nohy. 18 Bude pokyvovať hlavou a mädliť si ruky, bude ťa pošepky ohovárať a odhalí svoju pravú tvár.