Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

2. kapitola

1 Avšak v tých dňoch cisár Augustus vydal nariadenie vykonať súpis ľudu na celom svete. 2 Tento prvý súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyrenios. 3 A išli všetci dať sa zapísať, každý do svojho mesta. 4 Vybral sa teda aj Jozef z Galiley, z mesta Nazareta, do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z domu a rodu Dávidovho, 5 aby sa dal zapísať s Máriou, svojou snúbenicou, ktorá bola v požehnanom stave. 6 Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. 7 A porodila svojho prvorodeného Syna. Zavinula Ho do plienok a uložila do jasiel, lebo v útulku pre nich nebolo miesta. 8 A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si stádo. 9 A hľa, zastal pri nich anjel Pána a sláva Pánova ich ožiarila. Zmocnil sa ich veľký strach. 10 Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, 11 lebo v meste Dávidovom sa vám dnes narodil Spasiteľ, ktorý je Christos Pán. 12 A toto vám bude znamením: Nájdete Dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. 13 A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo nebeských zástupov, ktoré chválili Boha a volali: 14 Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, v ľuďoch (Božie) zaľúbenie. 15 Len čo sa anjeli vrátili do neba, povedali si pastieri: Poďme teda do Betlehema a pozrime sa, čo sa tam stalo, čo nám oznámil Pán. 16 Poponáhľali sa a našli Máriu, Jozefa a Dieťa uložené v jasliach. 17 Keď to videli, rozprávali, čo im bolo povedané o tomto Dieťati. 18 A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri rozprávali. 19 Mária však zachovávala všetky tieto slová a uložila vo svojom srdci. 20 A pastieri sa vrátili, oslavovali a velebili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. 21 A keď uplynulo osem dní a bolo Ho treba obrezať, dali mu meno Isus, ktorým Ho anjel nazval skôr, ako sa počalo v matkinom lone. 22 A keď sa naplnili dni ich očisťovania podľa Mojžišovho zákona, priniesli Ho do Jeruzalema, aby Ho predstavili Pánovi, 23 ako je napísané v zákone Pánovom: Každý mužský potomok, ktorý otvára lono (matky), nech je zasvätený Pánovi. 24 A aby priniesli obeť, ako je povedané v Pánovom zákone, dve hrdličky alebo dve holúbätká. 25 V Jeruzaleme bol vtedy človek menom Symeon. Bol to človek spravodlivý a bohabojný, očakával útechu Izraela; a Duch Svätý prebýval na ňom. 26 Jemu bolo sľúbené Duchom Svätým, že nezomrie, kým neuvidí Pánovho Pomazaného. 27 A z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. Keď rodičia prinášali dieťa Isusa, aby urobili s Ním podľa obyčaje Zákona, 28 vzal Ho aj on do svojho náručia, velebil Boha a povedal: 29 Teraz prepúšťaš, Vládca, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, 30 lebo moje oči videli Tvoju spásu, 31 ktorú si pripravil pred tvárou všetkých ľudí: 32 svetlo na zjavenie pohanom a slávu Tvojho ľudu Izraela. 33 Jozef a Jeho matka divili sa tomu, čo sa o Ňom hovorilo. 34 A Symeon ich požehnal a povedal Márii, Jeho matke: Hľa, Tento je ustanovený na pád a na povstanie mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, 35 a tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc. 36 A bola (tu) aj prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova, z kmeňa Aserovho. Tá bola vo veľmi pokročilom veku; žila s mužom sedem rokov od svojho panenstva. 37 A ona, osemdesiatštyri ročná vdova, nevychádzala z chrámu, vo dne v noci slúžila (Bohu) pôstom a modlitbami. 38 A v tú istú hodinu pristúpila (k nim) aj ona, chválila Boha a rozprávala o Ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema. 39 A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. 40 Dieťa však rástlo a mocnelo na duchu, plné múdrosti, a Božia blahodať spočívala na Ňom. 41 Jeho rodičia každoročne chodievali do Jeruzalema na sviatok Paschy. 42 A keď mal dvanásť rokov, vybrali sa podľa obyčaje Sviatku (do Jeruzalema); 43 a keď sa dni Sviatku skončili a oni sa vracali, chlapec Isus zostal v Jeruzaleme; ale Jozef a Jeho matka nevedeli o tom. 44 Keďže sa domnievali, že je v sprievode, prešli deň cesty a hľadali Ho medzi príbuznými a známymi. 45 A keď Ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali Ho. 46 Po troch dňoch Ho našli v chráme, ako sedí medzi učiteľmi, počúva ich a vypytuje sa. 47 Všetci, ktorí Ho počúvali, žasli nad Jeho rozumnosťou a nad Jeho odpoveďami. 48 Keď Ho zbadali, užasli a Jeho matka Mu povedala: Synu, čo si nám to urobil? Hľa, Tvoj otec a ja s úzkosťou sme Ťa hľadali. 49 A On im povedal: Prečo ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že mám byť v tom, čo patrí môjmu Otcovi? 50 Ale oni nerozumeli slovám, ktoré im povedal. 51 I odišiel s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Matka však zachovávala všetky tie slová vo svojom srdci. 52 A Isus prospieval v múdrosti, veku a obľube u Boha i u ľudí.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk