Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

1 Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba a bola tam matka Isusova. 2 Na svadbu pozvali aj Isusa a Jeho učeníkov. 3 A keď sa im nedostávalo vína, povedala Isusovi Jeho matka: Nemajú vína. 4 Isus jej odpovedal: Čo je tebe a mne do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. 5 Jeho matka povedala obsluhujúcim: Čokoľvek vám povie, urobte! 6 Bolo tam šesť kamenných nádob na vodu, postavených podľa obyčaje židovského očisťovania, každá na dve až tri miery. 7 Isus im povedal: Naplňte nádoby vodou! A naplnili ich až po okraj. 8 Potom im povedal: Teraz načrite a zaneste starejšiemu! A oni zaniesli. 9 Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno - a on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha 10 a vravel mu: Každý človek podáva najprv dobré víno, a keď si (hostia) upili, potom horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. 11 Toto urobil Isus v Káne Galilejskej na začiatok svojich znamení a zjavil svoju slávu. A Jeho učeníci uverili v Neho. 12 Potom zišiel do Kafarnaumu, On i Jeho matka, bratia i Jeho učeníci, a zostali tam niekoľko dní. 13 Blízko bola židovská Pascha a Isus vystúpil do Jeruzalema. 14 V chráme našiel predavačov oviec, volov a holubov, i peňazomencov, ktorí tam sedeli. 15 Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a voly. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly 16 a predavačom holubov povedal: Odneste to odtiaľto a nerobte z domu môjho Otca tržnicu! 17 Pri tom si Jeho učeníci spomenuli, že je napísané: Horlivosť za Tvoj dom ma zožiera. 18 Židia Mu odpovedali a hovorili: Akým znamením nám dosvedčíš, že máš moc takto robiť? 19 A Isus im odpovedal: Zborte tento chrám a ja ho za tri dni postavím. 20 A Židia povedali: Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a Ty ho postavíš za tri dni? 21 Ale On hovoril o chráme svojho tela. 22 Keď potom vstal z mŕtvych, Jeho učeníci si spomenuli, že to hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré Isus povedal. 23 A keď bol počas sviatku Paschy v Jeruzaleme, mnohí uverili v Jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. 24 Sám Isus sa im však nezveril, lebo On poznal všetkých 25 a nepotreboval, aby Mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku.