Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

1 Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba a bola tam matka Isusova. 2 Na svadbu pozvali aj Isusa a Jeho učeníkov. 3 A keď sa im nedostávalo vína, povedala Isusovi Jeho matka: Nemajú vína. 4 Isus jej odpovedal: Čo je tebe a mne do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. 5 Jeho matka povedala obsluhujúcim: Čokoľvek vám povie, urobte! 6 Bolo tam šesť kamenných nádob na vodu, postavených podľa obyčaje židovského očisťovania, každá na dve až tri miery. 7 Isus im povedal: Naplňte nádoby vodou! A naplnili ich až po okraj. 8 Potom im povedal: Teraz načrite a zaneste starejšiemu! A oni zaniesli. 9 Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno - a on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha 10 a vravel mu: Každý človek podáva najprv dobré víno, a keď si (hostia) upili, potom horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. 11 Toto urobil Isus v Káne Galilejskej na začiatok svojich znamení a zjavil svoju slávu. A Jeho učeníci uverili v Neho. 12 Potom zišiel do Kafarnaumu, On i Jeho matka, bratia i Jeho učeníci, a zostali tam niekoľko dní. 13 Blízko bola židovská Pascha a Isus vystúpil do Jeruzalema. 14 V chráme našiel predavačov oviec, volov a holubov, i peňazomencov, ktorí tam sedeli. 15 Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a voly. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly 16 a predavačom holubov povedal: Odneste to odtiaľto a nerobte z domu môjho Otca tržnicu! 17 Pri tom si Jeho učeníci spomenuli, že je napísané: Horlivosť za Tvoj dom ma zožiera. 18 Židia Mu odpovedali a hovorili: Akým znamením nám dosvedčíš, že máš moc takto robiť? 19 A Isus im odpovedal: Zborte tento chrám a ja ho za tri dni postavím. 20 A Židia povedali: Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a Ty ho postavíš za tri dni? 21 Ale On hovoril o chráme svojho tela. 22 Keď potom vstal z mŕtvych, Jeho učeníci si spomenuli, že to hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré Isus povedal. 23 A keď bol počas sviatku Paschy v Jeruzaleme, mnohí uverili v Jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. 24 Sám Isus sa im však nezveril, lebo On poznal všetkých 25 a nepotreboval, aby Mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku.