Funkcia verše premení biblické odkazy na vašej stránke na okienka s biblickým textom

Pridajte na váš blog alebo stránku náš jednoduchý kód, ktorý automaticky
doplní k biblickým odkazom funkciu pre zobrazenie okienka s biblickým
textom. Tak bude vašim čitateľom po prejdení myšou na biblický odkaz
Jn 3,16, alebo 1Kor 1,17-18 umožnené prečítať biblický text bez otváranie ďalších okien v prehliadači.

Ako na to

1) Vaše odkazy musia obsahovať triedu (class) .biblia-citacia. Napr.
<a href="https://biblia.sk/citovanie/seb/jn/3/16" class="biblia-citacia">Jn 3,16</a>
Tento názov triedy je prednastavený. Ak však chcete použiť vlastný názov triedy, je možné túto zmenu zadefinovať v nastaveniach.

2) Odkaz musí obsahovať href s odkazom na našu stránku www.biblia.sk s obsahom týchto parametrov:
https://biblia.sk/citovanie/[preklad]/[kniha]/[kapitola]/[prvy-vers]/[posledny-vers]
Pravidlá citovania nájdete tu: Pravidlá citovania

3) Tento kód je potrebné pridať do časti pred </body> na stránku, kde chcete funkciu použiť (najlepšie do päty stránky, ktorá sa zobrazuje na každej stránke). Vlastné definovanie nastavení cez var bibliaSkCitacie je voliteľné.

<script>
  var bibliaSkCitacie = {
    nastavenia: {
      triedaOdkazu: "biblia-citacia",
      oddelovac: ",",
      nacitavanieFarba: "#0051ca",
      hlavickaFarbapozadia: "#fafafa",
      hlavickaFarbatextu: "#232323",
      hlavickaFont: "Calibri",
      hlavickaVelkostfontu: "16px",
      textFarbapozadia: "#fff",
      textFarbatextu: "#000",
      textFont: "Calibri",
      textVelkostfontu: "18px",
      copyrightFont: "Calibri",
      citatviacFont: "Calibri",
    }
  };
  (function(d, t) {
    var g = d.createElement(t), s = d.getElementsByTagName(t)[0];
    g.src = 'https://api2.biblia.sk/verse.min.js';
    s.parentNode.insertBefore(g, s);
  }(document, 'script'));
</script>
Možnosti nastavení