0. kapitola

1 Zákon, Proroci a iní (svätopisci), ktorí po nich nasledovali, podali nám mnohé a veľkolepé (náuky), pre ktoré patrí Izraelu chvála, že má dobrú výchovu a múdrosť. A tak, ako sa žiada, aby sa čitatelia (Písma)

Predhovor gréckeho prekladateľa knihy

1 Zákon, Proroci a iní (svätopisci), ktorí po nich nasledovali, podali nám mnohé a veľkolepé (náuky),
1 Zákon, Proroci a iní (svätopisci), ktorí po nich nasledovali, podali nám mnohé a veľkolepé (náuky), 2 nielen sami stali rozumnými, ale milovníci náuky majú byť spôsobilí či slovom, či písmom stať sa užitočnými aj pre nezasvätencov, môj ded Jezus 2 Zákon, Proroci a iní (svätopisci), ktorí po nich nasledovali, podali nám mnohé a veľkolepé (náuky), 2 Zákon, Proroci a iní (svätopisci), ktorí po nich nasledovali, podali nám mnohé a veľkolepé (náuky), 3 sa oddal čo najviac čítaniu tak Zákona, ako aj Prorokov a ostatných otcovských kníh, a keď si tak nadobudol v nich dostatočnú zbehlosť, cítil pohnútku, aby aj sám napísal niečo z toho, čo má vzťah k poučeniu a múdrosti, aby milovníci náuky, 3 pre ktoré patrí Izraelu chvála, že má dobrú výchovu a múdrosť. 3 pre ktoré patrí Izraelu chvála, že má dobrú výchovu a múdrosť. 4 (účastní týchto napomenutí), pridali sa čo najviac (k nim) za svojho života, riadeného podľa Zákona. 4 A tak, ako sa žiada, aby sa čitatelia (Písma) nielen sami stali rozumnými, ale milovníci náuky majú byť spôsobilí či slovom, či písmom stať sa užitočnými aj pre nezasvätencov, 4 A tak, ako sa žiada, aby sa čitatelia (Písma) nielen sami stali rozumnými, ale milovníci náuky majú byť spôsobilí či slovom, či písmom stať sa užitočnými aj pre nezasvätencov, 5 Prosím vás teda, aby ste toto čítanie konali s blahovôľou a pozorne a tiež mi prehliadli, keby sa vám zdalo, že pri niektorých výrazoch je zmysel nedostatočný i pri všetkej vynaloženej námahe pri prekladaní. Lebo nevystihneme význam toho, čo bolo povedané v hebrejskej pôvodine, keď to prevádzame do inej reči. A nielen tento (spis), ale aj sám Zákon, aj prorocké spisy a ostatné Písma (v preklade) nie málo sa líšia od toho, čo nám hovorí pôvodina. Lebo keď som v tridsiatomôsmom roku za kráľa Euergeta 5 A tak, ako sa žiada, aby sa čitatelia (Písma) nielen sami stali rozumnými, ale milovníci náuky majú byť spôsobilí či slovom, či písmom stať sa užitočnými aj pre nezasvätencov, 5 A tak, ako sa žiada, aby sa čitatelia (Písma) nielen sami stali rozumnými, ale milovníci náuky majú byť spôsobilí či slovom, či písmom stať sa užitočnými aj pre nezasvätencov, 6 prišiel do Egypta a zdržoval som sa tam, našiel som veľmi podobnú, nie malú vzdelanosť, 6 A tak, ako sa žiada, aby sa čitatelia (Písma) nielen sami stali rozumnými, ale milovníci náuky majú byť spôsobilí či slovom, či písmom stať sa užitočnými aj pre nezasvätencov, 6 A tak, ako sa žiada, aby sa čitatelia (Písma) nielen sami stali rozumnými, ale milovníci náuky majú byť spôsobilí či slovom, či písmom stať sa užitočnými aj pre nezasvätencov, 7 a tak som si pokladal za povinnosť, aby som i ja vynaložil nejaké úsilie a námahu na preklad tejto knihy. Mnoho nočného bdenia a učenosti som vynaložil po celý uplynulý čas, až som túto knižku ukončil a vydal pre tých, ktorí by sa chceli v cudzine poučiť a svoje mravy uspôsobovať tak, aby viedli život podľa Zákona. 7 môj ded Jezus sa oddal 7 môj ded Jezus sa oddal 8 čo najviac čítaniu tak Zákona, 8 čo najviac čítaniu tak Zákona, 9 ako aj Prorokov 9 ako aj Prorokov 10 a ostatných otcovských kníh, 10 a ostatných otcovských kníh, 11 a keď si tak nadobudol v nich dostatočnú zbehlosť, 11 a keď si tak nadobudol v nich dostatočnú zbehlosť, 12 cítil pohnútku, aby aj sám napísal niečo z toho, čo má vzťah k poučeniu a múdrosti, 12 cítil pohnútku, aby aj sám napísal niečo z toho, čo má vzťah k poučeniu a múdrosti, 13 aby milovníci náuky, (účastní týchto napomenutí), 13 aby milovníci náuky, (účastní týchto napomenutí), 14 pridali sa čo najviac (k nim) za svojho života, riadeného podľa Zákona. 14 pridali sa čo najviac (k nim) za svojho života, riadeného podľa Zákona. 15 Prosím vás teda, 15 Prosím vás teda, 16 aby ste toto čítanie konali s blahovôľou a pozorne 16 aby ste toto čítanie konali s blahovôľou a pozorne 17 aby ste toto čítanie konali s blahovôľou a pozorne 17 aby ste toto čítanie konali s blahovôľou a pozorne 18 a tiež mi prehliadli, 18 a tiež mi prehliadli, 19 keby sa vám zdalo, 19 keby sa vám zdalo, 20 že pri niektorých výrazoch je zmysel nedostatočný i pri všetkej vynaloženej námahe pri prekladaní. 20 že pri niektorých výrazoch je zmysel nedostatočný i pri všetkej vynaloženej námahe pri prekladaní. 21 Lebo nevystihneme význam toho, čo bolo povedané v hebrejskej pôvodine, 21 Lebo nevystihneme význam toho, čo bolo povedané v hebrejskej pôvodine, 22 keď to prevádzame do inej reči. 22 keď to prevádzame do inej reči. 23 A nielen tento (spis), 23 A nielen tento (spis), 24 ale aj sám Zákon, aj prorocké spisy 24 ale aj sám Zákon, aj prorocké spisy 25 a ostatné Písma 25 a ostatné Písma 26 (v preklade) nie málo sa líšia od toho, čo nám hovorí pôvodina. 26 (v preklade) nie málo sa líšia od toho, čo nám hovorí pôvodina. 27 Lebo keď som v tridsiatomôsmom roku za kráľa Euergeta 27 Lebo keď som v tridsiatomôsmom roku za kráľa Euergeta 28 prišiel do Egypta a zdržoval som sa tam, 28 prišiel do Egypta a zdržoval som sa tam, 29 našiel som veľmi podobnú, nie malú vzdelanosť, 29 našiel som veľmi podobnú, nie malú vzdelanosť, 30 a tak som si pokladal za povinnosť, aby som i ja vynaložil nejaké úsilie a námahu na preklad tejto knihy. 30 a tak som si pokladal za povinnosť, aby som i ja vynaložil nejaké úsilie a námahu na preklad tejto knihy. 31 Mnoho nočného bdenia a učenosti som vynaložil po celý uplynulý čas, 31 Mnoho nočného bdenia a učenosti som vynaložil po celý uplynulý čas, 32 Mnoho nočného bdenia a učenosti som vynaložil po celý uplynulý čas, 32 Mnoho nočného bdenia a učenosti som vynaložil po celý uplynulý čas, 33 až som túto knižku ukončil 33 až som túto knižku ukončil 34 a vydal pre tých, ktorí by sa chceli v cudzine poučiť 34 a vydal pre tých, ktorí by sa chceli v cudzine poučiť 35 a svoje mravy uspôsobovať tak, aby viedli 35 a svoje mravy uspôsobovať tak, aby viedli 36 život podľa Zákona. 36 život podľa Zákona.