Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

27. kapitola

1 Πρωΐας δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὥστε θανατῶσαι αὐτόν· 2 καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ ⸀παρέδωκαν Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι. 3 Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ ⸀παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη μεταμεληθεὶς ⸀ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσιν ⸀καὶ πρεσβυτέροις 4 λέγων· Ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ⸀ἀθῷον. οἱ δὲ εἶπαν· Τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ⸀ὄψῃ. 5 καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ⸂εἰς τὸν ναὸν⸃ ἀνεχώρησεν, καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο. 6 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπαν· Οὐκ ἔξεστιν βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστιν· 7 συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν Ἀγρὸν τοῦ Κεραμέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις. 8 διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος Ἀγρὸς Αἵματος ἕως τῆς σήμερον. 9 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· Καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ, 10 καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ συνέταξέν μοι κύριος. 11 Ὁ δὲ Ἰησοῦς ⸀ἐστάθη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων· Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ Ἰησοῦς ⸀ἔφη· Σὺ λέγεις. 12 καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων ⸀καὶ πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο. 13 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· Οὐκ ἀκούεις πόσα σου καταμαρτυροῦσιν; 14 καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα, ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν. 15 Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον ὃν ἤθελον. 16 εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον λεγόμενον ⸀Ἰησοῦν Βαραββᾶν. 17 συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν, ⸂Ἰησοῦν τὸν⸃ Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον χριστόν; 18 ᾔδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν. 19 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα· Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ, πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ’ ὄναρ δι’ αὐτόν. 20 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν. 21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς· Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπαν· ⸀Τὸν Βαραββᾶν. 22 λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον χριστόν; ⸀λέγουσιν πάντες· Σταυρωθήτω. 23 ὁ ⸀δὲ ἔφη· Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες· Σταυρωθήτω. 24 ἰδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ⸀ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων· Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ ⸀αἵματος τούτου· ὑμεῖς ὄψεσθε. 25 καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπεν· Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν. 26 τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ. 27 Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον συνήγαγον ἐπ’ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν. 28 καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν ⸂χλαμύδα κοκκίνην περιέθηκαν αὐτῷ⸃, 29 καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ ⸂τῆς κεφαλῆς⸃ αὐτοῦ καὶ κάλαμον ⸂ἐν τῇ δεξιᾷ⸃ αὐτοῦ, καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ ⸀ἐνέπαιξαν αὐτῷ λέγοντες· Χαῖρε, ⸀βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων, 30 καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 31 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι. 32 Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόματι Σίμωνα· τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 33 Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθᾶ, ὅ ἐστιν ⸂Κρανίου Τόπος λεγόμενος⸃, 34 ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν ⸀οἶνον μετὰ χολῆς μεμιγμένον· καὶ γευσάμενος οὐκ ⸀ἠθέλησεν πιεῖν. 35 σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον, 36 καὶ καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ. 37 καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην· Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεῦς τῶν Ἰουδαίων. 38 Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων. 39 οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 40 καὶ λέγοντες· Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτόν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, ⸀κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 41 ὁμοίως ⸀καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων καὶ ⸀πρεσβυτέρων ἔλεγον· 42 Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι· ⸀βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστιν, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν ἐπ’ ⸀αὐτόν. 43 πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν, ῥυσάσθω ⸀νῦν εἰ θέλει αὐτόν· εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός. 44 τὸ δ’ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συσταυρωθέντες ⸀σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. 45 Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. 46 περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ⸀ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων· ⸂Ἠλὶ ἠλὶ⸃ λεμὰ σαβαχθάνι; τοῦτ’ ἔστιν· Θεέ μου θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες; 47 τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ⸀ἑστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος. 48 καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν. 49 οἱ δὲ λοιποὶ ⸀ἔλεγον· Ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων ⸀αὐτόν. 50 ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα. 51 καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη ⸂ἀπ’ ἄνωθεν ἕως κάτω εἰς δύο⸃, καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη, καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν, 52 καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ⸀ἠγέρθησαν, 53 καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. 54 Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ ⸀γενόμενα ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες· Ἀληθῶς ⸂θεοῦ υἱὸς⸃ ἦν οὗτος. 55 Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ· 56 ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ ⸀Ἰωσὴφ μήτηρ καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου. 57 Ὀψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἁριμαθαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ⸀ἐμαθητεύθη τῷ Ἰησοῦ· 58 οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὁ Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ⸀ἀποδοθῆναι. 59 καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν ⸀αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ, 60 καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν. 61 ἦν δὲ ἐκεῖ ⸀Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου. 62 Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον 63 λέγοντες· Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν· Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι· 64 κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ ⸀αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ· Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. 65 ⸀ἔφη αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. 66 οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk