Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

1. kapitola

1 Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεὸς δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ, ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ, 2 ὃς ἐμαρτύρησεν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅσα εἶδεν. 3 μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα, ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς. 4 Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ⸀ἀπὸ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ, 5 καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. Τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ ⸀λύσαντι ἡμᾶς ⸀ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ— 6 καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ— αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας ⸂τῶν αἰώνων⸃· ἀμήν. 7 Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν, καὶ κόψονται ἐπ’ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν. 8 Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει κύριος, ὁ θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ. 9 Ἐγὼ Ἰωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ ⸀συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ⸀ἐν Ἰησοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ⸀καὶ τὴν μαρτυρίαν ⸀Ἰησοῦ. 10 ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἤκουσα ⸂ὀπίσω μου φωνὴν⸃ μεγάλην ὡς σάλπιγγος 11 λεγούσης· Ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαοδίκειαν. 12 ⸀Καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ’ ἐμοῦ· καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς, 13 καὶ ἐν μέσῳ ⸀τῶν λυχνιῶν ὅμοιον ⸀υἱὸν ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσᾶν· 14 ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν, ὡς χιών, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός, 15 καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ, ὡς ἐν καμίνῳ ⸀πεπυρωμένης, καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν, 16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ ⸂χειρὶ αὐτοῦ⸃ ἀστέρας ἑπτά, καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ. 17 Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός· καὶ ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ’ ἐμὲ λέγων· Μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, 18 καὶ ὁ ζῶν— καὶ ἐγενόμην νεκρὸς καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν ⸀αἰώνων— καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου. 19 γράψον οὖν ἃ εἶδες καὶ ἃ εἰσὶν καὶ ἃ μέλλει ⸀γίνεσθαι μετὰ ταῦτα. 20 τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων ⸀οὓς εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς· οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσίν, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk