Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov. Možnosti podpory:

Nastavenia
 • Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
  • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
  • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
  • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
  • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
  • Kniha Józuova
  • Sudcovia
  • Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kronická
  • Druhá kniha kronická
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Kniha Jóbova
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Žalospevy
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Ámos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Abakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List apoštola Pavla Rímskym
  • Prvý list apoštola Pavla Korintským
  • Druhý list apoštola Pavla Korintským
  • List apoštola Pavla Galatským
  • List apoštola Pavla Efezským
  • List apoštola Pavla Filipským
  • List apoštola Pavla Kolosenským
  • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
  • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
  • List apoštola Pavla Títovi
  • List apoštola Pavla Filemonovi
  • List Židom
  • List Jakuba
  • Prvý list apoštola Petra
  • Druhý list apoštola Petra
  • Prvý list Jánov
  • Druhý list Jánov
  • Tretí list Jánov
  • List Júdov
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Srdce kráľovo je v ruke Hospodinovej ako vodné toky, vedie ho, kamkoľvek chce. 2 Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia. 3 Prisluhovanie spravodlivosti a práva Hospodinovi sa páči väčšmi ako obeť. 4 Povýšenecký pohľad, naduté srdce - svetlo bezbožných - je hriechom. 5 Úmysly usilovného vedú iste k hojnosti, ale každý, kto sa prenáhľuje, utrpí len škodu. 6 Kto získava poklady lživým jazykom, ženie sa za vánkom a za osídlom smrti. 7 Bezbožných zmätie vlastné násilie, lebo sa zdráhajú konať podľa práva. 8 Pokrivená je cesta vinníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. 9 Lepšie je bývať na rohu strechy ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. 10 Duša bezbožného baží za zlom, ale jeho blížny nenájde pred ním zľutovanie. 11 Keď trestajú posmešníka, prostý zmúdrie, a keď poúčajú múdreho, získava poznanie. 12 Hospodin poúča dom bezbožného, keď bezbožných privádza do záhuby. 13 Kto si zapcháva uši pred krikom chudáka, bude tiež raz volať, a nedostane sa mu odpovede. 14 Dar daný v tajnosti krotí hnev a úplatok spoza ňadier prudkú zlosť. 15 Prisluhovanie práva pôsobí radosť spravodlivému, ale činiteľom neprávosti hrôzu. 16 Človek, čo zblúdi z cesty rozumnosti, bude spočívať v zbore mŕtvych. 17 Kto miluje radovánky, bude bedárom. Kto má rád víno a olej, nezbohatne. 18 Výkupným za spravodlivého je bezbožný, miesto statočných - neverný. 19 Lepšie je bývať v pustej krajine ako so svárlivou, mrzutou ženou. 20 V príbytku múdreho je vzácny poklad a olej, ale blázon ho premárni. 21 Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť. 22 Múdry vystúpi do mesta hrdinov a zbúra baštu, na ktorú sa spoliehalo. 23 Kto si chráni ústa a jazyk, zachráni si život pred súženiami. 24 Spupný opovážlivec, zvaný posmešník, vyčína vo svojej nadmernej pýche. 25 Lenivca usmrtí vlastná žiadosť, lebo jeho ruky sa štítia roboty. 26 Hriešnik celý deň dychtí, spravodlivý však rozdáva a nežgrloší. 27 Obeť bezbožných je ohavnosťou, zvlášť keď je prinesená za hanebný skutok. 28 Falošný svedok zahynie, ale ostáva slovo toho, kto počúva. 29 Bezbožný vystupuje s drzou tvárou, ale statočný si upevňuje cestu. 30 Niet múdrosti, niet rozumnosti, nieto rady proti Hospodinovi. 31 Koňa pristroja na deň boja, ale víťazstvo je od Hospodina.
 • Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)