Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov. Možnosti podpory:

Nastavenia
 • Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
  • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
  • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
  • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
  • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
  • Kniha Józuova
  • Sudcovia
  • Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kronická
  • Druhá kniha kronická
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Kniha Jóbova
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Žalospevy
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Ámos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Abakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List apoštola Pavla Rímskym
  • Prvý list apoštola Pavla Korintským
  • Druhý list apoštola Pavla Korintským
  • List apoštola Pavla Galatským
  • List apoštola Pavla Efezským
  • List apoštola Pavla Filipským
  • List apoštola Pavla Kolosenským
  • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
  • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
  • List apoštola Pavla Títovi
  • List apoštola Pavla Filemonovi
  • List Židom
  • List Jakuba
  • Prvý list apoštola Petra
  • Druhý list apoštola Petra
  • Prvý list Jánov
  • Druhý list Jánov
  • Tretí list Jánov
  • List Júdov
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Lepší kúsok suchého chleba s pokojom ako dom plný obetného mäsa so zvadou. 2 Múdry sluha bude panovať nad hanebným synom a s bratmi si podelí dedičstvo. 3 Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, srdcia však skúša Hospodin. 4 Zločinec pozoruje zlé pery, klamár počúva záškodný jazyk. 5 Kto sa vysmieva chudobnému, rúha sa jeho Tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, neostane bez trestu. 6 Korunou starcov sú vnukovia a ozdobou synov sú ich otcovia. 7 Bláznovi nesvedčí ušľachtilá reč, ešte menej lživé reči šľachetnému. 8 Úplatok je akoby čarovným kameňom pre toho, kto ho dáva: kamkoľvek sa obráti, má úspech. 9 Kto odpúšťa priestupok, hľadá lásku, kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom. 10 Viac zapôsobí jedno pokarhanie na rozumného ako sto úderov na blázna. 11 Zlý myslí len na vzburu, ale proti nemu príde ukrutný posol. 12 Lepšie je, ak sa niekto stretne s medvedicou zbavenou mláďat, ako s bláznom, keď vystrája. 13 Tomu, kto sa odpláca zlým za dobré, nepohne sa z domu nešťastie. 14 Kto začína svár, je ako ten, kto vypúšťa vody; preto nechaj škriepku skôr, než vypukne. 15 I ten, čo ospravedlňuje vinného, i ten, čo odsudzuje nevinného, obaja sú odporní Hospodinovi. 16 Načo je kúpna cena v ruke blázna na zakúpenie múdrosti, keď nemá rozum? 17 Priateľ miluje v každom čase a brat sa rodí na čas súženia. 18 Nerozumný je človek, ktorý dáva ruku, ktorý sa zaručuje za svojho blížneho. 19 Kto miluje svár, miluje priestupok, kto privysoko stavia dvere, hľadá zrútenie. 20 Kto má prevrátené srdce, nenájde šťastie, a kto má falošný jazyk, padne do nešťastia. 21 Kto splodí blázna, bude mať žiaľ; otec nemá z blázna radosť. 22 Radostné srdce je dobrým liekom, ale zronený duch vysušuje kosti. 23 Bezbožný tajne prijíma úplatok, aby poprekrúcal chodníky práva. 24 Rozumný má múdrosť pred sebou, ale oči blázna blúdia až po okraji zeme. 25 Bláznivý syn je svojmu otcovi na zármutok a na trpkosť svojej rodičke. 26 Už pokutovať spravodlivého nie je dobre, ale biť šľachetných je proti právu. 27 Zdržanlivý v rečiach má rozum a chladnokrvný je rozumným mužom. 28 Aj blázna pokladajú za múdreho, za rozumného, keď stisne pery.
 • Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)