Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov. Možnosti podpory:

Nastavenia
 • Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
  • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
  • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
  • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
  • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
  • Kniha Józuova
  • Sudcovia
  • Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kronická
  • Druhá kniha kronická
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Kniha Jóbova
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Žalospevy
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Ámos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Abakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List apoštola Pavla Rímskym
  • Prvý list apoštola Pavla Korintským
  • Druhý list apoštola Pavla Korintským
  • List apoštola Pavla Galatským
  • List apoštola Pavla Efezským
  • List apoštola Pavla Filipským
  • List apoštola Pavla Kolosenským
  • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
  • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
  • List apoštola Pavla Títovi
  • List apoštola Pavla Filemonovi
  • List Židom
  • List Jakuba
  • Prvý list apoštola Petra
  • Druhý list apoštola Petra
  • Prvý list Jánov
  • Druhý list Jánov
  • Tretí list Jánov
  • List Júdov
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Falošná váha ohavnosťou je Hospodinovi, páči sa Mu však správne závažie. 2 Keď príde pýcha, príde aj hanba, ale u pokorných je múdrosť. 3 Statočných vedie ich bezúhonnosť, neverných však zahubí ich prevrátenosť. 4 Bohatstvo neosoží v deň hnevu, ale spravodlivosť zachraňuje pred smrťou. 5 Spravodlivosť urovnáva cestu bezúhonnému, bezbožný však padá vlastnou bezbožnosťou. 6 Spravodlivosť zachraňuje statočných, ale neverníkov prichytí ich vlastná žiadostivosť. 7 Keď zomiera človek bezbožný, hynie jeho nádej, a očakávanie bláznov vyjde navnivoč. 8 Spravodlivý sa vyslobodí zo súženia a na jeho miesto nastúpi bezbožný. 9 Bohaprázdny ústami kazí svojho blížneho, ale spravodlivý vyslobodzuje sa poznaním. 10 Mesto sa teší zo šťastia spravodlivých, keď hynie bezbožný, zavládne plesanie. 11 Mesto sa dvíha požehnaním statočných, ústami bezbožných sa však rúca. 12 Kto znevažuje blížneho, je nerozumný, človek rozumný však mlčí. 13 Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajomstvá, kto je však spoľahlivý duchom, drží vec v tajnosti. 14 Keď niet múdrej správy, ľud upadá, záchrana je však tam, kde je mnoho radcov. 15 Kto sa zaručuje za iného, tomu sa zle povodí, kto však nenávidí ručiteľstvo, je bezpečný. 16 Spanilá žena dosahuje česť, ale násilníci dosahujú bohatstvo. 17 Dobrosrdečný človek koná dobre sám sebe, ale ukrutný trýzni svoje vlastné telo. 18 Bezbožný získava klamný zárobok, ale rozsievač spravodlivosti opravdivú mzdu. 19 Tak hľa, spravodlivosť vedie k životu, kto sa však ženie za zlým, beží k vlastnej smrti. 20 Ohavnosťou sú Hospodinovi prevrátené srdcia, má však zaľúbenie v tých, ktorých cesta je bezúhonná. 21 Ruku na to, že zlý neujde trestu, ale potomstvo spravodlivých vyviazne. 22 Ako zlatá obrúčka v rypáku svine je pekná žena bez jemnocitu. 23 Žiadosť spravodlivých vedie len k dobru, ale očakávanie bezbožných k zlosti. 24 Niekto dáva priehrštím, a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac, ako sa patrí, a má nedostatok. 25 Dobročinný človek bude bohato nasýtený, kto občerství, bude občerstvený. 26 Ľudia zlorečia tomu, kto zadržiava obilie, ale požehnanie padá na hlavu toho, kto predáva obilie. 27 Kto sa snaží o dobro, snaží sa o priazeň, ale kto hľadá zlo, na toho príde zlo. 28 Kto si zakladá na svojom bohatstve, padne, ale spravodlivý bude pučať ako lístie. 29 Kto zanedbáva svoju domácnosť, zdedí vietor, a blázon bude slúžiť múdremu. 30 Ovocie spravodlivého je strom života, ale násilie odníma život. 31 Ak spravodlivý dosahuje odplatu na zemi, o čo viac bezbožný a hriešny!
 • Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)