Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Jóbova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
  • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
  • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
  • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
  • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
  • Kniha Józuova
  • Sudcovia
  • Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kronická
  • Druhá kniha kronická
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Kniha Jóbova
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Žalospevy
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Ámos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Abakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List apoštola Pavla Rímskym
  • Prvý list apoštola Pavla Korintským
  • Druhý list apoštola Pavla Korintským
  • List apoštola Pavla Galatským
  • List apoštola Pavla Efezským
  • List apoštola Pavla Filipským
  • List apoštola Pavla Kolosenským
  • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
  • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
  • List apoštola Pavla Títovi
  • List apoštola Pavla Filemonovi
  • List Židom
  • List Jakuba
  • Prvý list apoštola Petra
  • Druhý list apoštola Petra
  • Prvý list Jánov
  • Druhý list Jánov
  • Tretí list Jánov
  • List Júdov
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42

  Záložky

  Jóbova prvá odpoveď

  1 Nato sa Jób ujal slova a povedal: 2 Ó, kiežby sa dal plne zvážiť môj žiaľ, kiežby moja bieda bola položená na váhu. 3 Teraz by prevážila aj morský piesok; preto sú aj moje slová neuvážené. 4 Lebo šípy Všemocného uviazli vo mne, a môj duch pije ich jed; Božie hrôzy chystajú sa proti mne. 5 Či híka divý osol nad trávou, či ručí vôl nad svojím krmivom? 6 Jedáva sa nechutná vec bez soli? A má chuť odvar slezu? 7 Ani dotknúť sa ho nechce moja duša, je mi to ako bridké jedlo. 8 Kiežby sa splnila moja žiadosť. Kiežby Boh splnil moju nádej. 9 Kiežby sa ľúbilo Bohu rozmliaždiť ma, vystrieť ruku a odrezať mi niť života. 10 Tak by som ešte mal útechu, jasal by som v neľútostnej bolesti, pretože som nezaprel slová Svätého. 11 Kde vziať silu, aby som vytrval? Aký bude môj koniec, že mám byť trpezlivý? 12 Či je moja sila silou kameňa a moje telo kovové? 13 Hľa, pre mňa niet vo mne pomoci, spása sa mi celkom vzdialila. 14 Kto odopiera láskavosť blížnemu, opúšťa bázeň pred Všemohúcim. 15 Moji bratia sú neverní ako potok, sťa potoky, čo odtečú z riečiska, 16 ktoré sú kalné od ľadu a v ktorých sa skrýva roztopený sneh. 17 V letnom čase sa strácajú, za horúčavy miznú zo svojho miesta. 18 Karavány menia smer svojich ciest, vyjdú na pustatinu a zhynú. 19 Karavány z Témy hľadeli s očakávaním, pútnici zo Sáby dúfali v ne; 20 vyšli na hanbu, lebo dúfali, prišli až k nim a sklamali sa. 21 Takí ste aj vy teraz voči mne: vidíte hrôzu a bojíte sa. 22 Či som vám povedal: Darujte mi niečo; alebo: Zaplaťte za mňa zo svojho bohatstva, 23 zachráňte ma z ruky protivníka; alebo: Vykúpte ma z ruky násilníka? 24 Poučte ma, a umĺknem, vysvetlite mi, v čom som poblúdil! 25 Aké pôsobivé sú úprimné reči! Lež na čo mieri vaša výčitka? 26 Či mienite vytýkať slová? Do vetra znejú reči zúfalca? 27 Aj o siroty by ste losovali, aj priateľa by ste predali. 28 Nuž teraz, prosím, obráťte sa ku mne, luhať vám do tváre nebudem. 29 Obráťte sa, prosím, nech sa krivda nedeje, obráťte sa, v tomto mám ešte pravdu. 30 Či je neprávosť na mojom jazyku, či moje ďasno nerozozná skazu?
 • Kniha Jóbova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)