Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Jóbova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
  • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
  • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
  • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
  • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
  • Kniha Józuova
  • Sudcovia
  • Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kronická
  • Druhá kniha kronická
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Kniha Jóbova
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Žalospevy
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Ámos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Abakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List apoštola Pavla Rímskym
  • Prvý list apoštola Pavla Korintským
  • Druhý list apoštola Pavla Korintským
  • List apoštola Pavla Galatským
  • List apoštola Pavla Efezským
  • List apoštola Pavla Filipským
  • List apoštola Pavla Kolosenským
  • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
  • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
  • List apoštola Pavla Títovi
  • List apoštola Pavla Filemonovi
  • List Židom
  • List Jakuba
  • Prvý list apoštola Petra
  • Druhý list apoštola Petra
  • Prvý list Jánov
  • Druhý list Jánov
  • Tretí list Jánov
  • List Júdov
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42

  Záložky

  1 Volaj len, či ti kto odpovie; na koho zo svätých sa obrátiš? 2 Blázna zabíja vlastná mrzutosť a hlupáka usmrcuje náruživosť. 3 Videl som blázna korene púšťať, ale zrazu spráchnivel jeho príbytok. 4 Jeho deti sú ďaleko od spásy, rozdlávené sú v bráne bez záchrancu. 5 Čo si oni zožali, hladný poje, povyberá to aj z tŕnia, a smädný bude dychtiť po ich bohatstve. 6 Lebo nešťastie nevyrastá z prachu a trápenie nevyklíči z pôdy. 7 Človek sa rodí pre trápenie, ako iskry vzlietajú vozvýš. 8 Ja by som však hľadal Boha, svoju vec by som predložil Bohu, 9 ktorý nevyspytateľne koná veľké veci, divné skutky, ktorým počtu niet; 10 ktorý dáva dážď na povrch zeme a vodu zosiela na stráne, 11 aby nízkych postavil vysoko, takže tí, čo smútia, zdvihnutí sú k spáse. 12 On marí myšlienky chytrákov, takže ich ruky nemajú úspech; 13 On chytá múdrych v ich chytráctve, takže sa rada zákerných prepadá. 14 Vo dne sa stretajú s temnotou a za poludnia tápu ako v noci. 15 Ale biedneho chráni pred mečom a chudobného pred rukou mocného. 16 Takto sa slabému dostáva nádeje, ale prevrátenosť musí zavrieť ústa. 17 Blahoslavený človek, ktorého Boh karhá; nepohŕdaj teda kázňou Všemocného. 18 Lebo On raní, On aj obväzuje, On udiera, ale Jeho ruky aj liečia. 19 Zo šiestich súžení ťa vytrhne, v siedmich sa ťa nedotkne nešťastie. 20 Počas hladu ťa vykúpi zo smrti a počas vojny z dosahu meča. 21 Ukrytý budeš pred bičom jazyka, nemusíš sa báť skazy, keď príde. 22 Vysmeješ sa skaze i hladomoru, nebudeš sa báť ani divej zveri. 23 Zmluvu budeš mať s poľným kamením, a divá zver sa s tebou spriatelí. 24 Spoznáš, že tvoj stan je bezpečný. Keď prezrieš svoj príbytok, chybu v ňom nenájdeš. 25 Spoznáš, že množí sa tvoje semeno a tvoje potomstvo ako poľná byľ. 26 V plnej zrelosti vojdeš do hrobu, ako sa hromadia snopy v pravý čas. 27 Vidíš, toto sme zistili, tak je to; poslúchni a uvedom si to.
 • Kniha Jóbova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)